نام شرکتنشانیتلفنفکسپست الکترونیک
اتحاد ایرانتهران خ ایرانشهر شمالی آذرشهرن فریدون شهرشماره۲۳۰ط ۴ ۲۱۸۸۸۳۹۶۳۰۲۱۸۸۳۰۵۲۲۱info@etehadiranco.com
اترك بارخراسانمشهد سجاد چهارراه بزرگمهر پاساژ پردیس ط۲ و۸۰۵۱۳-۷۶۶۰۱۸۲۰۵۱۳-۷۶۴۳۴۵۲carrier@atrakbarkhorasan.com
ارابه خدمات بارفرابریتهران خ ش مطهری بعد از چهار راه سهروردی پ ۴۲ ط ۴ ۷۹۸۲۱۸۶۰۲۲۰۱۷۹۸۲۱۸۶۰۲۲۰۱۷info@chariot-co.com
ارج ترابر نوینتهران افریقا ناهید شرقی شماره ۱۴ط ۱۰۲۱۲۲۰۳۸۰۸۱-۸۹۸۲۱۲۲۰۱۶۲۵۵info@arjtarabar.com
ارم ترابرشیراز چهارراه ملاصدرا ۱ بعثت پ ۲۴۱/۱ ط ۳ُ۰۷۱۱-۲۳۴۴۴۵۴۰۷۱۱-۲۳۳۲۲۸۲info@eramtarabar.com
اروندبارتهران م هفت حوضک اما زمان پ۶ ط۳ و۵۷۷۹۵۹۱۴۱۷۷۹۴۵۲۴۳info@arvandbar.com
ارژنگ جمتهران خ آفریقا ک طاهری پ۳۱ و۱۲۶۲۹۰۶۳۱۲۶۲۹۰۶۲۴kalashiarjangjam1374@yahoo.com
ارس ترابرتهران طالقانی شرقی شماره ۴۲۸ ط ۲ ش ۷۲۱۷۷۵۲۸۹۲۲۲۱۷۷۵۳۵۱۰۹info@arastarabar.com
ارشاترابرآریاتهران خ حافظ چهارراه کالج خ البرز یک پ۲ ۷۶۶۴۶۸۹۷۶۶۶۴۸۷۷۶۱afshin_bahrami@yahoo.com
اخوان ترابر توسمشهد۰۵۱-۳۸۴۸۰۱۶۰akhavan@yahoo.com
ابرترابرطوسمشهد بین پیروزی۷۸ و م لادن پ۲۸ ۲۵۱۳۵۰۲۴۰۳۴
ارجمندترابرتهران خ شریعتی روبروی معلمپ ۷۰ط ۳ شرقی۲۱۸۸۷۴۹۲۷۸۸۷۴۹۲۷۸
ارزش بارتهران خ جمهوری ن اسکندری جنوبی س زائر ط ۲ و۳۰۴۶۶۱۲۲۰۴۱۶۶۱۲۲۰۵۶
ارشاد ترابر پارستبریز بخش مرکزی شهر تبریز محله نصف راه خ ش محلاتی ۲۲ بهمن پاساژستاره باران ط۶ و۱۰۸۸۸۲۱۴۶۵۸۸۸۳۹۷۱۳ershad.tarabar@yahoo.com
ارك تهرانتهران۰۰
اداره كل حمل ونقل وپایانه های استان تهرانخ شهید سپهبد قرنی خ شهید كلانتری غربی پ ۸۰۸۸۸۹۲۸۲۴۸۸۹۰۴۳۳۶tehran@tto.ir
اختربارتبریزتبریزخ امام چهاراه شهیدبهشتی س ۱۱۰۶۲۵۱۵۴۱۶۲۴۸۶
اریکا ریل شرقمشهد سجاد خ بهارستان ۲ پ ۲ ط ۱ ۴۰۵۱-۳۶۰۷۳۲۵۴۰۵۱-۳۷۶۵۳۵۶۶erika.rail@yahoo.com
اژدرآراخ جمهوری ن جمالزاده س ۱۱۰ط ۳ شماره ۵۹۳۵۷۲۹۶۴۲۹۸۸۸
اسب سفید تهرانتهران۰۰
اسپاداناترابرپارساصفهان خ امام خمینی خ پرتو ن خ ملت پ۳۰۳۱-۳۳۸۷۹۳۷۰۰۳۱-۳۳۸۷۳۹۲۰stp.itc@gmail.com
اسپادترابرویراتبریز خ۲۲ بهمن م جهاد مجتمع تجاری ستاره باران ط۱۰۱۰۹۰۴۱۳۴۳۹۳۳۶۰-۱۰۴۱-۳۴۳۹۳۳۶۲info@spodgroup.com
اسپندتهران كریم خان زندبین ایرانشهر وخردمند خ ماهشهر پ۲۷ و۲۹۲۱۸۸۳۰۰۰۲۷۲۱۸۸۳۰۰۰۳۸
اسپیدبارفرابرتهران خ ایرانشهر شمالیک ملکیان پ۲۵ ط ۱ ۲۸۸۸۱۲۶۷۳-۵۸۶۰۷۲۲۷۹office@speedbarfarabar.com
اسپی دزخ افریقا خ دیدار شمالی س شماره۲۶ط۴۱۵۸۷۸۶۱۵۶۸۸۲۰۸۶۰
استاد ترابرزاهدان خ امام خمینی ۴۲ پ۵۰۰۵۴-۳۳۲۶۴۲۹۶۵۴۳۳۲۶۴۲۹۶ostadtarabar@gmail.com
اسرع ترابربازرگان جاده ترانزیت پ ۷۱۵ط ۲۳۳۷۰ ۳۳۷۱۴۶۳۸۲۶۴۴
اسفند ترابرتهرانخ جمهوریتقاطع اسكندریس زائرط۵۶۰۱۹۸۲۱۶۶۴۳۲۲۴۲۹۸۲۱۶۶۴۳۱۵۰۰info@esfand-tarabar.com
اسکان برودت پارستهران خ شریعتی سه راه زندانک زیتون پ۹۸۸۴۲۲۶۲۳۸۸۴۵۶۰۳۵m.adadyan@yahoo.com
اسید رسانتهران جمالزاده بین فرصت ونصرت خ زندپ ۲۱۶۴۳۳۱۰۴۶۴۲۷۴۲۸
اصلان تیر اذربایجانتبریز جاده صوفیان نرسیده به پایانه روبروی پمپ بنزین شهریار۴۱۳۲۴۲۴۹۰۱۴۱۳۲۴۲۴۹۰۴aslantirtabriz@yahoo.com
اطلس باراسپادانااصفهان خ امیرکبیر خ ساماندهی خ کارو کارگر پ۷۰۳۱۳۱۳۱۵۷۸۰-۳۳۱۳۳۸۷۶۰۲۰mehdi@atlasbarspadana.com
اطلس ترابر ونک ، خیابان ملاصدرا، نبش خیابان خوارزمی، پلاک ۲۵۶ طبقه اول واحد ۱ و کد پستی ۱۴۳۵۹۱۴۹۳۱ ۸۸۰۶۵۳۴۸ ۸۸۶۲۴۸۹۰info@atlastarabar.com
اطلس ترابر بارتهران محله پونک جنوبی عدل ش مخبری پ۴۸ ط۴ ۱۳۴۶۰۴۹۶۸۵۴۶۰۴۹۶۸۱atlastarabarbar@gmail.com
اطلس راه اروپاتهران آرژانتین ساعی خ احمد قصیر خ ۷ پ ۱۳ ط ۲ شمال شرقی۸۸۷۰۷۵۰۰۸۸۱۰۷۲۷۶atlasraheurop@gmail.com
اطلس ستایش مهرخ ماهشهر ک برنا پ۲۹ س سپیده ط ۱ وشرقی۰
اطلس سیرکسریمشهد بزرگراه میثاق الهیه الهیه یک سه راه ۲۰۵۱-۳۶۱۸۰۵۱۹۰۵۱-۳۶۱۸۰۵۱۹atlasseirkasra@yahoo.com
اعتماد كرمانشاهخیابان سهروردی بالاتر از چهارراه مطهری خ شهید خلیل حسینی سورنا سابق پ ۸ ط ۲ ۸۸۷۴۱۳۴۴۲۱۸۸۷۴۲۷۷۶shahrzaddalili@yahoo.com
افتخار ترابرزاهدان زیبا شهر بهارستان خ البرز ن البرز۳۵۴۳۳۲۹۴۱۷۱۵۴۳۳۲۹۴۱۲۱eftekhartarabar@yahoo.com
افرابارتهران م فردوسی خ ایرانشهر جنوبی پاساژمیلاد پ۱۲۴ ط ۲ ۴۸۸۸۴۷۰۹۱۸۸۸۴۵۳۴۲afrabar2@gmail.com
افشان ترابر بارثاوابندرعباس م صیادان س مقدم ط ۲۰۷۶۳۲۲۱۹۰۹۲-۶۷۶۳۲۲۵۰۴۰۲info@yamitarabar.ir
افشین تهرانتهران خ قائم مقام فراهانی پ۱۴ ۰۲۱۶۶۳۸۳۳۶۷-۸۲۱۶۶۳۸۳۳۶۹afshintehran@onebox.com
افشین رستاكارومیه كیلومتر ۲ جاده سلماس نرسیده به شركت آذرگاز۲۱۸۸۲۳۷۳۶۶۲۱۸۸۲۳۷۳۶۶
افق ترابرآسیاتهران م ولیعصر خ آیت اله طالقانی پ۲۸۹ط ۱ ۸۸۸۹۰۸۱۵۸۸۸۹۲۴۷۳info@ofoghlogistics.com
افكن ترابرمشهد۰۰
افلاک لجستیک|(افلاک ترابرشاران)تهران آیت اله کاشانی روبروی پمپ بنزین خ ش احمدی خ زمانی پ۳ ط۴ و۱۰۴۴۰۳۹۰۶۹۴۴۰۳۹۰۳۴info@aflaktarabarsharanco.ir
اکسون ترابرابریشمتهران کشاورز ابتدای فلسطین جنوبی پ۴۱۸ ط ۳ ۱۵۸۸۹۷۷۹۴۰۸۸۹۷۷۹۴۰r.maleki@axontarabar.ir
الماس بران شرقمشهدسجادتقاطع خیامس طوس ط۵و۶۲۱۷۷۸۴۰۸۶۷۸۴۰۸۹
الماس ترابرپارستهران خ شریعتی خ خواجه نصرالدین طوسی ک معززی پ۲ و۱۴ ط۳۷۷۶۴۹۶۳۷۷۷۶۴۹۶۳۸info@almastarabar.com
الماس دریایی شرق آسیاتهران خ سهروردی شمالی خ خرمشهر خ مرغاب پ۵ ۲۰۱۸۸۵۳۱۹۷۰۸۸۵۳۱۹۷۰info@diamondmarine.org
الماس راه پیامتهران بزرگراه نواب صفوی س شهاب ۱ ط ۷ ۱۷۱۶۶۳۸۳۰۰۷۶۶۳۸۷۰۳۴info@almasrahepayam.com
الوندترابرآسیاتهران بزرگراه آیت اله کاشانی خ ش محرابی مجتمع اترک ط۴ ۴۱۵۴۶۰۹۶۹۷۲
الهادیمشهد۰۰
الهیه ترابرتهران آفریقا نرسیده به بزرگراه مدرسپ ۲۴۴ مجتمع اداری تجاری الهیه ط ۴ ۴۰۱۲۱۲۶۲۱۳۰۰۰۲۱۲۶۲۱۲۹۵۷h.shahrokhi@elahiyeh.com
الیت آریا جمتهران فردوس خ گلستان شمالی بزرگراه آیت اله کاشانی جنب پارک یاران پ۲۲۰ برج توپاز ط۹ و۹۰۸۵۸۷۴۱۵۸۷۴۱info@elitearia.com
امتداد زنجیره پایدارتهران سعادت آباد دریا جنب داروخانه دریا پ۳۲ ط۴-۸۸۳۷۷۱۰۱-۸۸۵۱۶۸۱۹entzanjireh88@gmail.com
امرتات فرابرتهران بزرگره جلال آل احمد خ مهدی ۱ پ۲۱۳ س نوژن ط ۱ ۲۴۴۲۷۶۰۹۰۴۴۲۷۶۰۹۰eslami.omid@gmail.com
امن آورتاکتهران میرداماد خ ظفر خ مصدق شمالی پ۱۵ س سایان ط۵ ۲۲۲۲۲۶۸۲۰۱۴۰۸۸۰۰۸۸info@amnavar.com
امیداندیشتهران میدان هفت تیر خ بهارمستیان پ ۲ط ۲احد ۴۲۱۸۸۳۱۲۴۰۰۲۱۸۸۳۰۲۰۷۵info@omidandish.com
امیدرانان خورشید طلاییمشهد ده دی خ آخوند خراسانی ۱۹ خ امام خمینی مجتمع تجاری اداری مرمر ط ۵ و۶۳۷۶۸۹۸۳۸۳۷۶۲۸۶۹۶
امیر لجستیک(سامین آسیاترابر)تبریز علامه طباطبایی نرسیده به آبرسان برج ارک ط۷ c41332545514133254638info@amir-logistics.com
امیران ترانس تبریزتبریز انتهای خ رسالت مجتمع تجاری کوثر ط ۱ پ۵۸۱۴۱۳۴۴۸۰۰۵۲amiran.trans@gmail.com
امیرفرابربنابتهران خ شریعتی خ سمیه پ۲۰ جدیدط۵ ۱۲۷۷۶۵۲۳۷۳۷۷۶۵۱۷۹۴amirfarabar_co@yahoo.com
امین تارامشهدخ سنابادبین سناباد ۵۸ و ۶۰ س تارا ط ۴ ۷۰۵۱۱ ۸۴۶۰۲۹۵-۸۵۱۳۷۰۵۰۸۳۲amintar.document@gmail.com
امین ترابرتهران خ سمیه بین خ رامسر و فرصت س ۸۴ پ ۱۶۲ ط۴و۳۸۸۸۱۰۰۰۱-۴۱۱۸۹۸۸۳۰۵۹۶۸info@amintarabar.com
امین ترابر طوسزاهدان خ شریعتی مجتمع ستاره بلوچستان ط ۳ پ ۵/۹۸ ۳۳۲۱۳۸۱۶tous@yahoo.com
امین ترابرپیرانتهران خ سمیه بعداز مفتح س افق شماره۱۲۲ ط ۴ ۴۰۳۸۸۳۴۵۷۶۴۸۸۳۴۵۷۶۴atpcargo2018@gmail.com
امیر ترابر آسیاتهران خرمشهر عربعلی نوبخت پ ۲۴ ط ۶ ۱۱۲۱۸۸۵۱۹۴۷۱۲۱۸۸۵۱۹۴۲۱amirtarabarasia@yahoo.com
انتخاب ترابر امینتهران خ احمد قصیر خ ۱۲ غربی پ۲۵ ط ۱ شرقی ۱۸۸۵۲۷۰۱۷۸۸۵۲۷۰۱۸eta.int.transport@gmail.com
انجمن سیستان و بلوچستان بهداشت م مشاهیر س پزشکان ط ۲ ۵ ۳۳۴۳۲۴۶۱۳۳۴۱۱۹۰۷info@itca-sb.ir
انجمن حمل ونقل بین المللی اردبیلاردبیل شهرک رسالت مابین تره بارو فلکه سینا خروجی ترمینال مسافربری جنب صافکاری هاشم۰۴۵-۳۳۸۲۲۲۰۸anjoman_ardebil@yahoo.com
انجمن حمل ونقل شمالغرب کشورتبریز انتهای خ رسالت مجتمع کوثر پ۵۸۶۳۴۴۵۶۴۲۸
انجمن صنفی خراسان رضویم تلویزیون بزرگراه ش کلانتری خ انوری بین انوری ۳و۵ پ ۲۲۲۸۷۹۵۳۳۵-۷۸۷۹۵۳۳۸a23@yahoo.com
انجمن صنفی ش حمل و نقل بین ا ا م هفت تیر دکتر مفتح شمالی خ ملایری پور شماره ۹۶۸۸۸۲۲۹۰۴۸۸۸۲۲۶۸۳ita_db@itair.ir
انجمن کالای استان گلستانگرگان کیان شهر کیان ۷ س پیش آهنگ ط ۲ ۳۲۶۸۸۸۸۱-۲۳۲۶۸۸۸۸۳itcag@yahoo.com
اندیش راه پشتیبانتهران م ولیعصر خ نجات الهی خ اراک پ۶۴ س۵۴ ط ۶ و۲۱۸۸۸۹۹۸۲۰۸۸۸۹۹۸۲۰sadeghi@andishrah.com
انوشه سپهرخ ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصرك فیروزه مجتمع تجاری اداری ولیعصر ط ۱ ۴۹۲۱۸۸۹۴۵۸۴۵۲۱۸۸۹۴۲۰۴۵
اوج شفقخ جمهوری چهار راه اسکندری س زائر ۴۰۱۲۱۶۶۴۳۰۷۲۰۲۱۶۶۹۴۲۸۳۳payam@oujeshafagh.com
اوستاترابرالیپیکرمانشاه دولت آبادک روشن روان خ۴۵ متری ۳ ط همکف پ۲۳۵۱۰۰۶۰۸۳-۳۸۲۷۱۵۰۸۸۳۳۸۲۲۶۲۶۲۳avesta.tarabar@gmail.com
اونیک ترابرپارسهتهران خ عباس آباد نرسیده به چهارراه قائم مقام شماره۴۰۲ ط ۳ شماره۲۹۸۸۱۷۸۸۱۶۸۸۷۱۷۴۸۶۲managingdiretor@onictarabarparseh.com
اونیک راه آریاتهران م هفت تیر خبهار شیرازپ۱۸۳ ط۴۰۸۷-۳۴۶۰۹۹۱۴۸۷۳۴۶۰۹۹۱۳
اهوراترابر سعادتتهران م ونک خ نگار خ ولیعصر برج نگار پ۲۴۸۵ ۷۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ایپک یول امید جلفاتبریز خ ۲۲ بهمن نصف راه س ستاره باران ط۷ ۷۰۰۴۱۳۴۳۹۳۰۸۲-۴۰۴۱-۳۴۳۹۳۰۸۶ipokyoltransportco@gmail.com
ایده آل راهتبریز خ رسالت مجتمع تجاری كوثرپ ۵۸۲۴۴۷۲۲۳۰۴۴۵۷۱۷۸idealrah@gmail.com
ایران اروپامفتح شمالی روبروی دانشگاه الهیات س ۴۱۲ ط ۶-۸۸۷۴۷۰۲۳۲۱۸۸۷۳۶۳۵۵secretary@iraneurope-co.com
ایران برودت بارتهرانخ فاطمیروبروی سازمان آبپ ۲۲۱ط ۷ ۷۰۲۸۸۹۵۵۰۰۳-۴۸۸۹۹۳۹۲۵info@ibitc.co
ایران پویش خراسانمشهد سه راه ادبیات خ ابن سینا ۲/۳ س۴۶ ط ۱ ۴۵۱۳۸۰۶۰۵۱۳۸۰۶۰۵۵۶info@ipcocargo.com
ایران پیشرو پارسخ مطهری جنب هتل بزرگ تهران خ منصور پ۳۷ ط ۴۹۸۲۱۸۸۱۰۳۷۲۳۹۸۲۱۸۸۱۰۳۷۲۴info@ippco.net
ایران ترابرتهران میدان آرژانتین خ ش احمد قصیرک چهاردهم پ۴ ط ۱ و ۲ ۸۸۱۷۲۰۲۴۸۸۷۶۰۱۸۳circular@iirantarabar.com
ایران ترکمنتهزان میرداماد خ ش شاه نظریک ۲ پ۳۹ ط۴ ۷۲۱۲۲۹۲۲۱۷۷۲۱۲۲۹۲۲۱۷۹info@iranturkeman.com
ایران دهرخ استاد نجات الهیخ برادران شادابپ۵۸ ط ۳۲۱۸۸۹۰۷۰۸۵۲۱۸۸۹۰۴۸۹۴info@irandahr.com
ایران رودتهران خ مطهری خ مفتح شمالی پ۴۱۲ ط ۵۲۱۸۸۷۴۸۰۷۷۲۱۸۸۷۴۷۱۸۱h.moghaddam@iranroad.com
ایران زمینتهران خ مفتح ن خ سمیه س۱۷۴ط۳ ۱۶۸۸۸۳۲۴۷۰۴۳۸۵۹۱۴۴info@iranzamincorp.com
ایران سپید رودتهران خ میرداماد خ شاه نظری پ۲۸ برج ناهید ط۵۲۲۲۲۷۲۸۳۰۲۲۲۷۲۶۳۷iran_sepidroodco@yahoo.com
ایران سریعتهران فلسطین ن بزرگمهر شماره ۱۴۱ ط ۶۲۱۶۶۴۶۸۰۶۶۲۱۶۶۴۰۷۱۸۷info@iransarie.com
ایران مارین سرویسزتهران آفریقا نرسیده به بزرگراه مدرس انتهایک گلخانه پ۳۶۷۵۴۶۲۷۵۴۶۲info@imsiran.com
ایران و روسیهتهران خ ولیعصر خ ناهیدغربی پ۴۸ ۵۰۴۲۱۲۶۲۱۹۹۴۳۲۸۷۳۳۴۴۷info@irsotr1971.com
ایران ویچكردستان سنندج چهارراه اکباتان گلشن ن کوی دانش ۳ شماره ۳۱۱۰۸۷-۳۳۲۹۰۶۷۸۰۸۷-۳۳۲۹۱۱۶۹iranvichco@yahoo.com
ایرانیان پیشرو پارستهران ابتدای خ مطهریجنب هتل بزرگ تهران خ منصورپ۳۷ ط۴-۸۸۱۰۳۶۴۶-۸۸۱۰۳۶۴۷info@ippco.net
ایرانیان خدماتتهران محله سرچشمه خ مصطفی خمینی خ امیرکبیر پ۱۵۰ س اداری خلیج فارس ط۳ ۳۰۱۳۳۵۴۵۰۰۰۳۳۵۴۵۰۰۰info@iranian-khadamat.com
ایرساکالاراه پیماکردستان مریوان بخش مرکزی شهر مریوان اداره پستک گلستان خ مولوی کرد ط ۱ و۱۸۸۴۵۹۵۰۰۸۸۴۵۹۵۰۰info@safecarriage.com
ایساتیس راه پارستهران، جهاد، خیابان سید جمالالدین اسدآبادی، پلاک ۱۲۲ ، طبقه سوم، واحد ۶ با کدپستی: ۱۴۳۱۸۸۴۵۳۸۸۷۱۴۳۷۹۸۸۷۱۵۵۳۱isatisrahpars.2016@gmail.com
ایکادتجارت پیشروتهران آفریقاک کیش پ۳۴ ط ۳ و۸۸۸۷۵۹۰۷۰۸۶۰۸۴۹۲۱sales@icad-co.com
ایلیا لجستیکتهران خ عباس آباد اندیشه ک حمید قدس خ سهروردی پ۴۵۵ ط۱۱۸۸۴۷۵۲۹۸۰zamani_elyatirrananejaddeh@yahoo.com
ایمن راه اورینتهران خ استاد نجات الهی خ اراک پ۶۴ ط ۳ ۱۲۸۸۹۲۸۵۷۲۸۸۹۳۱۷۹۴imenraheavrin@hotmail.com
اینام بارپاکرانان اترکخراسان شمالی بجنورد امیریه جنوبی س بزرگمهر ط ۲ و۱۰۵۸۳۲۲۳۱۴۷۴۳۲۲۳۱۲۷۰inambar.pa@gmail.com
ایران ابریشمتهران خ ازادی خ دكترحبیب الله شماره ۱۲ط ۳۶۰۰۸۵۳۴۶۰۱۲۲۱۸
ایران بابتهران خ فردوسی ك برلن س جواهری ط ۱۳۱۱۰۱۱۱۳۱۱۱۸۱۳
ایران بارخیابان نوفل لوشاتو شماره ۳۸ ط ۲۶۷۰۹۹۶۹۰
ایران پرجلفاخ تیمسار فلاحی جنب گمرك جلفاپلاك ۴۶۴۹۲۳۰۲۲۴۷۷۴۹۲۳۰۲۲۱۴۲info@iranpar.com
ایران پیشرفتتهران خ نجات الهی خ شهیدبرادران شاداب ش ۵۴/۱۸۹۰۲۲۵۲۸۹۰۷۲۵۹iran-pishraft@vessal.net
ایران تضمینتهران خ استاد مطهری سه راه سلیمان خاطر پ۱۴۹ ط۴۲۱۸۸۷۴۳۰۳۵۲۱۸۸۷۵۸۹۴۴
ایران جادهخیابان دكترشریعتی ن میثاق ۵ شمار۳۵۰ ط ۱۷۵۴۹۲۸۷۵۷۹۴۳
ایران حامی۲۱۸۸۳۰۳۴۹۱۲۱۸۸۳۰۳۴۹۶central@iranhami.com
ایران دامونتهران سپهبدقرنی اراك پ ۳۲ ط ۵۲۱۸۸۹۰۵۲۸۲۳۱۸۹۰۵۲۸۱chavoshiali@strnet.net
ایران دناتهران محله قائم مقامسناییخ کیهان پ۱۱ ط همکف۸۸۸۱۰۳۲۱۸۸۸۱۰۷۰۵info@uid-heavylift.net
ایران سپیدكریمخان زند س اگ ط ۵ شماره ۱۴۸۲۴۱۸۶۸۳۰۰۰۹
ایران شبدرانخ سهروردی جنوبی خ الاشت پ ۳۷ ط ۱۸۲۶۸۲۹۸۸۲۹۴۸۵
ایران فانیذبازرگان ابتدای امام خمینی روبروی اداره هواشناسی۷۶۶۵۴۵
ایران كامیونخ فاطمی میدان فاطمی س فاطمیپ ۸۳ط هشتم۸۸۶۶۸۵۱۸۳۷۷۹۵
ایران كانتینرخیابان كریمخان زند خردمند جنوبیپ ۱۲۷ ط ۲۸۸۲۲۵۰۷۸۸۲۴۱۷۷icc@vessal.net
ایران مارین سرویستهران میرداماد جنب مسجد الغدیر س ۱۵۱۲۲۲۲۲۲۴۹ – ۲۲۲۲۲۲۲۲۴۳۸۹ – ۲۲۲۲center@ims-ir.com
ایران و بلغارستانتهران کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج خ سپاه اسلام پ۳۹ ۴۴۹۰۱۷۶۷-۸۸۸۷۰۱۱۹۵test@test.ir
ایران هجرتتهرانخ آزادی روبروی دانشكده دامپزشكی شماره ۱۲۰۰۲۱۶۶۹۱۴۳۶۹-۷۰۲۱۶۶۵۶۸۳۲۹iranhedjrat@iranhedjrat.com
ایساتیس رانان
آبا تمیم گیتیمشهد جانباز خ جانباز۵ پ۰ برج اداری مروارید ط۱۴ و۵۰۵۱-۳۸۵۳۸۹۲۲abatamim@yahoo.com
آبا گنج سینامشهد۱۲۳۴۵۶abaganjsina@yahoo.com
آباداخترآریامنبندرعباس پاسداران ۴ راه فرهنگ شهدای محراب۰
آبارتهران ایرانشهر شمالی خ مهاجر شماره۲۴ ط۲-۸۸۴۹۱۰۵۱-۸۸۳۲۲۵۹۱info@abar.ir
آبان راه طوسمشهد۱۲۳۴۵۶abanrah@yahoo.com
آبتاب ترابر
آبتین راه خاورمیانهتهران خ خالد اسلامبولیوزراخ۲۳ پ۹ ۱۱ ط۴۸۸۵۵۹۸۹۶۸۸۷۰۸۴۲۷info@abtinway.com
آبتین نبی آسیامشهد۱۲۳۴۵۶abtin@yahoo.com
آپادانا ترابرتهران خ شهید بهشتیخ میرعمادكوچه دهمپ۱ ط ۳۰۲۱۸۸۷۵۵۹۸۳-۷۸۷۵۰۶۱۲t.mahmoudi@apadanafreight.biz
آتا پارسا سیرتهران کشاورز روبروی بیمارستان ساسان پ۱۰۰ ط۸۸۸۹۸۰۸۶۷۸۸۹۷۷۳۶۴manager@ataparsaseir.com
آتاترابراطلسمشهد م شریعتی مجتمع زیست خاور ط۱۴ و۱۴۰۱۰۵۱۳۸۵۵۰۳۰۵-۹
آتاترابرآسیاتبریز انتهای خ رسالت مجتمع فلزکاران ط همکف پ۱۴۱۳۴۴۷۲۰۶۴۱۳۴۴۷۲۰۳۳
آتاتیرایرانیانتهران سهروردی شمالی خ ش علیرضا شهرتاش پ۷۴ ط۴ ۱۳۸۸۵۰۰۸۸۸۸۸۷۵۶۸۴۰info@atatir.ir
آتایاشاربارتهران خ عباس آباد خ سرفراز برج دریای نور ط۵ ۵۰۱۸۸۵۲۹۲۱۰-۳۸۸۱۷۵۳۸۷ata@atayashar.com
آتشپاتهران خ ولیعصر نلسون ماندلا خ ش سید رضا سعیدی پ۳۳ ط۴ و۱۲۲۲۰۲۵۱۳۰۲۲۰۲۵۱۳۳info@atashpa.com
آتی رانمشهدکوهسنگی بین۲۵و۲۷ پ۳۳۱ ۱۱۰۵۱۳-۸۴۵۴۷۷۸۰۵۱۳-۸۴۲۹۳۲۵atirantous@gmail.com
آتیلا لجستیکتهران خ انقلاب خ پارسک جهانگیری مجتمع یاس پ۹ ورودی غربی ط ۳ ۱۴۶۶۷۴۰۶۴۷۶۶۷۴۱۴۶۰atila.lojistik@yahoo.com
آتیهتهران حافظ پائین تر از سمیه روبروی دانشگاه امیر كبیر كوچه شیرین پ۳۴ط ۲۲۱۸۸۹۱۰۵۶۵-۸۸۸۹۸۱۹۲info@atiehtransport.com
آداك ترابر پیشروآذربایجان شرقی شهرجلفا امام خمینی خ گمرکک شهاب سحر پ۰ ط ۱۷۷۶۳۲۷۱۹۷۷۶۰۵۸۱۰adaktarabar@yahoo.com
آدریانتهران خ دكترشریعتینرسیده به سه راه طالقانیك نقدیپ۹ط۳۷۵۳۱۵۴۶۷۵۳۱۴۰۵
آذر تیر ارستهران سیدخندان خ دبستان ک آگاهی پ۸ ط ۳ و۸۸۸۴۷۹۱۵۱۸۸۴۷۹۱۳۸info@azartiraras.com
آذر دریا بارمشهد خ کوه سنگی کوهسنگی۲/۱ س اکسیر ط۱۵۱۳۸۵۵۴۳۲۷۵۱۳۸۱۱۴۳۲۵adb.trans@yahoo.com
آذر دهرخیابان خالد اسلامبولی خ ۱۸ پ۸ ط ۵ ۲۱۸۶۷۶۳۰۰۰۲۱۸۶۷۶۳۱۳۱info@yektalogistics.com
آذر مترو پاسارگادتهران خ ولیعصر نرسیده به طالقانیک رحیم زاده بن بست فرهنگ پ۴ ط ۴۲۱۶۶۰۰۵۹۸۶۲۱۶۶۰۰۶۰۱۴azarmetorco@yahoo.com
آذربادگانتبریز۰۰
آذربارخراسان۰۸۴۰۲۲۳۰
آذرپادخراسان۰۰۰
آذرتاش توسمشهد۰۵۱-۳۸۵۵۷۰۰۷azartash@yahoo.com
آذرتیزیلتبریزخ راه آهن ۱ خطیب پ ۱۰۰۴۶۶۰۱۰۴۵۸۷۹۷
آذرخش آوای باخترتهران خ بهشتی خ خالد اسلامبولیک شانزدهم پ۱۴۰۲۱-۵۷۸۲۱۸۸۱۰۵۴۵۲
آذرخش بارخیابان میردامادشماره ۳۰۵ كدپستی ۱۹۶۹۶۲۱۲۲۲۲۴۴۴۴۲۲۷۷۳۸۲
آذرزمینتبریزخ ازادی جهارراه گل گشت روبروی شركت گاز۳۴۷۹۳۷۴۱۳۵۷۹۵۵
آذركیان طوسمشهد خ احمد آباد سی متری ۲ ن ک شیرین ط۲ پ۱۰۰
آذرگون ترابرتهران کشاورز خ ولیعصرک ش غزایی عتیق پ۱ مجتمع عقیق ط۸ ۴۳۸۸۸۵۳۶۶۹۸۸۸۹۸۵۰۳info@azarguntarabar.com
آذین سنجرتهران خ انقلاب پل چوبی خ حقوقی پ۴۸ ط ۴و۱۰۰۲۱۷۷۶۵۲۱۱۷-۱۹۲۱۷۷۵۲۱۵۳۵azinsanjar66@gmail.com
آذین لجستیکتهران عباس آباد اندیشه خ ش جواد سرافراز خ ۱۰ پ۱۵ ط۳ و۳۰۱۰۰
آذین مسیرمهرایرانیانزاهدانخ ش بهشتی ش بهشتی۲۰ س مهران ط۳ ۱۴۵۴۳۳۲۳۰۱۱۴۵۴۳۳۲۳۹۵۶۰azinmasir.mehriranian@gmail.com
آرا باخترم آرژانتینخ احمد قصیرخ نوزدهم پ ۱۱ یک تهران ط همکف۲۱۸۸۴۸۰۵۳۰۲۱۸۸۷۱۹۵۱۴info@arabakhtar.com
آرا لجستیکعباس آباد اندیشه، خیابان آزادی، پلاک – ۳۵ طبقه ۴)بدون
احتساب طبقه اول( واحد ۹ و کد پستی ۱۵۷۶۹۴۹۵۳۱
۸۸۵۳۳۵۰۰۸۸۵۳۳۵۰۰info@ara-logistic.com
آراد سیر شرقتهران خ گاندی شمالی خ برادران شریفی برج خشایار ط۸ و۸۰۳۸۸۸۷۴۴۷۸۸۸۷۷۰۷۴۵eftekhari1234@gmail.com
آرادسیرکالاآفریقا خ قبادیان شرقی پ۵ ط ۳ و۱۱۸۶۰۸۸۳۱۰
آرارات فرابر کیانتهران خ ش بهشتی خ مفتح شمالیک ۱۲پ۴۰۰ ط ۲ و۳۰۱۸۸۷۴۵۹۵۱۸۸۷۵۲۸۸۱mehrabi.ararat.tp@gmail.com
آراز رودلاینتهران خ مفتح شمالیک دوازدهم پ۹ ۸۸۸۱۷۳۶۷۴۸۸۱۷۳۶۸۲info@araz-group.com
آراسته اندیشساری خ فرهنگ س كولائیان ط ۲۰۱۵۱ ۴۰۸۰۸۰۸۶۱ ۴۸۵۷۲
آراسته ترابرتبریز رسالت مجتمع تجاری كوثر ۵۸۴۴۱۱۴۴۶۳۸۲۷۴۱۱۴۴۵۶۳۹arastehtarabar@gmail.com
آرامش حمل البرزتهران خ خالد اسلامبولیک هجدهم پ۸ ط ۱۸۶۷۶۳۰۰۰۸۶۷۶۳۱۳۲info@yektalogestics.com
آرامکس تهران خ ملاصدرا حدفاصل اتوبان چمران و خ شیخ بهایی پ۲۲۴۸۹۷۲۰۸۸۶۱۷۳۹۳thr.hr@aramex.com
آرامیس راه گیتیتهران جنت آباد بالاتر از همت نک دانش پ۲ مجتمع تجاری طوبی ط۷ و۷۰۷۴۴۶۰۷۸۳۵۴۴۶۰۷۸۰۹info@aramis-landsea.com
آرانخ ولیعصر بالاتراز چهارراه زرتشتک نوربخش پ۴ ط۳ و۸۸۸۹۱۵۰۶۱۸۸۹۱۵۰۶۴
آران ترابرایرانیاناردبیل آزادگان ح پارک صنعتیک پارک فاز۲ ط همکف۰۴۵-۳۳۸۱۱۸۹۲۴۵۳۳۸۱۱۸۹۹
آرتا پارسیان تیرتهران خ آزادی خ ش یداله کلهر خ اسکندری جنوبی پ۴۷۱ ط ۲ و۳۶۶۹۰۹۴۳۶۶۶۹۰۹۴۳۶robati@gmail.com
آرتارودمارینتهران خ سهروردی شمالی خ ابن یمینک دهم پ۱۳ و۳۸۸۵۰۷۱۶۳۸۸۷۴۱۲۷۰info@artaroad.com
آرتافرابرصدراتهران خ ولیعصر پایین تراز پارک ساعی بن بست راماتیا مجتمع اداری تجاری شهاب ط۳ و۳۰۶۸۸۷۱۲۴۰۴۸۸۱۰۲۱۷۹info@artafar.com
آرتالجستیکتبریزنصف راه خ ش محلاتی ۲۲بهمنپاساژستاره باران ط۷ ۸۴۱۳۴۳۹۳۰۰۰۳۳۲۴۸۵۷۰info@artalogistic.com
آرتیمان ترابر توسمشهد سجاد پاساژ نگار ط ۴ ۴۰۱۹۸۵۱۳۷۶۶۱۱۸۱۹۸۵۱۳۷۶۶۱۱۸۵artiman.msh@gmail.com
آرتین ترابرتهران خ استاد نجات الهی بالاتر ازت طالقانی خ صارمی غربی پ۴۴ ط ۱ احد ۲۹۸۲۱۸۸۹۲۳۴۶۹۹۸۲۱۸۸۹۰۷۱۲۴info@artintarabar.com
آرتین فرابر آراراتآذربایجان غربی شهرستان ارومیه محله تختیک شماره۱ک هجرت پ۲۱ س مهیا ط۳ ۴۴۴۴۴۲۲۰۱۹۲۴۴۴۴۲۲۰۱۹۴artinfarabarararat.co@gmail.com
آرتین لجستیک(آبرون بار)تهران خ کریمخان زندخ ماهشهر پ ۹ط همکف۸۸۳۰۳۰۶۶۸۸۳۰۰۶۹۶artinlogistic@gmail.com
آرسام بارآریاییتهران م فاطمی خ ش گمنام برج گلها پ۳۵ ط۵ ۱۰۸۸۹۷۷۶۲۷۸۸۹۶۰۹۳۶info@arsambarco.com
آرسن فرابر پارستهرانکاووسیه ک کاظمی خ ش حسین بنیسی فرزان غربی پ ۴۷ ط ۱ ۳۸۸۸۸۹۰۶۴۸۸۷۹۹۵۱۲۲info@arsen-logestic.com
آرش پیكتهران خ ش بهشتی خ قائم مقام فراهانی خ شعلی میرزا حسنی پ۱۵ ط۵ ۹جنوبی۸۸۱۰۰۶۵۹۸۸۹۲۶۰۵۲info@arashpayk.com
آرش ترابر۰۷۵۳۲۱۸۹۰
آرش تیرزرینتهران خ آیت اله کاشانی فردوس شرق خ وفاآذرشمالی بن بست طالقانی پ۱ط۵۱۸۴۴۰۱۱۱۰۱-۶۴۴۰۱۱۱۰۷arashtirzarin@chmail.ir
آرش زوبینتهران خ پاسداران بوستان ۷پ ۱۶۰۲۱۲۲۸۹۵۳۱۳۲۱۲۲۸۹۵۳۷۹arashzoobin@yahoo.com
آرش مهرتهران خ بخارست برج ۳۲ ط ۳ ۱۵۰۲۱۸۸۷۲۸۶۲۸-۳۰۸۸۷۲۸۷۱۳general@arashmehr.com
آرشاترابرآریا(تکراری)تهران چهارراه کالج خ حافظک البرز پ۲ ط۲ ۷۶۶۴۶۸۹۷۶۶۶۴۸۷۷۶۱
آرشام ترابرتوسمشهد م تقی آباد مجتمع اداری زیست خاور ط۸ و۸۱۳۵۱۳۸۳۸۱۴۴۵۵۱۳۸۳۸۱۴۴۸arshamtarabar@yahoo.com
آرکاریل آذرتبریز خ امام خ شجدیری جنب دربند شیخ پ۱۵۱۰۴۱۳-۴۴۱۴۲۶۰۰۴۱۳-۴۲۴۳۱۶۱۲arkarailazar@gmail.com
آرمان ترابر آریاتهران خ ش بهشتی خ ش سرافراز نرسیده به خ مطهری ن ک یکم پ۱۱ برج موج ط۶ ۲۸۸۸۱۷۲۲۷۳۸۸۱۷۲۲۷۴info@armantarabar.com
آرمان ترابرلوتوستبریز م شهرداریک تحفه چیان خ ارتش جنوبی مجتمع تجاری اداری آرین پ۳ ط۳۴۱۳۵۵۴۸۶۱۰۰۴۱-۳۵۵۷۸۸۹۶info@armantl.com
آرمان دریازمینتهران خ ش قندی نیلوفر خ شحیدرنژاد خ عربعلی پ۲۴ط۵ ۹۸۸۷۰۵۱۰۱۸۸۷۴۸۴۱۳mehdi@aslline.com
آرمان راه جهانیانتهران خ پاسداران بوستان ۵ جنب س پزشکان پ۹۸ ط۳۲۲۵۴۹۰۶۸۲۲۵۵۰۷۲۷armanrahejahanian@gmail.com
آرمان نسترنمشهد احمد آباد مقابل سی متری ۲ ن ک شیرین پ۱ ط ۱ و۴۰۰
آرمینتهران خ سهروردی شمالی خ ش قندی غربی پ۱۰۴ ط ۲۸۸۷۴۸۸۴۱۱۸۸۷۴۸۴۱۳info@arminshiping.com
آرنا مهرتهران قائم مقام فراهانی دهم پ ۱۰ ۱۹۲۱۸۸۷۴۴۷۱۴۲۱۸۸۷۴۵۲۹۲babri@arenamehr.com
آرندبارمیدان انقلاب ن جمالزاده شمالی س جمالزاده ط ۵ ۱۲۱۶۶۹۰۳۰۰۰۶۶۴۳۵۵۴۹arandbar@yahoo.com
آرنگ نگینارومیه كیلومتر ۲ جاده فرودگاه روبروی پمپ بنزین معصومی۰۴۴۳۲۷۲۰۰۷۴-۷۶۳۲۷۲۰۰۵۵arang_negin@yahoo.com
آروان ترددخراسان رضوی مشهد ابتدای جانباز س نیکا ط ۴ ۴۰۶۵۱۳۷۶۶۹۴۵۵۵۱۳۷۶۶۹۴۵۶arvan@yahoo.com
آرون ترابریوسف ابادخ ۳ پ ۲۵ط ۳۸۷۲۱۰۵۰۸۷۱۴۶۳۴
آریا ترابر آسیاتهران خ سمیه ن فرصت سختمان سعید ط۴ ۵۴-۸۸۸۴۹۱۹۷-۸۸۸۴۷۱۳۲info@aryatarabarasia.com
آریا ترابر توسمشهد۱۲۳۴۵۶arya@yahoo.com
آریا ترابررادتهران خ بهشتی نرسیده به سهروردی خ داریوش پ۱۰۲ط ۱ شمالی۸۸۴۰۶۷۱۸۸۶۰۲۳۶۱۸info@irit-co.ir
آریا تیر جاده ابریشمتبریز نصف راه خ ش آیت اله محلاتی ۲۲ بهمن پاساژ ستاره باران ط ۸ و۵ پ۸۵۴۱۳۴۳۹۳۳۲۴۴۱۳۴۳۹۳۳۲۴
آریا رهبارپامیرمشهد امام خمینی ابتدایک پشت مجتمع اداری مرمر ط۱۱ و۴۰۵۱-۸۳۱۱۴۵۰۳-۵۵۱۳۸۱۱۴۶۱
آریا لجستیکتهران بزرگراه مدرس شمال خ نوربخش مینا س حامدی پ۳۸ ط ۱۲۸۱۱۱۰۲۷۲۸۱۱۱۰۲۷ali.mahdavi@aryalogistics.ir
آریاترابرالبرزتهران خ آفریقا گلستان گیتی خ مشیری پ۸۲۲۰۵۲۰۸۰۲۲۰۴۸۱۵۰info@ariatarabar.net
آریاترابرایرانیانتهران مرزداران خ ابراهیمی روبروی مخابرات برج الوند ط۴ جنوبی و۴۱۰۴۴۲۳۹۴۸۲۴۴۲۳۹۴۸۳montazeri@ariatarabariranian.com
آریاره روافق واثقتهران خ مطهری خ علی اکبریک آزادی پ۵۳ ۴۸۸۵۲۲۹۳۴۸۸۵۲۹۹۰۸arminramtin141379@gmail.com
آریافرین جامتهران خ استاد مطهری پ۲۵۹ ط۲ ۴۴۲۰۳۴۰۰۰۸۸۴۸۱۵۲۰info@ariafarin.com
آریامسیرخ ولیعصر بالاتر از نیایش روبروی پارک ملتک آق بانو پ۱۱۰ ط۵ ۷۲۱۲۲۰۴۹۹۶۶۲۱۲۲۰۵۵۸۲۸secretary@aryamas.ir.com
آریانتهران خ آزادی ن اسکندری شمالی س ۲۴۱ قدیم و ۱۵۳ جدید ط ۷ شماره ۲۰۲۱۶۶۴۳۹۷۵۸-۹ ۰۲۱-۶۶۹۳۶۱۱۷arian_co@yahoo.com
آرین پیک پارسخ کریم خان خ حسینی پ۵۳ ط۲ و۴۵۴۸۷۹۰۰۰۵۴۸۷۹۰۰۰info@arianpeyk.com
آرین ترابر اطلستهران رباط کریم بخش مرکزی شهررباطکریمک شعباسی امام خمینی پ۱۱۶۶ ط۳۰
آرین ترابر امیرسعادت اباد سروشرقی خ رشادت کوی اقبال ملی س فرهنگ ش۱ ط ۴ و۱۲۲۲۱۳۵۸۱۴۲۲۳۶۷۷۰۹info@ariantarabar.com
آریارانانمیدان انقلاب ۱ ازادی كوچه مهرناز س ۱۱۰ط ۲ ۲۱۲۱۶۶۹۰۴۸۰۵۲۱۶۶۹۰۸۴۴۸ariaranan_transport@yahoo.com
آزادبارآرمانتهران فرصت خ سمیه پ ۶۷ س سعید ط ۱ ۲۶۸۸۸۱۱۲۰۱۸۸۸۳۴۳۲۱gozpari@aba-transport.com
آزادگان خراسانمشهد۰۰
آزادلجستیکتهران مرزداران روبروی سپهر پ۱۵۲ ط۲ غربی ۵۴۴۲۶۴۰۳۷۴۴۳۸۱۴۶۸info@azadlogistic.com
آساتهران خ آذربایجان بزرگراه نواب صفوی مجتمع اداری تجاری سهیل پ۵۱۸ ط۶ ۶۰۶۶۶۳۸۱۳۴۷۶۶۳۸۱۳۵۰asa@yahoo.com
آسا برودت طوسمشهد امام خمینی۲۸ برج مرمر ط۱۰ و۱۴۵۱۰۵۱-۳۸۳۸۱۴۱۱info@abtlogistics.ir
آسا ترابر شرقمشهد جانباز شمالی حدفاصل جانبازشمالی ۲ و ۴ س هواپیمایی قطر ط ۵ ۲ ۵۱۳۷۶۶۴۱۳۱۵۱۳۷۶۶۴۱۳۰sheikh@asatarabar.ir
آساترابرمهرتهران خ ایرانشهر حدفاصل طالقانی و سمیه پ۱۱۴ ط۵ ۳۹۸۲۱۸۸۸۱۰۳۵۹۹۸۲۱۸۸۸۱۰۳۶۳www.bordbar1@hotmeil.com
آسان ترابر ماکوماکو بازرگان جنب گمرک س امیرحسین ط۱ و۲۴۴۳۴۳۷۴۰۳۰۴۴۳۴۳۷۸۲۹۷ali-rgt@hotmaile.com
آسان سیر سبحانتهران خ انقلاب نرسیده به م فردوسی خ ویلاک سلمان پاک پ۱ ط ۵ غربی۸۸۹۱۴۲۳۷۸۸۹۱۴۲۳۸info@asanseir.co
آستان قدس رضویمشهد۰۰
آسمان ترابرتهران خ مطهری خ سهروردی شمالی پ۲۹۳ ط۲ ۴-۸۸۴۳۱۴۲۳-۸۸۴۳۶۳۰۳s.helmi@asemantarabar.com
آسمان ترابر ایرانیانتهرانخ آزادی ضلع غربی دانشگاه شریفک ولی صادقی پ۲۶ ط۳ ۱۰۶۶۱۵۸۹۷۲۶۶۰۰۷۷۱۸shadi_2008@yahoo.com
آسمان راه ایرانیانخراسان رضوی مشهد رضا شهر رضوی ۱۰ خاقانی۸ ط ۱۹۱۵۵۱۳۵۰۱۵۵۱۳۸۷۸۴۵۰۷asemanrah.iranian1@gmail.com
آسونتهران كریمخان زند خردمندجنوبی شماره ۱۰۱ ط ۲ شماره ۸۲۱۸۸۲۷۰۱۴۸۸۲۷۰۱۵
آسیاخ سهروردی خ کاووسی فر س سپیدار ط۶ ۱۹۰۲۱۸۸۷۳۹۵۱۱-۱۳۲۱۸۸۷۳۹۵۱۴info@asiatpt.com
آسیا تیرآق قلا خ باهنر شمالی جنب پل جدید س طالبی۱۷۳۴۵۲۴۱۶۲asya@yahoo.com
آسیارود وریلتهران بعدازپل کریمخان خ میرزای شیرازیک هشتم جنب وزارت کارپ۳ ط ۲ ۶۸۸۹۳۳۲۹۰۸۸۹۳۳۳۶۴info@5ocean7sea.com
آسیا سیر الوندتهران بزرگراه ش نواب صفوی خ آذربایجان مجتمع تجاری اداری سهیل ط۳ ۳۰۴۹۱۲۲۳۰۷۹۶۵۶۶۳۸۱۷۸۷asiasairalvan.itco@yahoo.com
آشنا راهتهران خ مفتح شمالی پایین ترازاستاد مطهری خ وراوینیپ ۴۶ ط همكف۲۱۸۸۸۳۲۴۰۰۸۸۸۳۴۹۶۶ashenarah@hotmail.com
آفرید ترابر ایرانیانتهران پل چوبی خ ابن سینا بن بست نبویپ ۴ ط ۲۷۷۶۸۴۵۱۵۷۷۶۸۴۵۱۶afaridtarabar.iranian@gmail.com
آفندكالامشهدخ امام رضامقابل هتل مدائن ط ۱۴۴۸۹۷۵۱۴۵۸۹۹
آکام ترابر سهندسمنان مسکن مهر فضیلت ن خ فرعی ۲ ط۲۵۱۳۸۷۰۵۵۶۳۵۱۳۸۷۰۵۵۶۳
آکام لجستیکتهران خ ش قندی نیلوفر خ سهند خ کوروش پ۲ ط ۱۸۸۵۰۴۶۰۰۲۲۷۱۳۰۶۳info@akamlogistic.com
آلاراه تهرانتهران خ ولیعصربین فاطمی و خ سیدجمال الدین اسدابادی خ بوعلی سیناپ ۵ط ۳ ش ۱۷۲۱۸۸۹۵۱۲۲۶۲۱۸۸۹۶۸۷۹۲info@alarahthr.com
آلتون ترابرتهران خ کریمخان خ نجات الهیک امانی س مظفر پ۲۲ ط ۱۵۲۱۸۸۹۱۹۳۲۴۲۱۸۸۹۱۹۳۲۷info@altogroups.com
آلتون راه تندرتهران یوسف آباد خ سید جمال الدین اسدآبادی خ ش جهانبخش پ۶ ط۲ و۴۸۸۹۶۲۱۷۸۸۸۹۶۲۱۷۸
آلتین ترابر خورشیدمشهد پیروزی بین دهخدا و مولانا پ۲۸۳۵۱۳۸۷۶۳۸۹۳۰۵۱۳-۸۷۸۹۹۷۵altintarabar.m@gmail.com
آلتین ترانس آسیاتهران محله قائم مقام سنایی نک یکم خ میرزای شیرازی پ۳ ط۴ ۱۰۸۸۸۶۶۷۰۴۸۸۸۶۶۵۹۷info@alatintrans.com
آلتین تیر خزرآستارا جاده ویرمونی به آستارا پ۷/۷۷۱ ط همکف۱۳۴۴۸۳۲۳۵۲
آلفاتیرتهران خ انقلاب بین شریعتی و بهار س آریان۷۰۴ ط۴غربی ۳۷۷۶۵۵۶۱۷-۸۷۷۶۰۴۸۴۱f.golpangoun@alphatirco.com
آلكــهتهران۰۰
آلوارس ترابرتهران خ انقلاب مابین فردوسی و چهار راه کالجک سمنانی پ۶ ط ۳ ۵۸۸۸۰۹۳۲۹۸۸۸۰۸۴۶۲info@atitco.com
آلی بارخ میرزای شیرازی پ ۱۵۷ ط ۳۰۲۱۸۸۱۴۰۸۹۶-۹۸۸۱۴۰۸۹۹info@iranlogistics.com
آماتالجستیکتهران خ ش مطهری خ سهروردی جنوبیک زاهدان پ۲۸ ط ۱۸۸۸۴۹۱۱۲۸۸۸۱۰۲۷۳pouria.dinvari@hotmail.com
آماج تارون م انقلاب ابتدای خ آزادی جنب سینما مرکزی ک مهر ناز س ۱۱۰ ط ۱ ۱۶۶۶۹۰۵۴۱۴۶۶۹۰۵۴۱۴amajtaroun1376@gmail.com
آماد راه پیشگامانتهران خ افریقا خ عاطفی غربی پ۱۰۶ ط ۳ ۱۳۸۸۱۹۰۱۰۸۸۸۷۷۸۶۵۲info@amadrah.com
آماد راه ترابری بین المللیتهران نلسون ماندلا دستگردی پ۱۳۴ و۲۸۸۱۹۰۱۰۳۸۸۷۷۸۶۵۲kamyar.mojtahedi@amadrah.com
آمادراینتهران خ ایرانشهر بین طالقانی و سمیه پ۱۱۴ ط ۲ ۴۸۸۸۴۹۰۰۴۸۸۸۱۴۶۹۳hammed_roshandel@yahoo.com
آمال ترابرتهران خ ش مطهری خ ترکمنستان نک شمشاد پ ۲۴ ط ۳ شرقی۸۸۴۲۷۶۲۳-۴۸۸۴۵۲۵۳۶info@amaltarabar.com
آموت بار ترابرمشهد سجاد بزرگمهر جنوبی۲۲ پ۲۲ ط۲۰۵۱۱-۷۶۵۷۹۲۰-۷۶۵۸۳۳۳carrier.amutbar@gmail.com
آواترابرشرق۰۹۱۷۲۷۰
آوای خزررشت خ شریعتی گاراژشیشه۰۱۳۱ ۲۲۶۴۶۱۳۱۲۲۶۴۶
آونگ ترابرمیدان دكتر فاطمیخ شهید گمنامپ۳۲ط ۲۴۲۱۸۸۹۵۲۲۵۱۲۱۸۸۹۵۲۲۵۵
آوین لجستیکعباس‏آباد، خیابان شهید استاد مطهری خیابان سهروردی شمالی پلاک ۲۷۳ طبقه۳ واحد ۱۲، کد پستی ۱۵۶۷۷۱۳۱۳۵ ۸۸۴۱۵۶۲۱۸۸۴۲۰۱۶۲heresh.naderi65@gmail.com
آهوپاراهتهران خ انقلاب اسلامی خ بهار جنوبی مجتمع تجارتی اداری بهار ط ۴ ۵۹۶۲۱۷۷۶۱۷۱۱۳۲۱۷۷۶۱۶۴۵۷ahoparah@ahoparah.com
آهوپای طوسمشهد۰۰
آیسان بارتهرانخ جمهوری بین اسکندری و باستان نک نفر پ۱۶ ط ۲ و۴۶۶۹۲۲۱۴۹۶۶۹۲۱۶۹۳tehran@aysunbar.com
باد سارتهران خ سرافراز برج موج پ۱۱ ط ۷ ۳۲۸۸۵۰۲۷۰۲۸۸۷۵۵۰۱۸aghilipishro@yahoo.com
بادبان كهنسیرجان سیدجمال الدین جنب بازارروز ك ۹پلاك ۴۳۴۵۲۲۴۵۲۵۲۱۶۶۴۲۰۸۵۲
بادپااردبیلاردبیلخ مقدس اردبیلیروبوری ترمینالط فوقانی لاستیک زربار۴۵۱۸۸۲۰۷۶۹۴۵۱۸۸۲۰۷۷۳badpa_ardabil@yahoo.com
بادیه ترابرم فاطمی س فاطمی پ۱۳ ط۶ ۶۳۸۸۹۵۹۷۴۷۸۸۳۹۲۴۶۲info@badiyehtarabar.com
بار فرابر آرمانیتهران خ سلیمان خاطر پ۱۱۶ ۹۰۳۸۸۸۳۵۶۳۲-۶۸۸۳۲۵۲۲۳docs1@armanifreight.com
بارادترابرارغواناراک خ ۱۷ متری ملک۱۷شهریورس پزشکان سینا ط ۱ ۱۸۶۳۴۰۲۶۷۵۹۸۶۳۴۰۲۶۷۵۹mohsenmaleki871@gmail.com
بارادهوادریاتهران بزرگراه جلال آل احمد پ۹۱ ۷ ط۴۰۲۱-۴۳۶۵۸۸۹۷۸۶۵۶۶ops@barad.co.ir
بارانداز بها ورخ شریعتی جنب بیمارستان پاسارگاد كوچه شهید حمید صدیقپ ۲ ط ۳ شماره ۶۷۷۶۳۲۳۵۳-۹۷۷۵۳۳۶۷۵mahnaz@bbitco.com
باراندیشامیرآباد شمالی روبروی بیمارستان قلب خ مجد پ ۶۹ ط ۳ شرقی۸۸۰۱۱۳۸۰۸۸۰۱۱۳۸۰mohammad1335@yahoo.com
بارایستاتوان ترابرتهران خ سمیهت موسوی س سعید پ۶۸ ط ۳ ۴۳۸۸۸۱۱۱۹۱۸۸۸۴۷۲۱۳info@baristatrans.com
بارآرا ارتش جنب بزرگراه امام علیعک یاسمنک مژده غربی پ۲۰ ط ۲ ۲۴۵۲۳۲۲۹۵۷۲۰۷tellus@barara.net
بارآفرین آرینتهران نلسون ماندلابالاترازچهارراه جهان کودک خ دیدارشمالیک کیش شرقی پ۱۸ ط ۲-۸۸۷۷۴۶۲۳۰۲۱-۸۸۷۵۸۵۹۳mahmood.afshar@chainintl.com
بارآوران ایرانتهران خ احمد قصیرک ۶ پ۱۴ ط۲-۸۸۵۲۵۲۲۰-۸۸۵۱۱۰۸۳baifax@baravaran.com
باربران ایرانتهران خ فلسطین شمالی پایین تر از م فلسطین چهارراه بزرگمهر س ۱۴۱ پ۳۴۳ ط ۴ ۴۶۶۶۴۶۲۰۰۷۶۶۴۶۴۵۴۹info@barbaraniran.com
باربری بین المللی ایرانیانتهران نلسون ماندلا خ دیدارشمالی خ کیش پ۱۸ ط۵ شمالی۸۲۹۱۴۲۳۰۸۲۹۱۴۲۰۰iranian@ptbnet.com
بارپیچانتهران خ قائم مقام فراهانی كوچه دهم پ ۱۰ ۱۰۲۱۸۸۷۴۶۳۵۰۲۱۸۸۷۴۷۸۷۶
بارتن۰۸۶۷۷۳۵۰
بارجوتهران خ ولیعصر نرسیده به خ فاطمی كوچه حمید صدر پ ۴۵ جدید ۲۴ قدیم ط ۲ ۸۸۸۸۹۰۳۶۹۸۸۸۹۰۵۷۸barjooco@yahoo.com
باررسانتهران خ ایرانشهر جنوبی بین طالقانی و سمیه س تجاری ایرانشهر پ ۱۱۴ ط ۳ ۲۰۲۱۸۸۸۴۹۹۳۴-۵۲۱۸۸۳۰۵۲۵۲info@barresan.com
بارسپیدتهران خ طالقانی خ ش عباس موسوی پ۸۸ ط ۳ ۵۸۸۸۳۷۸۳۵۸۸۸۳۶۲۱۷barspeed.transport@gmail.com
بارستانتهران عباس آباد خ نی ریزی خ ش بهشتی پ۲۹۴ ط۲ ۲۰۱۸۸۷۴۴۶۱۶۸۸۵۲۰۳۸۳barestanco@yahoo.com
بارشین ترابرگیتیتهران سعادت آباد صرافهای جنوبی قره تپه ای ۲۵ پ۴۵ و۶۸۸۶۹۰۴۹۴۸۸۶۹۰۴۹۴barshintarabargity@gmail.com
بارفرابرخیلبان مطهری خ دریای نور سرافراز خ هشتم پ ۱ ط ۳۰۲۱۸۸۷۵۹۸۷۰-۷۳۸۸۷۵۹۰۵۱fbl1@hameltransportco.com
بارفرابر بین المللی پایاگامتهران سمیه بین مفتح و موسوی پ۱۲۲ ط۴ و۴۰۲۸۸۳۲۵۹۸۳۸۸۳۲۵۹۸۳info@payagam.org
بارفرابری آرازتهران خ ش بهشتی خ سهروردی شمالی خ شهرتاش پ۷۴ ط ۲۸۸۷۳۷۸۷۳۸۸۷۳۸۱۶۵
بارفرابری پارسیان زمین دریاتهران خ سهروردی خ خرمشهر پ۳۶ ط ۴ ۱۰۴۵۲۴۷۰۰۰۸۸۵۴۵۵۲۶ahadi@pls-co.com
بارفرابری حکیم لجستیکتهران خ دکترفاطمی غربی خ سیندخت شمالی بن بست وحید پ۴ ط همکف۶۶۹۰۵۳۴۸۶۶۹۰۵۳۴۸
بارفرابری رادمهر امیدتهران نلسون ماندلا پ۷۳ برج آناهیتا ط ۹۹۰۶۲۲۸۸۹۹۳۷۸۸۱۹۸۳۷۷anaseris@yahoo.com
بارفرابری راهیانتهران خ ش مطهری ن لارستان پ۴۱۴ ط۵ ۲۳۸۸۸۹۴۷۰۴۸۸۹۱۳۵۶۸info@pioneerslogestics.com
بارفرابری فراسوبارتهران، ونک، خیابان شهید حجتالاسلام عباس شیرازی، خیابان گرمسار شرقی، پلاک ۲۶ ، طبقه ۵، واحد ۱۸ با
کدپستی: ۱۴۳۵۸۸۳۶۷
۸۸۶۰۰۵۸۷-۹-۸۸۹۹۵۵۱۲opr@farasoobar.com
بارفرابری کامیارانسعادت آباد خ ۳۷ پ۴۲ و۴۸۸۶۹۷۶۰۰۸۸۶۹۷۶۰۰manager@kamyaran.co
بارفرابری مهرگان راهتهران بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از همت خ ش رضا طباطبائی پ۲۱ ط۵ قطعه۲۴ و۱۹۴۰۴۴۰۸۱۳۴۳۸۵۳۲۷۹management@mehrganrah.com
بارفرابری دریازمینتهران خ گاندی بین ۸و۶ پ۵۲ ط ۱ ۵۲۲۱۸۸۷۹۱۷۰۱۲۱۸۸۷۷۳۷۴۷info@sealand-cargo.com
بارفرابری ستارگانم هفت تیر خ ش مازندرانی پ ۲۲ ط ۱ ۲۸۸۸۳۹۳۹۶۸۸۸۶۵۹۳۰info@starsforwarding.com
بارکالاتهران خ بهشتی خ پاکستان خ ساوجی پ۹ ط ۲۸۸۵۳۲۸۶۸۸۸۵۳۲۸۶۸transportbarcas@gmail.com
بارکاولجستیکتهران یوسف آباد خ بیستون بین ۱۶ و۱۸ پ۴۷ ۱۲۸۸۴۸۰۸۶۵۸۸۷۰۶۵۱۹info@barkavlogistic.com
باركاستهران خ نواب ن آذربایجان شرقی برج اداری گردون پ۲۵ ط۴ ۴۰۳۶۶۳۸۳۲۲۶۶۶۳۸۴۰۰۰transportbarcas@gmail.com
بارگیران سبكبارتهران م جمهوری س ۷۹۰ ط ۲ با احتساب همکف ۶۲۱۶۶۹۴۳۲۷۷۲۱۶۶۹۴۳۲۷۸bargiransabokbar@yahoo.com
بارمان پیشتاز دریاتهران خ مفتح شمالیک ۲ پ۴ ط ۱ شمالی ۳۸۸۵۲۰۶۶۸۸۸۵۲۰۶۶۹info@bpmarine.net
بارمان ترابرمشهد فردوس مقابل استادیوم ش بهشتی مجتمع تجاری سعید ط ۱۷۶۶۶۱۹۹۷۶۶۶۹۱۶info@barmantarabar.ir
بارمان ترابرآسیامریوان خ هلال احمر بالاتراز اداره پستک ش فرج ابراهیمی۸۷۳۴۵۴۵۸۰۱
بارمان ره تتیستهران خ سمیه ن خ موسوی پ۶۸ ط۲ ۳۲۸۸۸۴۷۰۹۳۸۸۸۴۷۰۹۳info@brt-co.com
بارمان ساحل اروندتهران خ وزراک۲۰ پ۲۷ ط ۱۸۶۰۴۶۱۳۷۸۹۷۸۱۲۲۷info@baareman.com
بارناومشهد خ امام خمینی امام خمینی۲۸ برج مرمر ط۱۴ و۱۰۸۱۳۸۱۱۴۵۲۰۸۸۵۴۹۵۳۲
بارناوامیدان فاطمیس ۳۷ط۲۸۸۹۷۵۹۷۱۸۸۹۷۷۵۱۴test@test.ir
باروبنه تهرانتهران کریم خان زند خ آبان جنوبی بن بست شانش پ۱۴ ط همکف۹۸۲۱۸۸۳۱۸۴۰۵۹۸۲۱۸۸۳۱۸۴۰۵info@baroboneh.com
بارودریاتهران میدان هفت تیرخ مفتح شمالی خ زهره ن ك رهروان پ۱۸ قدیم یا۴ جدید۸۸۸۹۵۸۲۱-۲۸۸۳۰۲۹۰۷mohamadakaberi@yahoo.com
باریرانتهران م آرژانتین خ ش خالد اسلامبولی خ۲۱ پ۴ ط ۱ ۳۸۸۱۰۶۴۳۶۸۸۱۰۸۹۲۰ceneralmanager@bar.iran.com
باریابتهران زندان قصرک ش منصور زرتشت خ ش قدوسی پ۱۵۶ ط۳و۶۲۱۸۸۸۲۳۵۸۳۲۱۸۸۸۲۸۱۷۹baryab@parsonline.net
باغ ابریشم اصفهاناصفهان شهرك صنعتی امیركبیر چهارراه نوآوران جنب بلوك ۱ پ۷۹۳۱۱۳۸۶۵۹۲۵۳۱۱۳۸۶۰۹۳۳info@bagh-abrisham.com
بال ترابرتهران خ خرمشهرشماره ۱۳۹
بامدادان بارتهران شهرک غرب فاز۶ گل افشان شمالی ن یکم س ایرانیان ط ۳ ۱۰۸۸۳۷۳۸۶۶۸۸۵۸۱۷۹۱info@bamdadanbar.com
بامشادراهخ ولیعصر مقابل پارك ملت ك عاطفی ش ۳ ط ۱ ۳ شرقی۲۲۰۵۷۲۶۵۲۲۰۵۸۰۴۶
بانی راه توسمشهد م تقی آباد مجتمع اداری زیست خاور ط۳ و۳۰۴۵۱۳۸۵۵۷۴۸۱۵۱۳۸۵۵۷۴۸۳brtco.11253@gmail.com
بتا بارتهران خ مطهری خ امیر اتابك ش ۱۱۶۲۱۸۸۳۴۴۳۱۱۲۱۸۸۳۴۴۳۱۳a.moradi@betabar.com
بدیع ترابرتهران خ رودكی مقابل منطقه ۳راهنمایی كوچه ازادپلاك ۲۸ط ۱
بر و بحر ایرانتهران م آرژانتین خ الوند پ۷۲ ط ۲ شرقی۲۱۸۸۶۴۳۳۱۲۲۱۸۸۶۴۳۳۳۰info@ilslogistic.com
برادران مجدپورتهران خ خردمندشمالی شماره ۹۵ س کف رنگ ط۲۸۸۳۰۱۴۹۷۲۱۸۸۳۰۱۴۹۷info@majdpourbros.com
بردارآسمان متحدتهران یوسف آباد خ ۳ پ۶ و۴۸۸۹۶۳۵۳۹۸۸۹۶۲۱۷۸soheila@unitedskyvector.com
بردون ترابرتهرانخ دکترفاطمی خ کاج جنوبی پ۳۱ ط۵ ۱۶۸۸۹۷۴۷۹۲۸۸۱۹۰۲۵۲tbardoontarabar@gmail.com
برزین بارتبریز خ ۲۲ بهمن چهارراه قطران مجتمع عمران ط ۴ پ ۴۰۴۰۴۱ ۴۴۲۸۰۶۵ – ۶۰۴۱۱ ۴۴۳۶۷۷۷barzinbar-co@yahoo.com
برسام ترابرآسیاتهران خ کریم خان زند بعدازت حافظ نرسیده به م ولیعصرک ملایی پ۵ ۴۸۸۹۴۰۵۸۵۸۸۹۴۰۵۸۵
برنا سیرجاویدانتهران خ ولیعصر خ ناهید غربی پ۴۸ س تک ط ۱ و۱۰۲۲۶۲۰۲۳۲۵۲۶۲۰۲۳۲۱info@bsj-loogistics.com
بروتهران م آرژانتین خ الوند خ۳۵ پ۱۱ ط۴ ۹۰۲۱-۸۸۶۷۵۵۱۴۰۲۱-۸۸۱۹۶۳۹۷info@booro.ir
برین ترابرمسیرایرانیانتبریز دامپزشکی شنجاتی ۱۲متری حمدی پ۱ س آسا ط ۳ و جنوبی۴۱۳۴۴۴۰۴۲۸۴۱۳۳۴۴۴۰۴۲۸
برید بارخ استاد نجات الهی جنب كلیسا س ۳۰۳ ط ۲ شماره ۱۰۲۱۸۸۸۹۳۸۵۶۲۱۸۸۸۹۳۸۵۶baridbar@yahoo.com
بزرگ امیدتبریز جاده سنتو جنب پلیس راه تبریز مرند پ ۲۹۰۴۱۳-۲۸۹۷۳۰۶۰۴۱۳-۲۸۶۳۲۵۲boitc.info@gmail.com
برهان تیر برناتهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۹، ساختمان آپادانا، طبقه نهم، واحد ۲۷ کدپستی: ۱۵۵۷۶۱۷۱۸۶ ۸۸۵۲۶۷۰۰۸۸۷۶۰۵۷۲ info@borhantirborna.com
بستانتهران كیلومتر۷جاده قدیم كرج بعداز شیرپاستوریزه۶۸۰۸۶۹۰۶۸۰۸۶۸۰bostan@itair.com
بلم باربارانبندرعباس پاسداران روبروی س هماک دلاوران ۱۸ س پارسی آلومینیوم ط۳ و۸۰۷۶۳۳۵۱۹۹۵۷-۹۷۶۳۳۵۱۹۹۵۶info@balambarbaran.com
بلنداختران طوستهران قائم مقام فراهانی س۱۳۰ط۵و۲۳۸۸۲۲۰۵۵۸۳۰۱۸۹۱batit@chapar.net
بلوچتهران خ ۵ گاندی پ۲۲ ط ۵۵۰۲۲۱۸۸۷۸۸۸۸۳۲۱۸۸۷۹۱۷۱۴transport_balooch@yahoo.com
بن رود ترابر
بوتان رانسهروردی شمالی خ هویزه شرقی خ سهند خ متحیری پ۳۱ ط ۱۸۳۵۲۰۰۰۰۸۳۵۲۳۴۲۷info@butanerun.com
بوشكان راهتبریزخ شریعتی شمالی س بازارچه ۱۱۰ط ۲پلاك ۳۶۱۱۳۸۴۱۶۱۱۳۸
به تازتهران خ میرزای شیرازی ش ۸۳ط۱۸۸۲۰۷۹۱۸۳۷۱۸۴
به تام ترابرتهران، ایرانشهر، خیابان ماهشهر، پلاک ۹، واحد ۶ با کدپستی: ۱۵۸۸۳۴۲۸۶۴۸۸۳۴۲۸۶۵info@behtam.net
بهاترابرکیانمشهد آبکوه ۵ س تجارت سعدآباد ط۴ و۴۰۲۰۰
بهارافشان طوستهران خ ش مطهری روبروی کوه نور پ۲۸۲ س پزشکان کوه نور ط ۷ و۲۶۸۸۸۴۴۹۷۰-۲۸۸۸۴۵۷۴۲mehrdad5476@gmail.com
بهاران راه ترابرتهران خ سمیه بعد از ش مفتح جنب بانک سپه بن بست خلوتی پ۱ ۳-۸۸۸۳۸۱۰۹-۸۸۸۳۷۶۴۸saei@baharanrah.com
بهارترابرکیانمشهد تلویزیون کاوه۱ پ۲۳۸۷۰۷۰۶۰۳۸۷۰۷۰۶۴
بهاررانمشهد۰۰baharran@yahoo.com
بهارستان ترابروصال شیرازی كوی بهنام پ ۱۵۸۸۶۴۸۳۳۰
بهامین ترابرتهرانخ ولیعصرروبروی بیمارستان خاتم الانبیاخ فرزان غربیپ۴۷ط ۲۲۸۸۸۷۰۱۳۵۸۸۸۷۰۱۳۷shimi_s@yahoo.com
بهبود کالا ایرانیانتهران فلکه ۱ تهرانپارس ن خ ۱۳۶ شرقی خ پروین مجتمع اداری تجاری سیلورسنتر پ۲/۱ ۴۰۷۷۵۴۸۳۴۰۷۷۵۴۸۳info@behboudkalairanian.com
بهرام ترابرشرقمشهد خ خرمشهر بین خرمشهر۶و۸ س ۹۸ ط ۱۰۵۱-۳۸۵۴۱۸۲۲۰۵۱-۳۸۵۹۹۹۳۱bahramtrsh@yahoo.com
بهرانتهران خ پانزده خردادس بانك سپه ط ۶پ ۴۱۰۰
بهران تیرم آرژانتین خ الوند کوی برمک پ۷۸۸۶۶۳۰۶۵۸۸۷۹۰۵۹۷behrantirco@yahoo.com
بهران كــالاخ شریعتیبین سمیه وطالقانیك حمید صدیقپ۱و۳ جدید ط۱ ۱۰۲۲۱۷۷۵۳۹۰۰۰۲۱۷۷۵۰۷۸۴۹info@behrankala.com
بهروان بارتهرانخ انقلابنرسیده به م فردوسیکوچه ابیوردبن بست کیمیاپ ۴س بهروانط ۱۰۲۱۶۶۷۵۶۲۱۱-۱۷۲۱۶۶۷۵۶۲۱۰import@behravanbar.com
بهروش سریعتوانیرخ نظامی گنجویکوچه پیوندپ۳ط ۲۳۶۰۲۱۸۸۶۷۵۳۲۶-۳۸۸۷۷۸۱۱۰info@behraveshsarie.com
بهره ورطوسمشهد۰۰
بهمن ترابرطوس۰۷۱۱۰۵۵۰
بهنادارومیه خ عطایی كوچه دلگشا پ ۱۰۲۸۷۵۱۱۳۷۸۷۳۳۴۶۰
بهی ترابرتهران کاووسیه نلسون ماندلاک نور پ۱۳ ط۳ ۶۸۶۰۸۶۹۲۵۶۶۴۹۶۹۲۷behi-tarabar@utlook.com
بهینه ترابر آژورتهران خ سهروردی شمالی خ خرمشهر پ۶۰ ط۵۹۸۸۷۵۳۶۰۹۸۸۵۰۰۶۳۴info@btarai.com
بی تاترابرسعادت آباد علامه جنوبی خ ۳۸ غربی پ۵۵ ط۴-۸۸۶۸۱۰۵۶-۸۸۶۸۳۲۵۷info@bitatarabar.com
بیسان ترابرپویامشهد م شریعتی مجتمع زیست خاور ط۹ و۹۰۷۰۵۱-۳۸۳۸۱۳۸۱۳۰۵۱-۳۸۳۸۱۳۸۰
بیمه البرزتهران خ شریعتی بالاتر از ش دستگردی نک آبان پ ۱۲۲۰۲۹۴۶۱۵۰info@alborzinsurance.ir
بینا سیر بیتاتهران خ ولیعصر بالاتراز سه راه ش بهشتیک پردیس پ۱ ط ۱ و۴۸۸۷۱۰۹۴۵۸۸۷۱۳۳۴۲binaseirbitatransport@gmail.com
بیداران شبمشهدفردوسیتقاطع شهیدفرامرز عباسیپ۷۲ط ۱ش ۹۶۴۴۳۷۷۶۴۴۸۳۹
بیدخت ترابرمشهد۰۰
بیژن ترابرتهران خ میرزای شیرازی شمالی بعدازچهاراه مطهری كوچه عرفانپ ۱۷۸۷۱۴۵۱۰۸۷۱۴۴۹۷
بیهق ترابرمشهد۰۰
پادراه ایرانیانتهران خ سهروردی شمالی خ هویزه غربی پ۹۹۸۸۶۷۸۷۱۷۸۸۷۸۹۷۱۹inf@pritransport.com
پادیناخ فلسطین شمالی شماره ۳۹۴ط ۶شماره ۲۷۸۸۹۵۱۸۰۳۲۱۸۸۹۵۱۸۰۳carrier@barbaraniran.com
پاراهخ دكتر فاطمی خ ۶پ ۱۲ ط زیر همكف۸۸۹۵۷۹۱۲۸۸۹۵۷۹۱۴
پارت ترابر خراسانمشهدخ سناباد بین سناباد۴۶و۴۸ س۵۱۰ ط ۳۰۵۱-۳۸۴۶۹۰۱۳-۱۵m.parttarabar@gmail.com
پارت نیكتهران خ طالقانی بین شریعتی وبهارپ۹۱ ط ۴۲۱۷۷۵۳۸۴۷۴۲۱۷۷۵۲۴۲۴۷info@partnik.com
پارتیان شرق نوینتهران ش قندی نیلوفرخ ش عبدالمجید صابونچیک دهم پ۱۵ ط۴۸۸۷۴۳۸۶۶۸۸۷۴۳۸۴۹info@partiannet.com
پارس بالخ دكتربهشتی شماره ۳۵۸۴۵۸۵۶۰
پارس پردیس ترابرمشهد۰۵۱-۳۸۵۳۹۶۷۰parspardis@yahoo.com
پارس پیشرودریاگوهرتهران م ونک خ ونک ن کردستان پ۱۱۰ برج آیینه ط ۲ ۲۰۱۸۸۷۸۶۴۴۱parspishrodaryagoharr@yahoo.com
پارس پیوند دریاتهران م آرژانتین ابتدای ش احمد قصیر ن خ هجدهم پ۴۵ ط ۵ ۲۸۸۸۷۳۴۷۶۱۸۸۷۴۱۱۲۱info@pars-peyvand.com
پارس ترابرتهران آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک خ پدیدار پ۱۵ ط ۳۸۸۱۹۴۴۶۱۸۸۱۹۴۴۵۶info@parstarabar.com
پارس ترابریاستهران خ بهشتی خ سرافرازک دوازدهم پ۲ ط۲ ۴۸۸۵۲۳۴۵۹۸۶۱۲۱۷۳۳traffic@yaslogistics.com
پارس تیرتهران م ۷ تیر خ سلیمان خاطر خ بهار شیراز مجتمع امین پ۱۸۳ ط۸ ۳۳۸۸۸۶۶۰۳۱-۳۵۸۸۳۱۰۳۸۹mikaelpoorhasan@parstir.com
پارس دلیجانتهران خ سپندغربی شماره ۷۲ط ۵۰۰
پارس ریلتهران خ ایرانشهر شمالی س ۵۵۵ط ۳۰۰
پارس سما كالاخ ش بهشتی بعداز خ پاکستان پ ۲۳۷ ط ۲ هشت۲۱۸۸۱۷۱۱۵۰۲۱۸۸۱۷۱۱۵۰secretary@parsamakala.com
پارس سوربن الیتخ ش بهشتی جنب پمپ بنزین خ پاکستانک ساوجی نیا پ ۹ ط ۱۸۸۱۷۵۱۵۳۸۸۷۳۶۸۲۱roya.tajeddin@pseshipping.com
پارس سیرتهران آفریقا گلستان گیتی خ مشیری پ۸ ط۴ و۴۲۶۲۹۲۱۶۵۲۶۲۹۲۱۸۴prssarirco@gmail.com
پارس گذرتهران خ دکتر شریعتی پایین تر از بهار شیراز پ ۲۷۵ط ۲ ۲۱۷۷۵۰۸۰۷۳۷۷۶۰۸۴۳۱jalali@parsgozar.net
پارس گیتاتهران خ قائم مقام فراهانیک الوند پ ۱۳ شمال شرق۸۸۳۰۸۱۹۹۸۸۸۴۴۵۴۳info@parsgita.com
پارسا ترابر پرشیاتهران سهروردی شمالی خ هویزه غربی ن ویدا پ۱ ط ۱۸۸۷۶۴۶۱۴۸۸۷۶۷۰۶۰yousefi_m@pasargas.com
پارسایانتبریز کیلومتر ۴ جاده تبریز مرند نرسیده به پمپ بنزین شهریار۴۱۳۲۴۲۴۹۴۰۴۱۳۲۴۲۴۸۱۹parsayan_group@yahoo.com
پارسیان مارین جمتهران خ آذربایجان بزرگراه نواب صفوی س تجاری اداری شهاب یک پ۵۱۴ ط۳ و۱۳۳۶۶۳۸۱۲۶۸-۹۰۶۶۸۳۴۰۷۲persianmarine.co@gmail.com
پارسیان پیكتهرانخ کریم خان زند خ عضدی پ۴۰ ط ۳ ۳۲-۸۸۸۹۹۹۵۷-۸۸۸۹۹۹۵۴info@parsianpeyk.com
پارسیان ریل شرقتهران خ پاسداران خ ش کلاهدوزدولتی نک رستمی س مریم پ ۶۳۲۱۲۲۵۷۰۲۵۴۲۱۲۲۵۷۴۰۱۳info@prsco.ir
پاریزبارخ سپهبد قرنی خ سمیه روبروی مجتمع قضایی بهشتی پ۲۲۰ و۱۸۸۰۵۱۸۹۸۸۰۵۱۸۸test@test.ir
پازندترابرخ استاد نجات اللهی بالاتر از چهارراه سپندک خسرو پ ۴۵ جدید ط ۳ ۱۱۲۱۸۸۹۰۶۶۲۷۲۱۸۸۹۰۶۰۳۷talin_k@pazandtarabar.com
پاسارگادساریسورک جنب پل عابر پیاده ط فوقانی تعاونی مصرف فرهنگیان۱۵۱۲۴۴۲۰۹۸۱۵۱۲۴۴۲۰۹۸pasargad_sari@yahoo.com
پاک طریق لجستیک(سپنتا بارپارس)تهران بهجت آباد خ حافظک پزشک پور پ۲۵ س پزشک پور ط۵ ۱۵۸۸۹۳۰۷۵۴۲۱۶۶۳۸۳۴۲۵manager@ptllogistic.ir
پاك تاشمشهد۰۰
پاك ره پویانجاده قدیم كرج روبروی كارخانه شیرپاستوریزه۶۸۰۶۳۶۰۶۸۰۱۹۸۴
پاكان ترابرمیدان هفت تیر ابتدای بزرگراه مدرس غفاری پ ۱۴۰۲۱۸۸۸۴۴۵۴۵-۶۲۱۸۸۸۲۹۳۳۵info@pakantarabar.com
پاكراهان ترابرتهران خ شریعتی ك شهیدجوهرچی روبروی سینما پاسفیكپ۲ط ۱۷۵۲۹۰۴۰۷۶۲۷۸۷
پاكرای ترابرتهران خ شهیدبهشتی خ شهیدخلیل حسینی خ اریاوطنی پ ۴۲ط۳۸۷۵۵۸۳۹۸۷۵۱۰۱۰
پاكروبارخ فردوسی خ منوچهری خ ارباب ش ۱۸۶۴۵۲۱۸۵۰
پایا دریاکردستان مریوان خ جمهوری مجتمع تجاری هیمن۰۸۷ ۴۵۳۰۸۱۹۰۸۷ ۴۵۳۰۸۱۹izadipayadarya@yahoo.com
پایانه ترابرتهرانتهران نلسون ماندلابالاترازچهارراه جهان کودک خ دیدارشمالیک کیش شرقی پ۱۸ ۵۷۹۱۴۰۰۰۸۸۷۷۴۷۰۲fahimeh.rezazadeh@chainintl.com
پایاب باردفتركریراردبیلخ جام جمجنب ماشین شویی جام جم شماره ۲۸۶۰۴۵۱-۸۸۱۵۲۱۹۰۴۵۱-۸۸۱۴۱۴۸payabbar.co@gmail.com
پایانه استان تهران
پدیده راه طلاییتهران خ ولیعصر جنب سینما آفریقاک رهبان پ۱۲ ط۳۸۶۰۳۴۳۱۳۸۶۰۳۴۱۹۹mohammadunal@yahoo.com
پرتو پردیس طوستهران صادقیهک خسرو پ۲۰ ط ۱۴۴۲۸۷۷۶۸۴۴۲۸۷۲۲۰۵
پرتو شایوردمیدان جمهوری س ۷۹۰ط ۱پ۶۶۴۲۰۱۵۴۹۲۹۴۴۸
پرتوترابرخ ازادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف س همشهریپ۶۲۸ط ۱ ۳۶۰۲۴۱۵۲۶۰۳۸۷۴۲
پرتوغوی طلائیخ امام نرسیده به چهارراه لشگر پ۷۰۳۰۹۱۸۹۰۹۸۹۴۳
پرتوگذربندر۰۸۸۱۲۰۸۰
پردیس ترابر آسیاتهران فاز ۳ شهرک اندیشه خ ولیعصر بازار بوستان ط فوقانی پ۳۹ ط ۱۴۷۶۲۴۵۲۸۴۲۶۹۵۸۵۱dowlatshahi_pardis@outhook.com
پرستو بار بازرگانارومیه حافظ ۱ خ ش حمیدیک ۲ پ۸۱۰۴۴۳-۲۲۵۳۷۴۴-۶۰۴۴۳-۲۲۵۳۷۴۹parastoo.bar@yahoo.com
پرستوترابرارومیه سرداران یک س سپوتا ط ۶ ۱۷۰۴۴۳۲۲۵۴۲۹۱-۲۴۴۳۲۲۵۷۳۹۹parastotarabar@yahoo.com
پرشیا سپید ترابرتهران محله اباذر خ شاهد خ گلستان۲۸ پ۴ ط ۲۴۴۰۱۶۱۳۵۴۴۰۱۶۱۳۸persia.s.t.logstic@gmail.com
پرشیامهرویوسف آبادخ ابن سینا نک ۱/۱۹ پ ۱۴ ط ۱ ۱۰۲۱۸۸۴۸۱۹۵۰-۵۴۰۲۱۸۸۷۰۸۳۱۶-۱۷pmahro@yahoo.com
پرشین کارگو پارسیانتهران شهر جدید پرند فاز۲ جمهوری بلوکc ورودی برج سورن ۱۰۱-۵۶۷۹۶۱۶-۲۱۵۶۷۲۹۴۹۱info@persiancargo.org
پرشیا ترابر تهرانتهران دكتر شریعتی بالاتراز پل سید خندان ن كوچه حافظ پ۴۲۱۲۲۸۷۲۷۸۱۲۱۲۲۸۶۹۶۶۹transpersia@transpersia.com
پرشیان كارگوتهران سید خندان ابتدای سهروردی شمالی خ حاج حسنی پ ۵ ط ۵ ۱۹۲۱۸۸۵۲۳۸۰۱۲۱۸۸۷۴۲۱۴۱info@persincargo.com
پرشین ایرانیانگرگان خ ولیعصر پاسا ژ شهرداری با س شریفی ط ۱ شمالی۱۷۱۳۳۵۴۵۴۲۱۷۱۳۳۵۰۴۵۲peshian@c.com
پرندترابرتهران خ دکتر شریعتی بالاتر از خ ملک خ زیتونف پ ۹ ۱۸۸۴۴۶۸۵۰۲۱۸۸۴۰۸۶۷۰info@parandtarabar.com
پرندكالای تهرانخ جمهوری بین باستان و گلشن جنب بانک صادرات پ ۷۶/۱۴ط ۲ جنوبی۶۶۵۷۴۷۹۷۶۶۹۰۹۱۶۹info@bki_co.com
پروا ترابرتهران خ آیت اله طالقانی بعد از خ ش محمد صف شکن پ۳۰۴ ط ۱ ۲۸۸۹۲۷۴۸۸۸۸۸۰۸۱۳۰info@parvatarabar.info
پرهام ترابر آسیابندرعباس طالقانی مجتمع تجاری شهرداری ط ۲ پ۱۲۷۶۳۲۲۴۹۱۱۷۷۶۳۲۲۴۹۱۱۷parhamtarabarasia@gmail.com
پژوهشتهران خ طالقانی بین وصال شیرازی و فلسطین خ فریمانپ ۲۷ ۷۶۶۴۰۶۷۴۰۲۱۶۶۹۵۷۷۳۶info@pazhoohesh-transport.ir
پلتهران خ شریعتی خ هویزه شرقی پ۱۶ ط ۴ ۱۱۸۸۷۵۸۸۷۷۲۱۸۸۷۳۴۴۵۹farnoosh@pol-co.com
پل دریای آرمانیبزرگراه آفریقا خ دیدار شمالیپ ۵ ط ۴ ۱۵۸۸۶۷۳۵۲۶۸۸۶۷۵۳۷۸elnaz@asblogistics.com
پلنگ پاراهگرگان خ ولیعصرروبروی سازمان اب شاختمان رازی ط ۲۲۹۵۴۱۱۷۱۲۲۰۶۶
پلوان ترابرمیدان هفت تیرخ مفتح جنوبی استادیوم شیرودی خ ورزنده پ۸ ط ۱ ۳۸۸۸۳۳۳۴۹۸۸۸۲۰۸۸۹sh.dehestani@pole1.com
پلین بارتهران نیاوران خ شباهنر نرسیده به خ ش علیرضا افشار پ۲۷۶ ط ۱۲۲۳۹۷۸۵۵۲۲۳۹۷۹۸۶info@pelin.com
پنج اقلیمتهرانخ دكتر بهشتین میرعمادپ۲۸۲ط۲ شماره ۲۰۲۲۱۸۸۷۵۰۳۵۳۲۱۸۸۷۵۷۸۸۱info@5continents.ir
پوپك سپیدتهران گیشاکوچه ۲ پ۱۳۸۸۲۸۸۱۰۱۸۸۲۸۸۱۹۱poupaksepeed@parsonline.net
پویان مهر خراسانخراسان رضوی مشهد پیروزی ن پیروزی ۳۳/۲ پ ۱۱۳۳۸۸۴۳۰۳۷۳۸۸۴۶۸۶۴poyanmehrco@gmail.com
پویا بار اصفهاناصفهان خیبابان امام خمینی مشیرالدوله جنب بانك ملی شماره ۱۷۱۰۳۱۱ – ۳۸۶۶۷۷۶/۰۳۱۱ – ۳۸۶۶۷۷۵pouyabar@hotmail.com
پویاترابرتهران خ مفتح شمالی پ ۳۹۵ ط۳ ۶۸۸۳۲۶۲۷۶۸۸۸۳۲۲۷۳pouyatarabar@itair.com
پیام ترانستهران خ فلسطینک آبادیان خ برادران ش مظفر پ۱۱۸ ط ۱ ۲۸۶۰۳۶۷۴۱۸۶۰۳۶۷۵۲info@payamtrans.com
پیام عنقاتهران خ خالد اسلامبولیک ۳ پ۲۴ ط همکف۸۸۷۰۱۱۲۹۸۸۷۰۱۹۲۸trading@payamangha.com
پیام کیهان توسچهار راه بی سیم خ ۴ بین ۳ و ۵ پ۱/۹۴ ۹۸۵۱۱۸۵۱۹۵۸۵۹۸۵۱۱۸۵۴۴۵۴۱info@pkt-ir.com
پیام مارینتهران خ مفتح شمالی روبروی دانشگاه الهیات س ۳۵۸ ط ۲ جنوبی۸۸۷۵۶۵۳۷۸۸۷۵۳۴۷۱sec.teh@payammarine.com
پیروزرانان جهانتهران شهید بهشتی خ سرافرازک ۱ پ۱۲ ط ۱ ۸۸۵۴۳۱۳۵۸۸۷۵۵۸۴۰maleki@piroozranan.com
پیشاهنگ ترابرتهران بزرگراه آفریقا دیدار شمالی پ ۵ ط ۴ ۱۵۰۲۱۸۸۶۷۳۵۲۶-۳۰۲۱۸۸۶۷۵۳۷۸r.g@pishahang.com
پیشاهنگ ترابر گرگان۱ جاده آق قلا جنب پمپ گاز س پیشاهنگ ط ۱۱۷۳۲۶۸۰۰۶۰pishahang@yahoo.com
پیشتازترابرعصرخاورانمشهد شهرک عسکریه حاشیه م عسکریه پ۳ط۲۰۵۱ ۳۳۸۲۳۴۶۷۵۱۰۳۳۸۲۲۲۷۰pishtaztarabar@gmail.com
پیشرو ترابر متحد آرازتهران خ میرعمادک دهم پ۸ ۱۲۸۸۱۷۰۵۳۵۸۶۱۲۲۹۸۴info@pitmatransport.com
پیشرو راه لیوخ مطهری خ میرزای شیرازی شمالی نک آزادگان پ ۲۱۹ ط ۶ ۴ ۸۸۱۰۳۹۹۰-۲۸۸۷۰۳۹۰۷ptl_co89@yahoo.com
پیشرو ناوگان سیرافتهران جردن نلسون ماندلا گلشهر پ۴ ط ۳ جنوبی ۹و۱۰۲۲۰۵۶۰۸۶۲۲۰۵۸۳۳۰office@pishronavgan.com
پیشروترابرم توحیدابتدای خ ستارخان خ کوثر یکم پ۱۱۱ ط۲۶۶۵۶۴۵۶۶
پیک راهیان خراسانمشهد شهرک عسگریه خ احسان احسان۱ پ۹۵۱۳۳۸۲۲۴۷۰۵۱۳۳۸۲۲۴۷۰pike.rahyan@gmail.com
پیوندترابرآسیاتهران خ گاندی جنوبی خ بیست ویکم پ۸ ۱۲۸۸۶۵۷۹۶۷۸۸۷۹۹۸۲۹info@ptatransport.com
پیوندناودریای آبیتهران م آرژانتین خ شاحمد قصیر شماره۴۵ ط ۵ ۲۹۸۸۱۷۵۰۲۹۸۸۷۴۱۱۲۰info@peyvandnav.com
پی بان طوستهران عباس آباد اندیشه خ جواد سرافراز خ ۴ پ۳ ط ۱ ۱۸۸۱۷۷۷۰۴۶۸۸۱۷۸۰۷۴info@payban.com
پیروز حمل و نقلتهران خ استاد مطهری خ اورامان پ ۶ ط ۱۲۱۸۸۸۴۶۵۳۰۲۱۸۸۸۲۷۹۸۰pirooz-56@yahoo.com
پیش برخ آیت ا طالقانیبین مفتح و ملک الشعراء بهار پ ۱۸۰ ط ۲ ۸۸۳۰۶۲۳۴-۳۵۰۲۱ ۸۸ ۳۰ ۹۱ ۳۳azizi@pishbar.com
پیشتازانخ شریعتی بالاتر از چهار راه طالقانیبعد از سینما سروش شماره ۲۶۵ س جهان متالیک ط ۳۲۱۷۷۶۰۴۲۴۲۷۷۵۰۹۵۱۵info@pishtazan.net
پیشرو ترابرتهران ابتدای خ ستارخان خ کوثر یکم پ۱۱۱ ط ۲۶۶۴۳۷۹۵۵۶۶۵۹۵۱۹۸
پیشرو حمل کالاتهران خ شبهشتی بعدازچهارراه اندیشه نرسیده به سهروردی پ۱۱۲۸۸۴۳۳۸۷۰-۷۲۸۶۰۲۸۲۵۲info@pishrohaml.com
پیشگام ترابرتهرانخ شهید بهشتی نرسیده به میدان تختی پ ۱۹۹ ط ۳ ۱۱۸۸۷۳۵۰۳۶۸۸۷۳۵۰۲۹mgt@pishtrans.com
پیشگام دریاتهران خ بهشتی خ مهنازشماره ۲۸ط ۲ شماره ۶۲۰۰
پیشگامان جاده دریاتهرانخ شهیدبهشتینرسیده به چهارراه سهروردیپ۸۷ ۳۸۷۶۰۰۳۸۸۷۶۵۳۸۹
پیک دریاتهران خ ش بهشتی خ پاکستانک ۲ پ۲۸ ط ۱ ۸۸۷۳۱۸۴۱۸۸۷۳۲۸۴۹info@peykedarya.com
پیل پاراهتهرانخ باب همایونخ صوراسرافیلسرای همایون ط۳۳۹۲۷۴۸۱۷۸۷۳۷۰۱
پیمان ترابرمشهدمشهدخ احمدآباد ۲۱ پ۹۰۵۱-۳۸۴۳۶۹۱۳۳۸۴۲۷۵۹۷peimantarabarco@gmail.com
پیمان تركمنمشهد۰۰
پیوند راه سفیدمشهد۰۰
پیونددریاخ بخارست نک ۱۸ پ ۴۷ ط ۴ جنوبی ۰۲۱۸۸۷۳۴۲۶۵-۶۸۸۷۳۴۲۶۵saman@peyvand-darya.com.com
تاو ساحل لجستیکتهران، ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۵۶ ، طبقه سوم، واحد ۱۱ کدپستی:
۱۴۳۵۹۱۴۹۴۳
۴۱۹۸۹۰۰۰۴۱۹۸۹۰۰۰EHSAN.MOKHTARI@gmail.com
تا یدواتر خاورمیانهتهرانخ وزراءشماره ۸۰ س تایدواتر۰۲۱-۸۸۵۵۳۳۲۱۰۲۱-۸۸۷۱۷۳۶۷container@tidewaterco.com
تابان ترابرتهران دكتر بهشتی بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی جنب بانك ملی ایران س ۴۳۶۲۱۸۸۷۲۰۲۱۹۲۱۸۸۷۱۱۹۱۷tabantarabar_co@yahoo.com
تابش ساریتهران م ونک خ ونک مجتمع تجاری اداری آیینه ونک ط۶ ۵۰۶ ۸۶۰۸۰۲۹۴۸۸۷۷۹۲۱۶info@tabeshsari.com
تابندهاستان گلستانشهرستان آق قلامحله طعنه انتهی مختومقلی ۲۰۱۷۳۴۵۳۰۸۲۸۱۷۳۴۵۳۰۸۲۹tabandeco@yahoo.com
تات فرابر ایرانیانتهران نجات الهی نرسیده به کریمخان پ۲۶۹ ط ۱ و۱۰۲۸۸۹۲۵۸۳۹۸۸۹۲۵۵۳۲tatfarabar@yahoo.com
تانیا باربد تیرپارسزاهدان چهارراه سعدی ن امیرالمومنین ۲۴ س طاووس ط ۲ یک۰۵۴-۳۳۲۱۱۹۳۵۰۵۴-۳۳۲۱۸۷۰۵tania.barbod@gmail.com
تجلی ترابر۰۷۸۸۴۱۷۰
ترابر لیان مادتهران سهروردی شمالی خ خرمشهر پ۳۶ ط۲ و۵۰۲۱-۷۷۱۷۲۹۱۰۰۲۱-۸۸۷۴۲۱۷۳op2@tlmiran.ir
ترابربارشرقتهران بالاتر از چهارراه جهان کودک افریقا خ سپیدار پ۱۸ ط۳ ۱۰۸۸۱۹۴۴۶۸۸۸۱۹۴۴۷۶aidin@transbarco.com
ترابرستاره پیشتاز(دلفین ارغوانی کرانه)تهران خ شریعتی ن کلاهدوز مجتمع نگین قلهک پ۱۶۰۹ط هشتم ۸۱۶۲۰۳۸۶۲۰۳۸info@dolphinarghavani.karaneh.ir
ترابرصدراه جمتهران م فتح بعداز شیرپاستوریزه فتح۱۳ مجتمع اداری پایتخت پ ۴۲ ط ۱ a276639522366395375kh.hosseinzadeh@adrajam.ir
ترابری ایران فنتهران خ شریعتی روبروی طالقانی ۱ خ خواجه نصیر پ۲۸۸ ط ۵ ۲۰۷۷۵۲۳۴۴۲۷۷۵۲۳۶۶۹transportco22@gmail.com
ترابری بین المللی فراروفلکه ۲ صادقیه ابتدای ایت الله کاشانی روبروی پمپ بنزینک احمدی س آراد-۸۸۵۴۳۱۵۷-۸۸۵۴۲۹۵۲fararocompany92@gmail.com
ترابری بین المللی کاراتهران زعفرانیه حدفاصل پسیان و خ کیهان س زعفرانیه پ۲۵ ط۲ ۱۲۲۱۸۵۶۳۲۲۱۲۲۲۷۵۹۲۶
ترابری ریلتهران نلسون ماندلا خ دیدار شمالی خ کیش پ۱۸ ط۴ شمالی۸۲۹۱۴۱۰۲۸۲۹۱۴۱۰۱sanaz.mohebi@interrail.ag
ترابری گیتی بارتهران خ شریعتی بین آمل وحقوقی س جواهری ش ۲۸۲۱۷۷۶۰۸۴۱۸۲۱۷۷۶۰۶۷۳۶info@tgbco.com
ترابری آفتاب دریاخ شهید قندیپالیزی نرسیده به نوبخت س ۱۲۵ط ۵ ۲۰۸۸۵۰۴۷۹۵۸۸۷۵۹۲۲۷info@tad-co.com
ترابری بین المللی پرستهران نلسون ماندلا خ دیدار شمالی خ کیش پ۱۸ ط۵ جنوبی۲۱۸۲۹۱۱۸۸۸۷۴۴۲۸perse@ptbnet.com
ترابری بین المللی تهران (تی بی تیتهران خ سپهبد قرنی س ۱۱۸۰۲۱۸۸۹۰۱۰۶۱-۲۲۱۸۸۹۰۱۰۶۸tarabaritehran@gmail.com
ترابری بین المللی زمینی ایرانخیابان طالقانی بعداژمفتح ن ملك الشعرابهارشماره ۲۹۶ ط ۱۸۸۲۳۱۵۱-۳۲۴۱۸۸۲۲۱۰۵
ترابری تبریز تیرتبریز خ شریعتی جنوبی روبروی دبیرستان پروین پ۲۰۹ ط ۲۴۱۳۴۴۸۴۴۷۲۴۱۳۴۴۸۴۴۷۴ttttransportco@gmail.com
ترابری تهرانخیابان طالقانی بین حافظ و ویلا س شماره ۲۹۳ ط ۳۸۸۹۰۹۶۷۲۸۸۸۰۸۶۸۶info@tarabaritehran.com
ترابری كاوهخ میرزای شیرازی خ شاهین شماره ۶۷۸۶۳۴۵۰۸۳۷۳۷۸
تراگردانتهرانمیدان هفت تیرك بختیارپ۶۹ط۴۸۸۱۱۷۴۶۸۸۳۲۴۶۱
ترانزیت ایران و ترکیهتهران خ استادنجات الهی ش ۹۶ ط همكف۸۸۰۸۰۹۰۸۸۸۰۷۷۳۱info@iranturkey.net
ترانلوتهران خ طالقانی چهارراه بهارشماره ۵۰۳۰۰
ترخیص صنایع آریاتهران میرزای شیرازی خ میرزا حسنی پ۱۵ س پاسارگاد ط ۱ و۱۸۸۵۵۱۶۲۸۸۸۵۵۱۶۳۷mahyar.ardestani@gmail.com
ترخیص كالا-نفـتتهران خ خالداسلامبولی خ ۵پ ۷ط ۳۸۸۷۲۴۲۴۹۸۷۷۲۴۲۵۳tccco@nioc.org
ترددبندر۰۴۷۳۱۴۰
ترکیب حمل ونقلتهران م توحید خ نصرت غربی بعد ازت خوش نرسیده به خ بهبودی پ ۱۵۸۶۶۹۱۵۱۸۳-۵۶۶۹۱۵۱۸۷info@tarkibtrans.ir
ترناستهران خ آزادی خوش شمالی نیایش غربی نک نمایندگی پ ۲۸ ط ۴ ۷۲۱۶۶۵۹۶۸۳۶۲۱۶۶۴۲۶۴۰۹tarnas_lashgari@yahoo.com
ترنم تبریزچهار راه آبرسان س اسکان ط ۷ ۷۹۸۴۱۱۳۳۵۵۳۱۵۹۸۴۱۱۳۳۵۵۳۱۸info@taranomtabriz.ir
ترنم شرقمشهد سجاد بزرگمهر جنوبی ۲۲ پ ۵ ط ۱۵۱۳۷۶۸۰۳۳۳۵۱۳۷۶۸۹۵۴۱
تریوهتبریز رسالت مجتمع اداری تجاری كوثر ۵۵۳۴۴۵۳۷۸۶۴۴۵۳۷۸۹tarivehco@yahoo.com
تش آواتهران خ آیت اله طالقانیت استاد ئنجات الهی پ۲۵۱ س زکریا ط۸ و۱۶۸۸۹۰۰۱۸۰۸۸۹۰۰۱۸۱info@tashava.com
تضامنی برادران دورقیخیابان سهروردی الاشت پ ۳۷ ط ۱۸۸۲۹۴۸۵-۸۸۲۶۸۶۴۱۸۹
تعاونی کامیونداران ویخچالداران ایرانتهران خ سپهبد قرنی خ سمیه پ۲۱۴ ط۳۸۸۸۴۳۲۰۸۸۸۸۴۳۲۱۰m.bolooki10@yahoo.com
تعاونی كامیون داران ایرانتهران خ آزادی خ شادمان پایین ترازچهارراه نصرت ن كوچه جوزانی كهن پ ۲/۲۶۴۷۵۶۵۴۶۰۲۳۸۵۸
تک ناوگان تیرکیهانکردستان مریوان حاجی نجیب برهان عالیک نفت ش رسولی مریوانی س روژ ط۳ ۰۰
تکتازسیرودبارفرابرتهران م جمهوری ابتدای بزرگراه نواب ن دامپزشکی غربی مجتمع شهاب ۲ ط۵ ۲۵۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
تکرو حمل ایمنشهریار شهرجدید اندیشه خ ش محمد علی نوری ولایت س پرشین۷بلوکa ط ۲۶۵۵۴۵۱۷۷۶۵۵۴۵۱۷۷info@takrohaml.ir
تکسیزتهران خ مطهری خ منصور پ۱۹ ط ۱۵۸۷۶۴۸۶۱۲۴۳۰۰info@takseez.com
تك بارتهران خ مطهری شرقی نرسیده به شریعتی شماره ۲۷۲۱۸۸۴۰۰۰۰۳۲۱۸۸۴۰۱۹۹۸info@takbar.net
تك روكالامارینتهران خیابا ن قائم مقام فراهانی نرسیده به بهشتیک میرزا حسنی شماره۱۲ س آریس۸۸۵۵۷۲۸۸۸۸۵۵۶۹۶۳
تكاپوتهران خ سرهنگ صفائی پ ۴۴۶۴۵۷۳۷۷۶۴۹۶۵۲۷
تكاور ایرانتهران ایرانشهر شمالی روبروی اراك شماره ۱۳۵ ط ۳ ۵۰۲۱۸۸۸۴۷۲۰۳ – ۴۲۱۸۸۳۰۸۸۳۷titco@neda.net
تكوین بارتهران خ احمد قصیرک ۱۷ س شماره۶ ط ۲۲۱۸۸۵۵۰۲۸۳۲۱۸۸۷۲۷۷۵۳information@takvinbar.net
تموكمشهد سه راه دارایی مجتمع تجاری مرمر ط۵ و۱۱ شرقی۷۶۳۳۴۵۲۰۹۴۰
تناوب بارتهران میرداماد جنب ایستگاه مترو برج رز میرداماد ط۶ ۶۰۵-۲۶۴۰۴۶۰۳۲۶۴۰۴۶۸۷moghadam.avp@gmail.com
تندر تیرتهران خ حافظ خ رودسر خ ش محمود صارمی پ۴۴ ط ۲ ۴۸۸۹۴۹۸۹۰۸۸۹۴۹۹۱۲tondartir1377@gmail.com
تندرترابرتهرانخ ولیعصربالاترازمیدان ولیعصركوچه فرخی پ ۴۱ ط ۲ شماره ۵۸۸۸۰۵۰۸۱۸۸۸۹۳۷۵۳behrad@tondartarabar.com
تندرخراسان۰۰۰
تندرو باربندرعباس صیادان س مقدم ط ۱۲۱۸۸۷۴۷۷۲۰۲۱۸۸۷۵۶۳۸۱tondrobar@yahoo.com
تندیس ترابرتهران کشاورز بعد از وصال پ۱۹۶ ط ۴ شمالی۸۸۹۹۴۷۰۴۸۸۳۹۰۸۴۶tandistarabar@gmail.com
تندیس تیر ترنجکرج خ ش دکتر مفتح ک هاشمی نژاد پ۵ط۴۲۶۳۲۴۰۳۹۵۶۸۸۸۷۰۱۳۵
توانگرترابرطوس۰۷۸۴۰۷۹۰
توژال تک رو آسیاتهران خ ولیعصر خ بهشتی غربی حد فاصل مدرس و احمد قصیر پ۲۷۳-۸۶۰۴۳۱۳۹-۸۶۰۴۵۱۹۳info@atoojaltakro.com
توسرانتهران۰۰
توسعه ترابری تاتمشهد ملک آباد خ فرهاد ۲۴ خیام جنوبی ۲۵ س ستاره ط۱ و۱۰۴۵۱۳۷۶۶۴۰۶۳
توسعه حمل كالاتهران خ ولیعصر خ ناهیدش ۸۱ط ۱۸۷۱۸۰۴۵۸۷۲۰۸۷۵
توسعه حمل ونقل بین المللی آن سوتهران محله کاووسیه خ ش سعید ناصری خ ولیعصر پ۲۵۵۱ برج کیان ط۴۷۸۸۶۵۲۵۹۱۸۸۲۹۳۱۲۷info@beyondloqx.com
توسعه خ حمل ونقل بین المللی ایران تهران خ مطهری خ سلیمان خاطر پ۷۸ ط ۲ جنوبی ۲۰۷۸۸۳۱۴۱۲۰۸۸۳۱۴۱۱۹koroghli.irancompany@yahoo.com
توسن بارفرابران تهرانتهران خ سمیه بعدازمفتح پ۱۲۲ ط۴۴۰۱۵۷۶۱۳۸۸۳۲۵۲۴۷info@tbfcargo.ir
توسن ترابرتهران ولیعصر بالاتر از توانیر نرسیده به پل همت پ۲۳۸۷ ط ۳۱۸۸۶۲۳۴۵۰۸۸۷۸۵۷۵۳commersial@homexpressco.com
توسن كالاتهران خ طالقانی ن خ ولیعصر س اطمینان ط۶ و۲۸۲۱۶۶۴۱۵۵۶۶۲۱۶۶۴۱۷۰۹۳tosan_kala@yahoo.com
توشه برتهران سهروردی شمالی خ ش عربعلی نوبخت خ نسترن شرقی شماره۵۲۸۸۱۷۲۴۰۷۲۱۸۸۷۳۶۹۷۱info@tushehbar.com
توشه مشرق زمین۰۰۰
توکاترابرمشهدخ آبکوه بین گل و تکتم پ۳۳۱ ط۳۵۱۳۷۲۹۷۵۸۰۵۱۳۷۲۹۷۵۸۵tookatarabar20@yahoo.com
تهران ترابرتهران استاد نجات الهی سپند شماره۳۲نیم ط ۱ ۲ كد پستی: ۱۵۹۸۹۰۲۱۸۸۹۰۳۰۸۶-۹۰۲۱۸۸۹۰۳۸۹۸info@tehrantarabar.com
تهران تیرتهران ش کلانتری بین سپهبد قرنی و نجات الهی س هفتادوشش ط ۵ ۲۴۲۱۸۸۸۴۹۰۲۱۲۱۸۸۸۴۹۰۲۵tehrantir@gmail.com
تهران جادهتهران م ۷ تیر خ مفتح جنوبیک شیمی پ۸۸ ط۴۸۸۳۰۸۴۱۱۸۸۸۲۲۲۷۹info@tehrandjadeh.com
تهران راویتهران محله نظامی گنجویک عطااله امینی خ ولیعصر پ۲۳۶۸ ط ۱۸۸۶۶۵۶۷۵۸۸۸۷۸۱۶۶info@ravy.net
تهران راهوار تهران خ ولیعصر پایین تر از توانیر س آریان پ ۲۳۰۷ ط ۴ ۲۱۰۲۱-۸۸۲۰۶۳۴۰۲۱۸۸۲۰۶۳۳۹mahyar.forghani@tehranrahvar.net
تهران رخشخیابان شهید دکترعباسپور توانیر كوی هومان شماره۲ط ۲۲۱۸۸۸۷۸۳۶۰۲۱۸۸۸۷۸۳۶۶info@trclco.com
تهران فاصلهتهران حافظ خ شنجات الهی خ طالقانی پ۲۵۱ ط هشتم ۱۵۸۸۸۴۲۳۱۸۸۸۸۴۲۳۲۰tehranfaseleh_transport_ir@yahoo.com
تهران كاروانتهران آزادی اسكندری شمالیپ ۳۵ ط ۲۲۱۶۶۹۲۴۲۷۳۲۱۶۶۹۲۵۰۳۳info@tehrankarevan.com
تهران مارینتهران خیابات ولیعصر خ دمشق خ ش مظفر پ۱۱۸س۱۸۶ ط۶ و۶۲۰۲۱۸۸۹۴۰۷۴۲-۳ ۲۱۸۸۹۴۰۷۳۹tehran.marine@yahoo.com
تهران نسیمتهران خ میرداماد بین نفت شمالی وخ البرز پ۲۵۵ ط ۳ شمال غربی۲۶۴۰۵۱۶۵۲۶۴۰۵۱۶۹enquiry@tehrannasim.com
تیبا ترابر ارستبریز ۱ خ طالقانی روبروی مصلی پ ۳۶۹۸۴۱۱۵۵۷۳۳۱۷۹۸۴۱۱۵۵۷۳۵۶۹info@tibatarabararas.com
تیباترابرآریاتهران م ولیعصر خ نجات الهیک سلمان پاک پ۱ ط۴ و۸۸۸۸۰۸۷۰۲۸۸۴۰۹۸۳۲mehdi_jangavaran@yahoo.com
تیرانتهران مرزداران خ اطاعتی جنوبیک لاله پ۲ ط۱-۸۸۲۴۰۹۵۷-۸۸۲۴۰۹۵۳transit@tiran-itc.com
تیربارراه دریامریوان خ مولوی س روژ ط ۱ ۱۰۳۸۷۳۴۵۴۹۶۴۹۷۶۳۳۶۱۰۱۲۸stt.transport@yahoo.com
تیردادتهران خ بخارستک مقدس ۴ پ ۲۸ ط همکف۲۱۸۸۷۳۷۹۸۰۸۸۷۳۳۴۷۸info@tddtkr.com
تیررانان توسنهرمزگان بندرعباس چهارراه جهانباز خ دکترابراهیمی ک فراز س سیروان پ۲ ط۲۴۴۰۴۵۵۸۹۴۴۰۴۵۵۸۹info@tirranan.com
تیرسان آذرجردنک نورس رضا پ۳۷ ط۳ و۱۱-۸۸۱۹۱۷۱۵۸۸۱۹۱۷۵۱info@tirsanazar.com
تیرکارانخ فردوسی خ تقوی ك انوشیروانی پ۲ ط۳ ۸۲۱۶۶۷۰۶۷۵۱۲۱۶۶۷۲۵۹۳۲info@tirkarantransport.com
تیرگسترتبریزتبریز انتهای خ رسالت مجتمع تجاری کوثر ط همکف پ۷۹۸۴۱۱۴۴۸۴۰۴۰۹۸۴۱۱۴۴۵۷۸۰۵tirgostartabriz@gmail.com
تیرناوساتراپتهران محله آرژانتین ش خالد اسلامبولیک ۱۴ک۱۶ پ۱۴ ط ۱۸۸۵۴۹۵۸۲info@persiarad.com
تیزپرتهران خ سعدی جنوبیپ۳۳۰۲۱۳۳۹۱۴۹۳۱۲۱۳۳۹۱۱۳۱۱management@tizpartransport.com
تیزروترابرآریاتهران م انقلابک مهرناز س۱۱۰ ط۴ ۳۴۶۶۹۲۶۵۵۲۶۶۴۳۹۳۳۳tizrotarabararia1@gmail.com
تینتهران سمیه بین فرصت و ایرانشهر س شماره ۱۹۱۲۱۸۸۳۰۱۰۲۸۲۱۸۸۸۲۹۴۴۱info@teentransport.com
تیوان ترابرآریاتهران آرژانتین ساعی خ شاحمدقصیر خ ۳ پ۱۹ ط۷ ۲۰۸۸۷۰۵۴۵۰-۸۸۳۰۴۸۰۴test@itair.com
تیهوترابرتهران م ونکخ ونک خ کاروتجارتپ۱۹ ط ۳ ۱۲۸۸۶۵۹۹۳۶-۹۸۸۶۵۹۹۴۰teyhootarabar_sh@yahoo.com
تیرتاش راهتهران یوسف آباد خ ش ابوالفضل فراهانی پور خ یکم۱۹/۱وپ۱۴ ط ۱ ۴۸۸۷۰۸۳۱۸۸۸۷۰۸۳۱۶info@tttrans.co
تیرداد سپهرتهران سعادت آباد خ علامه طباطبایی جنوبی س طوس ط۵۲۱۸۸۶۸۱۱۲۱۲۱۸۸۶۹۵۰۲۴
تیز تازترابرخ شریعتی خ بهار شیراز پ۶ ط ۱ ۳۷۷۶۰۲۰۶۳۷۷۶۰۰۸۰۴tiztaztarabar82@gmail.com
تیزایرانخیابان سپهبدقرنی جنب درمانگاه اپاداناپ ۲۲۴ ط ۶۸۹۷۵۳۴۸۹۴۱۵۱
تیزبالتهران خ ازادی ن اذربایجان س فجرط ۲۶۰۱۵۱۹۴۶۰۱۵۲۱۱
تیزپروازان خراسانمشهد۰۰
تیزگامان جهانمیدان فردوسی س فرش عباسی ط ۴ ۳۸۸۸۴۶۵۷۰۸۸۸۴۶۵۷۲
تیمارودخ وحید دستجردی پ ۸۳ ط ۳۲۲۲۵۱۴۳۲۲۵۳۴۱۵teemaroad@itair.com
جاده ابریشم فرابرتهران شهرک راه آهن خ شمس خ نور س ستاره دریا بلوک جنوبی ط۷ و۱۴۴۶۱۲۷۷۲۶۴۶۱۲۷۷۲۶info@silkroadfarabar.com
جاده ابریشمتهران خ نجات الهی خ ش کلانتری پ۷۸ ط۳ جنوبی۰۲۱-۴۰۸۸۱۱۱۲۲۱۴۰۸۸۱۵۷۰zare@silk-roadco.com
جاده بان گسترقم خ دورشهرپلاك ۲۱۰۷۴۳۵۶۵ ۶۲۵۱۷۴۳۵۶۵
جاده پویان جهانتهرانخ سمیه بعدازتقاطع مفتح پ۱۱۰ ط۴ ۱۶۸۸۸۴۷۳۸۷۸۸۳۲۸۶۰۹jpj.intl68@gmail.com
جاده پویانتهران م آرژانتین خ ش راشل کوری۲۷خ الوندپ۲۶ س۱۲ ط۶۶۱۸۸۷۷۸۷۷۷۸۸۷۷۸۷۷۷jaddehpouyan@outlook.com
جاده دریا زمینتهران خ ش مطهری خ دکتر مفتحک مرزبان نامهپ ۱۲ ط ۲ ۳ -۸۸۸۱۴۴۵۱-۸۸۳۲۶۸۹۷m.ali@roadsealand.com
جاده رانانتهرانمیدان ولیعصرخ ولیعصر ك خسرو خاور پ ۳۴ و پ ۳۶۰۰jedehranan@itair.com
جاده رانان جهانتهرانخ حافظخ رودسرشماره ۱۷ط ۷۸۸۹۴۲۷۱۹-۲۰۲۱۸۸۹۴۷۹۲۹info@jadehranan.net
جاده رانان مرندتهران استاد نجات الهیویلا صارمی غربی پ ۷۰ ط ۱ ۲۰۲۱- ۸۸۹۳۵۳۷۳ –۰۲۱- ۸۸۹۰۷۱۲۴info@jaddehranan.com
جاده ساحل دریاخواجه نصیر طوسی، خیابان خواجه نصیر طوسی، پلاک ۳۰۶ ، طبقه سوم،
واحد جنوبی و کدپستی ۱۶۱۱۷۹۹۸۱۸
۷۷۵۱۱۷۲۵۷۷۵۱۱۷۲۵info@ssr-co.com
جاده طلائیتهران شوش خ صابونیانت خ عابدینی مجتمع اداری نگین ط۲ ۵۵۵۰۸۹۸۵۰۵۵۰۸۹۸۸۰mmajidi003@gmail.com
جام جم هگمتانهمدان محله مصلی خ شهداک ش حمید مساحیس کوثر ط همکف۰۸۱۳۸۲۶۸۷۹۰-۱۸۱۳۸۲۶۸۷۹۵jamejamhegmatanco@gmail.com
جامع كاروانتهران جمهوریت اسكندری س زائر ط ۳ ۴۰۳۲۱۶۶۴۳۲۲۷۶۲۱۶۶۵۶۵۰۵۲jame-carvan@hotmail.com
جامی ترابرشرق۰۸۳۰۴۶۴۰
جم راهتهران بزرگراه ستاری شمال نرسیده به خلیل آبادی ن نیلوفر۱۵ پ۵۹ ط۲ ۶۴۴۴۵۷۰۷۵۴۶۰۴۸۲۵۶jamrah.its@gmail.com
جمشیدترابرطوس۰۸۳۵۴۸۸۰
جمهوری اسلامی ایران (یخچالدار)تهران كیلومتر۷بزرگراه فتح جاده قدیم كرج جنب بن بست ۲۷فتح۶۶۹۱۷۸۷ ۸۶۶۲۸۱۰۵irit@itair.com
جانا ترابر جمکاووسیه، خیابان ونک، پلاک ۱۱۰، برج آینه ونک، طبقه چهارم، واحد ۳۰۱ با کد پستی ۱۹۹۱۹۵۳۹۹۷۸۸۲۰۲۴۹۸۸۸۲۰۲۴۹۹alijamzad@yahoo.com
جوان سیرایثارتهران خ آزادی حدفاصل خ قائمی ووزارت کار پ۲۴۳۶۶۵۷۴۶۵۰
جوانه کارگو بارتهران امیر آباد شمالی بالاتر از جلال آل احمر س امیر ط ۶ ۶۰۳۹۸۲۱۸۸۰۱۴۵۲۹۹۸۲۱۸۸۳۳۶۶۶۸javaheri.javaneh@yahoo.com
جواهرنگارطوسمشهد۰۰
جهادنصرتهران كیلومتر۱۰جاده مخصوص كرج بعدازپمپ بنزین۴۴۹۰۵۹۱۷۴۴۹۰۵۹۲۸nasr@noavar.com
جهان ترابرتهران مفتح شمالی روبروی دانشگاه الهیات پ۴۱۲ط۲۸۸۷۵۳۹۴۳۲۱۸۸۷۵۴۸۵۲jahantarabar@itair.com
جهان ترابر ابریشممشهدسجاد بین چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمرد ط ۳ و۱۱۵۱۳۷۶۲۴۸۷۵jahan@yahoo.com
جهان ترابرخط جنوبتهران مریوان محله اورامی هاک صفا خ شرجائی پ۴ ط۲۰۰
جهان جادهتهران استاد نجات الهی اراك پ ۶۴ط۳ با ۱۱۲۱۸۸۹۱۴۵۸۰۲۱۸۸۸۹۹۶۸۹info@jahan_jadeh.com
جهان جاودانمشهد خ دانشگاه ن دانشگاه ۱۰پ ۴۰۸۱۰۰jahanjavedan@gmail.com
جهان خورشیدطوس۰۸۰۷۰۲۹۰
جهان رخشتهران م جمهوری ابتدای بزرگراه نواب س شهاب ۱ ط ۸ و ۱۸۳۶۶۳۸۱۷۲۱۶۶۳۸۱۷۲۴jahanrakhsh@yahoo.com
جهان ریل آریامشهد خ سجاد بزرگمهر شمالی س ۱۱۰ ط ۳ و ۱۸۹۸۵۱۱۷۶۶۳۳۳۹۸۵۱۱۷۶۱۰۱۶۶jahanrailarya@gmail.com
جهان سیرترابرتهران قائم مقام سناییخ چهاردهم خ سنایی پ۶۷ط ۲ ۴۸۶۰۷۰۳۱۰۸۸۶۹۱۲۹۳info.jahanseirtarabar@gmail.com
جهان کارگوخ مطهریشمالی س شریفی ط ۲۱۷۳۲۱۵۴۵۴۲jahankargo@yahoo.com
جهان مروارید خلیج فارستهران خ قائم مقام فراهانی بالاتر از م شعاع س۱۱۴ ط۵ و۲۳۸۸۳۲۲۶۸۲۸۸۳۰۱۸۹۱
جهان موراقشم م گلها جنب مجتمع پاسارگاد۱۲۳۰ س جهان مورا و۵۳۱۳۳۳۸۵۱۴۰۳۱۳۳۳۷۹۳۴۴info.ifn@jahanmoura.com
جهان مهر ترابرتهران خ خیام جنوبی مجتمع تجاری اداری ایران شماره ۲۴۸ جدید ۲۵۲قدیم ط ۱ دو شمالی۲۱۵۵۵۷۱۰۳۹۲۱۵۵۵۷۱۰۳۹info@jmtco.biz
جهان یخچال بار تهران خ سهروردی جنوبی خ نوبختشماره۲۹ ط۲ ۴۸۸۸۳۵۱۳۵۲۱۸۸۸۴۴۳۷۵info@jybco.com
جهانرو آسیاتهران ولیعصر بزرگمهر پ ۱۸ ۸۰۲۱۶۶۹۷۵۰۶۲ – ۶۲۱۶۶۴۰۰۷۹۰info@jahanroasia.com
جهانگردان خراسانمشهد۰۰
جیحون ترابرگنبد کاووس خ امام خمینی شمالی پاساژشمسایی ط۳ و۳۱۱۷۳۲۲۲۸۷۷۷۱۷-۳۳۲۹۲۸۹۴jeyhoontarabar@yahoo.com
چابكران طوس۰۷۱۴۲۸۵۰
چاپاربارخیابان استادنجات اللهی كوی خبیر شماره ۳۶ ط ۲۸۹۲۶۹۰۴۴۹۱۶۷۶
چارگامه باریوسف آباد ن یوسف آباد۵۲ پ۴۰۴ و۱۰۸۶۰۸۷۳۵۵۸۸۶۰۲۸۴۱chargamebar@gmail.com
چالاک بارسنندج خ آبیدرک رزط منفی یک پ۸۱۸۷۳۳۲۴۶۷۵۵۲۱۸۸۸۲۳۸۸۲info@chalakbar.ir
چاوش جامارومیه ـ خ امینی روبروی استانداری ك شهید نعمتی س پزشكان ط ۴۲۷۷۹۶۸۷۲۷۷۳۱۸۹
چرخ برینتهران۰۰
چکادترابرپارسپرند فاز۲ جمهوری بلوکaو۷۷۵۶۷۹۲۱۶۸
چکادمهرتهران استاد نجات الهی خ برادران شاداب پ۴۹ ط۵ غربی۸۸۹۰۳۰۷۲-۶-۶۶۹۳۸۶۴۳chackad.mehr@yahoo.com
چكاوك راه كلانتهران خ انقلاب ۱ جمالزاده جنوبیک رشتچی س پارس پ۱۱ ط ۳ ۱۰۶۶۵۹۶۸۰۶۶۶۹۰۴۱۴۶crk_transport@yahoo.com
چكاوك سبزایران قزوین خ طالقانی نک ش نبوی س وحدانی پ۱۹۸ ط ۱ ۷۰۲۸-۳۳۲۴۰۳۰۵
چگردخیابان شریعتی بین سمیه وسه راه طالقانی نک مشایخی س جواهری پ۲ ۴۷۷۹۷۵۷۵۳-۵۲۱۷۷۵۱۲۴۳۸chegard@gmail.com
چندوجهی تهرانخ ولیعصر مقابل فروشگاه قدس كوچه نور بخش پ ۲ ط ۵ ۱۵۸۸۸۰۲۲۸۹۸۸۸۰۲۲۸۷info@rahian.com
چیره ترابربازرگانارومیه خ مدرس پاساژ علائ الدین ط ۵ ۲۴۴۳۳۴۷۵۵۴۸۴۴۳۳۴۷۹۲۱۹chireh_tarabar_makou@yahoo.com
حافظتهران خ ش بهشتی خ خالد اسلامبولی خ۱۶ پ۱۴ ط ۳۸۸۵۵۱۸۶۹۸۸۵۵۱۸۲۰info@hafeztrans.ir
حامد ترابرتهران آزادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف پ ۶۱۶ ط ۳۲۱۶۶۰۴۹۰۹۶۲۱۶۶۰۰۱۰۸۶info@hamedtransport.com
حامدبارتهران خ آزادی روبروی دانشگاه شریف پ۴۶۰ ط۱۶۶۰۴۹۰۹۶۶۶۰۰۱۰۸۶
حاملتهران خ مطهریخ دریای نورخ ۸ پ۲۲۲۱۸۸۷۵۹۰۵۱۲۱۸۸۷۳۳۶۱۰fbl1@hameltransportco.com
حاملان سرزمین سبزتهران خ ش قندی نیلوفرک شحسن سلطانی خ سروش پ۲ ط ۱۸۸۵۱۲۶۸۵۲۱۸۸۸۳۳۷۵۵moradi84@gmail.com
حامی راه ایمنتهران خ سهروردی جنوبیک اسلامی پ۴ ۳-۸۸۳۴۹۰۳۸-۸۸۳۰۲۸۹۸nima@hamirah.com
حاوی بارتهراناصفهان خ امیرکبیر خ ۱۸متری ملت پ۲۳۱۳۳۸۷۰۳۳۰۳۱۳۳۸۷۱۹۲۰
حركت روتهران خ قائم مقام پایین تر از خ ش بهشتی خ دهم پ۱۱ ط ۱ و۵۰۲۱۸۸۳۱۵۳۵۳-۴۸۸۵۱۰۷۹۳s.hamidriazi@gmail.com
حشاتهران خ كریمخان زندش ۷۸ط۴و۶۸۸۳۳۴۳۰۸۸۱۱۳۱۳
حکمت ترابر آسیاتهران خ ش مطهری بعداز خ مفتح پ۱۸۸ ط۳ ۳ جنوبی۸۸۸۴۶۴۰۸۸۸۸۴۶۴۰۹info@hekmattarabar.com
حكمت ترابرگنبدگنبدكاوس سینان خ خرمشهرپ ۵۲۳۱۲۷۱۱۷۲۳۱۲۷۱
حمل بارایرانتهران خ ایرانشهرشمالی ك ملكیان ش ۴۱۸۸۲۰۸۴۳۸۳۵۹۷۷
حمل نقل داخلی پگاه بارخوزستانتهران خ خیام چراغ برق ك مقدسیان پ ۱۲۹۸۳۷۲۴۳۰
حمل نقل داخلی صنایعتهران خ ایرانشهرجنوبی شماره ۷۴۸۸۴۴۱۱۸۰
حمل نقل داخلی فخارتهران۰۰
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج ا ایرانتهران خ کریم خان زند خ ایرانشهر پ ۲۳۷۹۸۲۱۸۸۱۴۰۶۶۰۹۸۲۱۸۸۳۰۳۹۵۳info@m-mtc.com
حمل و نقل بین المللی تهرانتهران مطهری بعد ازمدرس پ۲۶۰ ط۲۸۸۳۱۱۶۲۵۸۸۳۱۱۶۲۷info@tehran_co.com
حمل و نقل خدمات دریایی آیادانتهران جاده قدیم كرج كیلومتر۵نرسیده به پل کن۲۱۶۶۸۰۶۵۱۰۲۱۶۶۸۰۸۷۱۸info@abadanco.com
حمل واردات ایرانتهران میدان ونک خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی ک گرمسار شرقی پ ۱۵۸۸۰۴۸۰۳۰-۳۳۸۸۰۴۸۸۰۱info@hamlvaredatiran.com
حمل ونقل ترکیبی بهین ایرانیانپاسداران خ شوفامنش م حسین آباد پ۵۳ و۲۲۲۲۹۷۶۳۱۰۲۲۹۷۶۳۴۰info@behiniranian.com
حملیرانخ طالقانی بین حافظ و استاد نجات اللهی شماره ۲۵۱ ط ۴ ۲۱۸۸۹۰۱۲۱۶۲۱۸۸۹۰۹۷۶۱hamliran@yahoo.com
حنان ترابر شرقخ آزادی ۶ پ ۳۳۳۲۳۰۰۱۰۳۳۲۳۱۱۱۳hanan@yahoo.com
خادم ترابرشرق۰۵۳۰۴۴۰
خاورزمین طوسمشهد امام رضا ۷۶۳۴۳۹۹۹۲-۵۳۴۳۷۸۷۴info@kzt.ir
خاورمیانهتهرانخ شریعتی ابتدای خ بهشتی روبروی ایستگاه مترو قدوسی پ ۱۲ ط ۳ ۵۲۱۸۸۳۹۹۱۶۲۸۶۱۲۵۰۷۳info@metrans-ir.com
خدمات بار گنج صبامشهد فردوسی س اسکان ط۴ ۱۵a051-37664781saba@yahoo.com
خدمات بار هوایی شاهدتهران بالاتر از م ونک انتهای ش خدامی پ۹۹ ط۲-۸۸۰۵۴۸۵۷-۸۸۰۵۴۶۵۲info@shahed-asco.com
خدمات بار هوائی نفیس ترابرتهرا ن میرداماد بعد از پاساژ پایتخت س میرداماد پ۴۸۲ ط۳ ۳۴-۸۸۶۴۸۰۳۹-۸۸۷۷۱۸۲۴info@nafistarabar.com
خدمات بارفرابری حرکت پارسیانمشهد دستغیب ۲۸ فرهاد ۲۴ س هنر ط۴ و۲۴۰۷۶-۳۳۴۵۳۱۹۳۳۳۴۵۳۲۰۳
خدمات بارفرابری کرانه اقیانوس آبیزاهدان خ امیرالمومنین ن امیرالمومنین ۶ ط۴ و۱۲۵۴۳۳۴۳۲۴۶۱۵۴۳۳۲۳۱۲۶۸ogheyanosabi@yahoo.com
خدمات بارفرابری ایرانیانخ مطهری خ سلیمان خاطر ک گروس پ۲۸۸۸۴۸۴۷۸۰۲۱-۸۸۳۰۸۵۴۲operation@ir-forwarding.com
خدمات بارفرابری آسمان آبیتهران خ نلسون ماندلا خ تور پ۸ ط۴ ۱۲۲۶۲۰۰۲۴۲۲۲۰۲۰۱۱۷info@bluesky.ir
خدمات بارفرابری پارسیانتهران نلسون ماندلا خ ناهید غربی پ۳۹ ط ۱-۲۲۰۱۱۷۰۸-۲۲۰۱۱۷۳۶info@parsiangroup.biz
خدمات بارفرابری گسیلخ طالقانی غربی بعد از میدان فلسطین ن خ كیوان پ۸۴
خدمات بارهوایی اوبارکهکشان آریاتهران بخش مرکزی محله داوودیه خ ش بهزاد حصاری خ ۲ پ۶ ط۳ شمال شرقی۴۰۲۲۹۵۲۴۴۰۲۲۹۵۲۴info@obarkahkeshan.com
خدمات بارهوایی خط سبزجهانتهران خ ش بهشتی خ میرعماد پ۴۸ ط۲ ۴۸۶۰۳۰۳۰۸۸۶۰۳۰۳۰۸
خدمات بارهوایی راگاترابر پاسارگادتهران خ پاسداران برج سفیدط۵۵۰۸۲۲۵۴۴۳۶۰۲۲۵۴۴۳۶۰info@raga-tp.com
خدمات بارهوایی کاراپستاتهران خ ش بهشتی خ سرافرازک۱۱ پ۱۲۲۱۸۹۳۲۲۸۸۵۳۱۴۴۶info@karapost.com
خدمات بارهوایی وم پارسیان هوا کالاتهران نلسون ماندلا خ ناهید غربی پ۳۹ ط ۱۲۲۰۱۱۷۸۵۲۲۰۱۱۸۱۳info@persiangroup.biz
خدمات بارهوایی كیهان كالا۳۱۱۲۲۹۰۲۳۱۱۲۲۹۸۳۹۹
خدمات بارهوائی تهران آسمانتهران کشاورز بطرف کارگر سمت راست پ۸۵ ط۱۶۶۱۲۵۰۴۹۰info@tehransky.com
خدمات بارهوائی تیراستهران خ استاد مطهری خ فجر پ۳۰۸۸۸۴۸۵۸۷۸۸۸۴۸۸۳۸a.danesh@tiras.ir
خدمات بندر جنوبتهران ونك س اداری آینه س ۱۱۰ط ۶ آپارتمان ۶۰۲۲۱۸۸۷۸۵۱۵۲۲۱۸۸۷۸۵۱۵۱info@spsir.com
خدمات جاده دریاولی عصر جنب س امارات پ۱۲۰۹/۲ اریان ۴۸۸۵۵۳۳۰
خدمات دریایی ستارهتهران خ بهشتی بین قائم مقام و میرزای شیرازی س هانی پارسه پ۴۳۶ ط۳۱۲-۸۸۷۲۵۶۸۱-۸۸۷۰۹۴۱۹info@starmarine.net
خدمات دریایی زاگرسخ افریقاخ ارمغان شرقی پ ۱۴ط ۱۴۲۰۴۸۹۷۳۲۰۴۷۴۶۲
خدمات دریائی بندرآبی افریقا خ پدیدار پ۲۸۸۸۸۱۱۵۲۸۸۷۷۷۷۲۹h.shahroudi@blueport.dpi.net.i
خدمات ساحلی ایرانتهران میدان ارژانتین خ الوندش ۴۰۸۸۵۰۰۷۵۲۲۶۱۱۵۳
خدمات صبا دریاتهران فردوس خ گلستان شمالی شمجیدمالکیبزرگراه آیت اله کاشانی پ۲۲۰ط۴و۲۴۶۱۰۰۶۴۰۴۶۱۰۰۶۴info@sabasea.com
خدمات کارکیا تیروژتهران خ ولیعصر نرسیده به توانیر ن خبخشندگان پ۲۳۰۳ ط ۳۳۰۹۸۶۰۸۲۵۱۰۸۶۰۸۳۷۲۲tirozhcoltd@yahoo.com
خدمات کارگزاری هوایی شیب شهابتهران سمیه س ۱۶۲ و۳۸۸۳۰۱۱۲۲۸۸۳۰۵۹۶۸info@shibshahab.com
خدمات کشتیرانی خورشید دریای آبیتهران خ آفریقاک ناوک پ۱۶ ط ۲ ۵۸۶۰۸۶۷۴۸۸۶۰۸۶۵۹۳
خدمات کشتیرانی کران دریاتهران خ ولی عصر ابتدای دکتر فاطمی پ۴۹ ط ۳ ۹۸۸۹۸۴۹۲۸۸۸۹۵۱۶۰۰
خدمات کشتیرانی و بار هوایی سیوند دریاتهران خ افریقا شماره۷۳ س آناهیتا ط۲ ۱۲۰۲-۸۸۸۷۸۵۲۴-۸۸۷۸۳۴۷۳jeneral@seavand.com
خدمات كشتیرانی دریای شمال وجنوبخ دكتر بهشتی كاووسی فر پ۳۴ ط ۲ ۶۲۱۸۸۵۱۸۵۱۸۲۱۸۸۷۴۸۸۵۰
خدمات كشتیرانی مرجانتهران جادخ مخصوص كرج روبروی فرودگاه خ ریاحی شماره ۲۶۰۵۴۱۹۵۰
خدمات هوایی و م پارسیان هوا دریاتهران خ ولیعصر روبروی پارک ملتک عاطفی غربی پ۹۷۲۲۰۱۱۷۸۵۲۲۰۱۱۸۱۳info@persiangroup.biz
خدمات هوایی جهان پدیدارخ كارگر شمالیبعداز جلال ال احمدخ ۷پ۲۰ط همكف۸۴۱۴۶۲۶۸۴۰۰۳۳۹jahanpadidar@octiran.net
خدمات هوایی سپیدبال امیدمشهد میدان احمد آباد ن بخارائی۸۴۳۳۷۲۲ – ۸۴۲۷۲۰۵۱۱ – ۸۴۱۴۳۳۴info@sepidbal.com
خدمات هوایی سماراهتهران سهروردی شمالی میرزای زینالی کیهان غربی شماره ۱۶۹۲۱۸۸۷۵۶۱۷۴۲۱۸۸۷۵۶۱۷۵info@samapars.com
خدمات هوائی تینتهران ایرانشهر جنوبی شماره ۱۱۴ ط ۶۸۸۸۴۷۰۷۱۸۸۸۲۰۴۷۲ms@teenair.net
خدمات هوائی هواكالاخ آفریقا خ گلشهر پ۱۵ ط۱۲۰۵۵۳۶۶۲۰۵۵۹۱۴
خرمشهرتهران كیلومتر۴۵جاده ساوه بعدازپلیس راه۳۱۱۱۳۰۹۲۲۴۴۳۴۴۷
خروش رعـدتهران خ آزادی خوش شمالی نیایش غربیپ ۲۸ط۳۲۱۶۶۴۲۹۸۲۲۲۱۶۶۹۳۱۱۴۰khorooshraad@yahoo.co.uk
خزرترابرتهران سعادت اباد خ۳۸غربی پ۵۵ ط۵۸۸۶۸۰۵۸۰۸۸۶۸۳۳۳۴info@khazartarabar.com
خزرجادهبندرانزلی۰۰
خط آبی شرقشهید قندی، نیلوفر، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۲۲ ، طبقه دوم، واحدهای
شمال غربی با کد پستی ۱۵۳۳۷۴۳۵۳۵ و شمال شرقی با کد پستی ۱۵۳۳۷۴۳۵۳
۸۸۷۳۶۴۳۷۸۸۷۳۶۱۰۲info@eastblueline.com
خط بارتهران۰۰
خط تجارت نوین ایرانیانتهران کریمخان خردمندجنوبی خ آذرشهر پ۱۰ ۳۸۸۸۳۴۲۱۰۸۸۸۲۹۱۴۸info@iraniantradeline.ocm
خط سبزتهران كریمخان زند روبروی داروخانه ۱۳ آبانپ ۸۲ ۳۸۸۸۳۳۹۹۰۸۸۸۳۳۷۵۵farhad@fozouni.com
خط سفید خزرتهران م جمهوری بزرگراه ش نواب صفوی ن آذربایجان غربی برج سهیل ط ۴ ۴۰۵۶۶۳۸۱۴۱۶۶۶۳۸۱۴۲۰m.khatesefid@gmail.com
خط صباتهران محله پونک اشرفی اصفهانی بن بست رضا طباطبایی پ۲۱ س رویال۱ ط ۵ ۲۰۴۶۱۰۴۳۶۲۹۶۶۶۷۱۹۰khatte_saba@yahoo.com
خطیب ترابرتهران خ جمهوریت اسكندری پ ۸۴۲ س زائر ط ۴ ۵۰۳۶۶۹۰۱۹۱۵۶۶۹۰۱۹۱۵
خلیج فارسكیلومتر ۱۷ جاده ساوه میدان نماز۲۱۳۳۱۳۰۷۵۲۲۱۲۳۴۳۸۷۷m.mohamadi@pgtco.ir
خلیل بارطوسخ دکتر بهشتی بین بهشتی ۴۱ و م کوشه ای س ۱۵۵ ط ۳ ۳۳۵۱۳۸۴۴۳۱۰۷۵۱۳۸۴۴۶۷۴۵amin.m1347@gmail.com
خوارزم خراسانمشهد۰۰
خوافی لجستیک(تبسم ره آریا)تهران خ استاد نجات الهی خ طالقانی پ۲۸۹ ط۳۸۸۸۰۵۰۵۰۸۸۸۰۵۰۵۰thr.office@khafigroup.com
خورشیدبارثاوامشهد خ دانشگاه ن جنت جنب هتل خورشید۵۲۹۸۲۲۲۲۴۶۰۹khorshidint@i8group.net
خوشنام ترابر|(پل دریای آسیای میانه)م ونک چهارراه جهان کودک دیدار شمالی پ۵ ط۴ و۱۴۸۸۶۷۳۵۲۶۸۸۶۷۳۵۲۶
خوشنام راهتهران سلسبیل شمالی خ خوش خ آذربایجان پ۸۷۷ س نگین ط۵ ۳۱۶۶۸۸۹۷۶۴۶۶۳۷۹۲۳۴info@khoshnamrah.com
خیبر ترابرمشهد۰۵۱-۳۸۵۳۰۹۲۱kheybar@yahoo.com
خیام ترابرتهران خ وزرا خ ۳ پ ۲۸ط ۴ ۱۰۲۱۸۸۱۰۲۹۱۰۲۱۸۸۷۱۰۴۷۵info@khyyamtarabar.com
داج ترابر۰۸۳۶۷۶۳۰
داراتهران میدان هفت تیر خ غفاری شماره۲۰۲۱۸۸۸۴۱۵۵۶۲۱۸۸۳۰۵۸۹۸reza@daraco.com
داریس ترابر پاسارگادتهرانسهروردی شمالی خ دشتک خ خرمشهر پ۴۰ ط ۲ ۳۸۸۷۶۹۰۶۲۸۸۷۶۹۰۶۳karimi@daristp.co
دال سیر۰۸۸۵۱۷۳۹۰
دالاهوترابر شایانتهران خ سهروردی شمالی خ زینالی غربی خ سورنا خیان خلیل حسینیک فرهاد پ۱ ط۲۸۶۰۳۱۰۴۸۸۶۰۳۱۰۵۴dalahootarabar@gmail.com
دالیا ترابرتهران خ بهار شیراز خ سلیمان خاطر ن ملایری پور پ۴۹ ط۳۸۸۸۲۶۵۵۵۸۸۸۳۶۳۵۱daliatarabar@yahoo.com
داناراهتهران فاطمی ـ مقابل سازمان آب ـ س ۱۵۹ پ ۱۸۷ ط ۳ ـ ۷۰۲۱۸۸۹۵۱۶۵۷-۸۲۱۸۸۹۶۷۲۳۵danarahco@yahoo.com
داناک راه جمتهران خ دکتر علی شریعتی خ استاد ش مطهری پ ۲۳ ط۴ و۱۵۸۸۴۷۳۶۱۷۸۹۷۷۰۵۶۵info@danakrah.com
دانش ترابرمیدان ولیعصر۱ كریمخان س ۳۱۴۸۸۹۴۰۰۴۰۸۸۹۴۱۳۰۹daneshtarabar_co@yahoo.com
دانیال ترابرتهران خ ولیعصر بالاتراز زرتشت روبروی پمپ بنزینک نوربخش پ ۳ ط ۱ ۳۸۸۴۹۹۳۰۸۸۸۸۵۴۴۳۵info@danieltarabar.com
درازنوگرگان خ شهیدبهشتی روبروی ملاقاتی س خوندزاده ط۲۲۲۳۷۶۱۴۲۲۲۶۳۵۵
دربارانتهرانخ آفریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک ن ورودی همت س ۱۱ پ۲۵۴ط ۴۲۱۸۸۶۵۰۸۱۳۲۱۸۸۶۵۰۸۱۷l.mansouri@dorbaran.com
درخشان راه ایرانیانتهران سعادت اباد م سرو سرو غربی س سروناز پ ۷۲ ط ۳ ۱۵-۲۲۱۳۲۱۲۸۰۲۱-۲۲۳۶۰۵۰۲info@derakhshanrah.com
درخشنده تیراژهتهران خ ملاصدراجنب بانك سپه ش ۱۱۶ط ۳۸۰۴۹۶۱۵۰
درسا ترابر آسیاتهران خ ش بهشتی خ قائم مقام فراهانیک میرزا حسنی پ۱۵ ط ۵ و۱۰۸۸۱۰۰۶۵۶۸۸۷۱۱۳۳۸info@dorsatarabar.com
درسا ترابرایرانیانتبریز دیزل آیاد ملت رسالت پ۱/۰۲۸ مجتمع تجاری رسالت ط همکف۰
درفش راه توسمشهد انتهای مصلی حاشیه صدمتری بازارحافظ پ۲۳۶۲۳۷۵۱۳۳۷۵۹۲۹۴۵۱۳۳۷۵۹۲۹۵derafsh@yahoo.com
درنا ترابرایران مشهد آبكوه جنب پمپ بنزین سعد آباد س تجاری سعد آباد ط ۲ ۷۲۹۷۰۲۹۷۲۹۶۲۱۳info@dornatarabar.com
دریاپویان امیدتهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعیک گل س گل شمالی ۱۰۴۸۸۶۵۲۲۹۰۸۸۶۵۲۱۵۷e.moadi@daryapouayan.com
دریازمین اروندتهران م آرژانتین خ احمد قصیر ک۱۸ پ۱۰ ۶ ط۳۸۸۵۲۷۲۳۰۸۸۵۲۷۲۳۰info@arvandsealand.com
دریای شادیتهران خ ولیعصر اسفندیار پ۶۷ ط ۴ ۱۰و۱۱۲۲۰۳۰۳۷۰۲۶۲۳۲۰۱۵info@seafhappinesshiping.co.ir
دریای مانیتهران خ ولیعصر اسفندیار پ۶۷ ط۴ و۱۲۲۶۲۳۲۰۳۸۲۶۲۳۲۰۴۴info@seaofmani.com
دریای متحد پاسارگادتهران خ ایرانشهر جنوبی روبروی مسجد جلیلی س۴۷ ط ۲ و۷۸۸۸۶۶۰۳۰۸۸۸۶۶۰۲۰occounting@pasusea.com
درین راه آریاتهران م توحید خ ستارخانک کوثر ۳ پ۲۶ ط ۴ و۷۶۶۹۰۹۴۷۰۸۹۷۸۹۹۱۰info@dorinrahearia.org
درین راه آسیاتهران خ فتحی شقاقی ۸ بزرگراه ش گمنام پ۸۵ ط ۲ و۴۸۸۰۱۹۱۷۵۸۸۰۱۸۶۹۲info@dorrinrahasia.com
دریا بارتهران خ ش بهشتی نرسیده به چهارراه سهروردی پ۸۷ ط همکف۸۸۵۱۴۰۲۵۸۸۷۶۷۰۴۹m.atri@daryabar.com
دریا سالار بریس
دریادلان والاتهران چهارراه منوچهری خ فردوسیک صبح امروز پ۴ ط۴ ۸۶۶۳۴۶۶۱۰-۱۴۶۶۳۴۶۶۱۵info@dd.vala.com
دریاکالارانتهران محله ایرانشهر خیان کریمخان زند خ خردمند جنوبی ن بهشهر پ۲ ط۲ ۶۴۳۰۰۰۰۵۸۴۳۰۰۰۰۵۸info@daryakalaran.com
دریای طلائیتهران خ قائم مقام فراهانی كوچه دهم پ۷ ۷۲۱۸۸۵۲۱۸۰۰۲۱۸۸۷۴۵۰۱۳ofcmgi@goldenseair.com
دریای متحدخ مطهری ك منصورپ۵۱ ط همکف ۱ و ۲۲۱۸۸۷۲۵۵۸۲۸۸۷۱۲۹۰۶op2@unitedsea.net
دستان گذر بادمشهد احمد آباد رضا ط۲۸۵۱۳۴۸۵
دشت نوردان گرگانگرگان خ شهید بهشتی روبروی شركت زمزم ابتدای ۳۰متری رسالت۲۷۱۳۵۳۰۱۴۶
دلتابارتهران خ ش مطهریمعبر ماقبل آخرکوچه درفش خ سلیمان خاطر س دلتا پ۱۱۶ ط یازدهم ۱۲۰۲۲۱۸۸۸۲۰۱۱۸۸۸۸۲۰۱۸۳deltabar@deltabar.com
دلیران ترابرطوسخراسان رضوی مشهد امام رضا امام رضا۴۶ پ۲۰۵۱-۳۸۵۴۹۶۹۹۰۵۱-۳۸۵۱۸۱۷۴delliran@gmail.com
دنبالراهتهران خ ولیعصر روبروی خ بزرگمهر شماره۱۴۹۱ ط ۴ شمالی۹۸۲۱۶۶۴۰۹۵۵۴۹۸۲۱۶۶۴۶۱۷۰۴info@donbalrah.com
دنیا دریا کالاکرج باغستان غربیک نیایش یک خ ش اسماعیل جعفری ولدانی س پدیده قطعه ۳۲۲ ط۲۰۸۶۳-۴۲۳۰۷۳۱۰
دنیا رهنوردتهرانخ اانقلاب چهارراه کالج خ پور موسی پ ۷ط۴ ۳۲۹۸۲۱۸۸۹۳۳۱۵۷۸۸۹۴۸۸۴۵rahnavard.rah@gmail.com
دنیابارتهران خ قائم مقام خ سنائی معبر ماقبل آخر خ۲۱ پ۱۵۴ ط ۲ جنوبی ۳۸۸۸۴۱۹۵۶-۷۸۸۸۲۶۸۷۷a.norouzi@donyabar.com
دنیاگردتهران همت غرب جنت آبادجنوبی ن خ ۳ غربی پ۶۶ مجتمع سپه ۷۴۴۴۶۵۳۰۰۴۴۴۶۴۸۱۸azad@donyagard.ir
دنیزترابرهرمزگانبندرعباس پاسداران خ دلاوران ۴ و غربی ط ۲۵۱۳۸۳۸۱۳۲۳۵۱۳۸۳۸۱۳۲۳deniztarabar_97@yahoo.com
دنیا رهنورد كوشابزرگراه رسالت نرسیده به چهارراه سبز پ۷۱۱ ط۴ ۱۶
دنیا سریعتهران خ مطهری خ سلیمان خاطر پ۱۱۶ برج دلتا ط ۳ و۴۰۳۲۱۸۸۳۲۸۱۷۵۲۱۸۸۳۲۵۲۲۲hamid@donyasaree.com
دور روآغبازرگان امام خمینی روبروی پمپ بنزین ن كوچه معلم ط ۲ ۴۶۲۳۳۷۲۷۴۸۴۶۲۳۳۷۵۰۷۰info@dourro.com
دوربرراهتهران م جمهوری خ گلشن جنوبی پ۹۰ ط ۱۶۶۴۲۳۵۹۰۲۱۶۶۴۲۰۲۳۶dourbarrah@dbritc.com
دورقیشمال میدان هفت تیر غفاری پ۲۰۲۱۸۸۳۰۲۰۶۶۸۸۳۴۴۹۷۴douraghi@douraghi.com
دومان ترابرخ مطهری خ لارستان خ مجلسی پ۳۵۸۸۹۳۹۵۳۳۸۸۸۰۵۱۴۸info@dumantarabar.com
دی بارخیابان جمهوریت اسكندری س زائر پ ۸۴۲ ط۵ ۶۰۴۶۶۵۶۷۱۶۶۶۶۵۶۷۱۶۸mehranolaa@gmail.com
دی ترابرتهران خ سمیه جنب برج سپهر س خاقانی شماره ۸۳ ط ۳ شماره۲۰۲۱۸۸۸۴۷۹۲۱۲۱۸۸۸۴۷۹۲۴daytarabar@daytarabar.com
دی ترانس صباتهران خ مفتح شمالی پایین تر از خ مطهری نک مشیری پ۲۵۸ ط ۱ ۲-۲۱۸۸۳۴۰۴۱۱۸۸۳۴۰۵۰۳daytranssaba@gmail.com
دیاکو ترابرعباس آباد اندیشه، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهید محمدرضا زمانی –
)شاهرخ(، پلاک ۱۱ ، طبقه پنجم، واحد ۲۰ و کدپستی: ۱۵۷۷۹۳۷۶۴
۸۸۵۱۸۰۸۵۸۸۵۱۷۵۳۳azin.sharifi@diacotransport.com
دیاکو فرابر آسیاییتهران عباس آباد اندیشه خ عبادی خ دلاویز پ۱۴ و۳۸۸۵۵۸۴۱۰۸۸۵۵۸۴۱۰mansour40@yahoo.com
دیباهوادریاتهران خ بخارستک۱۸ پ۱۰ ط ۳ و۷۴۲۰۱۳۰۰۰۴۳۸۵۳۲۰۰info@dibahd.com
دیباترابرطوسمشهد۰۰
دیدارسیرگیتیتهران میدان آزادی ترمینال غرب۴۴۶۶۳۸۹۳۴۴۶۶۳۸۹۴
رابطآذربایجان غربی ماکو خ مصطفی خجنب گمرک بازرگان مجتمع تجاری آرارات ط ۲ ۲۸۴۶۲۳۳۷۷۵۷۹۴۶۲۳۳۷۷۵۸۰rabet@rabetship.com
راتوکتهران م ولیعصر خ آیت اله طالقانی پ۲۴۳ س دانشمند ط۳ ۷۸۸۹۳۵۹۳۳۸۸۹۳۵۹۳۵info@rtooc.com
راحلخیابان استاد نجات الهی اراك شماره ۴۲ ط ۳۲۱۸۸۹۰۵۲۸۳۲۱۸۸۹۰۶۶۵۲traffic@raheltransport.com
راد ترابر اسپادانااصفهان خ فردوسی خ ش موحدیانک جنت س ثریا پ۱۹ ط ۱ و۴۳۱۳۲۲۴۱۸۷۶۳۱۳۲۲۴۱۸۷۶info@radtarabar.com
رادترابرطوس۰۶۶۳۶۷۲۰
رادکارباراستان گلستان بندرترکمن خ امیرکبیر امیرکبیر۲۸۳۴۴۳۳۳۱۶radkarbar@yahoo.com
رادكارباربندرتركمن م مختومقلی س ساتلخیط۲۱۱۷۳۴۴۸۵۰۰۵۱۷۳۴۴۸۵۴۶۲radkarbar@yahoo.com
رادمان ترابرتهران خ ولیعصر نرسیده به سه راه فاطمی ک ش حمید صدر پ۴۷۲۸۸۸۰۲۶۰۶۸۸۹۲۶۵۲۴info@ritco.co
رادمهر آنیل تبریز شهریارجنب اداره بهزیستی کل استان س اداری شهریارط ۴۳۰۴۱-۳۶۵۹۸۴۳۴۳۶۵۵۴۶۹۳export.radmehranil@gmail.com
رادمهرشرقزاهدان خ مولوی حسین بر روبروی بانک سپه پ۲ ط ۲ و۲۰۴۷۱۹۱۲۶۰
رادین ترابر آسیاتهران خ طالقانی خ ایرانشهر پ۱۱۴ مجتمع اداری ایرانشهر ط۲ و۴۸۸۸۲۱۱۳۹۸۸۳۰۴۸۴۱h.azermaral@gmail.com
رادین ترابرکاسپینتهران خ بهارجنوبی خ ش ایت اله طالقانی پ۹۲ ط۲ و۳۷۷۶۲۳۵۳۶
راس تهرانایران تهران قائم مقام فراهانی كوچه سامپ ۶ ط ۲۲۱۸۸۸۲۵۶۹۰۲۱۸۸۸۳۷۱۹۳info@rastransport.com
راسالجستیک(آوادریای آفرین مهر)تهران نلسون ماندلا پایین تراز میرداماد خ دامن افشار پ۹ ۱۷و۱۸۲۲۰۲۲۰۲۴۲۲۶۵۲۰۲۴info@rassalogistics.com
راستكار ترابربازرگان جاده ترانزیت ص پ ۱۴۸جنب پمپ بنزین۳۳۷۳۳۳۶۳۳۷۳۳۳۷
راشا ترابربندرعباست بلوکی خ خبرنگار م میاتی امام موسی صدر س الماس جنوب ۷۶۳-۲۲۲۰۰۱۷۷۶۳۳۴۵۴۶۳۴management@rashatarabar.com
راشاکالابرآسیامشهد م جانباز مجتمع پاژ ط ۷ و۷۰۷۵۱۳۷۰۵۸۲۲۵۵۱۳۷۰۵۸۲۲۷rashakalabar@gmail.com
راشاكتهران خ ولیعصر نرسیده به سه راه توانیر ن بن بست بخشندگان پ۲۳۰۳ ط ۴ ۴۰۶۲۱۸۶۰۸۱۵۷۸۸۸۶۷۱۵۵۷info@rashak.net
راغ ترابرمشهد۰۰
راكبتهرانمیدان آرژانتینخ الوندكوچه كامبیزشماره۹ ط ۲۲۱۸۸۸۸۱۳۸۸۲۱۸۸۷۷۴۲۱۰info@rakeb-co.com
راگاترابرپارسیان(ایران شتاب)تهران پاسداران برج سفیدط۵ ۵۰۸۸۸۹۳۹۴۴۶۲۲۵۵۱۴۸۷info@raga-tp.com
رامتین ترابرتهران استاد نجات الهی جنوبی خ فلاح پور پ۱۹ ط۳ ۲۱۸۸۹۳۲۵۸۵۲۱۸۸۹۱۵۱۷۹info@ramtintarabar.com
رامون راهتهرانخ تركمنستان ن ك سرو پ۱۰۸ط ۱ ۲۲۱۸۸۴۴۱۱۹۶۲۱۸۸۴۲۷۸۳۳ramonrah@yahoo.com
راموناهوریزدانبندرعباس چهارراه بلوکی خ امام موسی صدر شمالی س پرتو ط۴ و۴۰۳۰۷۲-۳۳۵۶۱۲۱۲۰۷۲-۳۳۵۶۱۱۰۲mohammadvp@hotmail.com
رامین سعید شبکهمشهد امام خمینی ۲۸ برج مرمر ط ۱۵ ۷۰۵۱-۳۸۱۱۴۴۸۴۵۱۳۸۱۱۴۱۱۰raminsaeed.network@gmail.com
رانه ترابرخیابان خالد اسلامبولی كوچه نوزدهمپ ۷ ۶۰۲۱۸۸۷۰۲۶۴۶-۹۲۱۸۸۷۲۲۳۹۹ranehtarabar@tidewaterco.com
راورخ شهیدبهشتی خ شهیدقنبرزاده پ ۳۳ط ۲۲۱۸۸۳۶۶۸۰۲۱۸۷۶۳۶۹۳
راویان ترابرتبریز رسالت مجتمع تجاری خدماتی كوثرپ ۵۸۷۳۴۴۷۰۴۰۹۰۴۱-۳۴۴۷۰۴۱۰
راه آهن حمل و نقلتهران كارگر شمالی نصرت شماره ۱۲۴۲۱۶۶۴۲۴۹۰۰۲۱۶۶۴۲۱۲۱۶info@rwt.ir
راه بزرگ پارسخ مطهری خ مفتح شمالی ش ۴۱۲۲۱۸۸۷۵۰۸۶۸۲۱۸۸۷۴۷۱۸۱
راه پویان دنیزتهران پونک ش نعمت اله فلاح زاده همیلاپ۳۸ مجتمع اداری تجاری همیلا سنتر ط۷ ۴۸۸۱۴۱۵۷۹۹۱۸۶۸۹۶rahpouyandeniz@gmail.com
راه پویان خراسان۰۰۰
راه پیشه طوس۰۷۱۵۴۴۸۰
راه ترابرتهران خ مطهری خ سرافراز خ هشتم پ۱ ط ۳۲۱۸۸۷۵۹۸۷۲۲۱۸۸۷۳۱۵۵۸jalil.mahmoudi@hameltransportco.com
راه ترابران نگین آسیامشهد۱۲۳۴۵۶rah@yahoo.com
راه توشه درخشان۰۷۱۷۶۰۵۰
راه جاویدان طوسمشهد۰۰
راه داران همدانهمدان۰۰
راه دورتهران خ فاطمی ک ۶ شیخ لرپ ۱۲ ط ۳۸۸۹۶۹۸۵۰۸۸۹۷۴۸۵۲info@rahedour.com
راه شناستهران میدان فاطمی خ شهیدگمنام پ ۳۵ ط ۲ ۴۲۱۸۸۹۸۳۴۲۰۲۱۸۸۹۸۳۴۲۵rahshenas2013@yahoo.com
راه طولانی
راه كمند۰۹۸۹۷۵۰
راه گستر فارستهرانم ولیعصرروبروی وزارت بازرگانیخ فیروزهمجتمع تجاری اداری ولیعصرط ۴۲۱۸۸۹۴۳۳۴۱۲۱۸۸۹۴۳۵۳۸rgf_company@yahoo.com
راه گشا بارتهرانم فردوسی خ ش تقوی خ ش انوشیروانی پ۴ ط ۱ ۱۶۶۷۱۲۱۷۹۶۶۷۲۴۹۵۰afshari.ahm@gmail.com
راه گشا كالامشهدرضاشهربولوار رضویبین رضوی ۸و۱۰ پ ۱۳۸۵۱۳۸۷۸۶۱۷۷۵۱۳۸۷۶۸۱۷۶info@rahgoshakala.com
راه نور سپهرمشهد چهارراه خیام جنب مجتمع کامپیوتر تک س۴۴۴ ط۴ و۱۲۰
راه نورسپهرخراسانمشهدخ احمدابادبعدازفلكه احمدابادس معتمدی ط ۲۸۲۱۸۰۶۵۱۸۲۸۵۸۹
راه نیک ترابرتهران خ ش بهشتی خ سهروردی شمالی خ ش علیرضا شهرتاش پ۷۴ ط ۲ و۶۸۸۱۷۷۴۸۶۸۸۱۷۷۴۸۶info@rahniklogistics.com
راه وندخ استاد نجات الهی پایین تر از چهار راه سپند روبروی وزارت ف و آ عالی شماره ۲۱۳۸۸۸۹۵۱۰۹۲۱۸۸۸۰۱۰۴۸info@rahvand.com
راه یارترابرایرانیانآزادی بین رودکی و نواب مجتمع سینا ستر ط۸ و۸۰۳۶۵۸۷۰۰۵۲۶۵۸۷۰۰۵۲nima@rahseir.org
راهبانانتهران كریم خان زند خردمند شمالی شماره ی ۹۵ جدید ط ۴۲۱۸۸۸۲۵۹۰۱۲۱۸۸۸۲۰۳۷۶a.gigola@rahbanan.com
راهبران ابریشم آسیاتهران آرژانتین ساعی خ خالداسلامبولی خ ۳ پ۲۴ ط۵ ۱۱۸۸۴۸۱۲۵۰۸۸۴۸۱۲۵۳info@rahbaran-aa.com
راهبران پیامخ مفتح شمالی خ زهره پ۷ ط ۳۲۱۸۸۳۲۹۹۱۱۸۸۳۲۲۲۴۰info@rahbaranpayam.com
راهبران ریلی آسیابارمحله باغ صبا سهروردیک درفش خ سلیمان خاطر برج دلتا۸۸۸۲۰۱۱۸۸۸۸۲۰۱۸۳
راهداران تهرانتهرانخ دكتربهشتیپ۵۰۱۹۸۴۱۹۱۴۴۸۴۱۹۱۴۴
راهگان ترابربازرگان ن خ ش فهمیده س بوستان ط همکف پ۲۸۸۸۶۲۳۴۴۸۸۸۶۲۳۴۹rahgantarabar_zoghi@yahoo.com
راهیان ترابر اطلس تهران یوسف آباد م فاطمی ابتدای خ ش گمنام مرکز تجاری پرنیان پ۲۰ ط ۲ ۴۷۸۸۹۸۹۵۰۲۸۸۹۸۹۵۰۳tehran@rtatlas.com
راهیان ترابرستودهتهران خ خالد اسلامبولی خ۶ پ۲۲ ۳۸۸۵۵۹۱۶۸۸۸۵۵۹۱۹۸rahiantarabar2@yahoo.com.com
راهیان دریای سعادتتهران خ مطهری ن لارستان پ۴۱۴ ط۵ ۲۳-۸۸۸۹۴۶۲۷-۸۸۹۱۳۴۹۱info@rdsshipping.com
راهیان خلیج فارستهران خ میرعمادک ۴ پ۲ ط ۵ ۱۹۸۸۵۴۶۶۵۷۸۸۷۴۸۶۱۰info@rahian.com
راهیان طوراستان خراسان رضوی مشهد مقدس سجاد بزرگمهر جنوبی ۲۲ پ۵ ط ۲۰۵۱۱-۷۶۵۷۹۲۰۵۱۱۷۶۵۷۹۲۰info@rahiantour.ir
راین بار۰۲۱۳۳۴۶۰
رباطتهران۰۰
رزراه پارسهتهران خ مطهری خ سلیمان خاطر خ وراوینی پ۱۱ غرب ط ۲۸۶۰۷۱۰۰۸۸۸۸۲۲۹۱۳persian.r.r@gmail.com
رزا ترابر پارسخیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، نبش کوچه هشتم، پلاک ۴۶، طبقه اول، واحد ۸، کد پستی ۱۵۳۳۷۱۵۹۳۴ ۸۸۱۷۳۷۷۹۸۸۱۷۳۷۸۰akbarisaeid097@gmail.com
رساترابرخیابان جمهوری اسلامی گلشن جنوبیپ۹۰ط ۱۲۱۶۶۴۲۳۵۹۰۲۱۶۶۴۲۰۲۳۶info@rasatarabar.com
رسالت ترابرجاده ساوه اسلامشهر الغدیرجنب كارتن سازی ترمینال اختصاصیط ۱ ۱۴۶۳۶۷۲
رسالت سیامكخ میردامادخ شنگرفك ۱پ۳۹و۱۲۱۲۲۲۵۵۹۶۲۱۲۲۵۱۶۶۵
رسام مارینتهران خ قائم مقام فراهانیک۴ پ۱۲ س۱۹ ط ۱ ۳۸۸۱۷۱۷۳۰-۳۲۸۸۱۷۱۷۳۳yasha.edalat@baecorporation.com
رعدایرانتهران ولیعصر س زندیه شماره ۱۹۰۸ ط ۴ ۱۸۸۸۹۰۹۰۵۵۸۸۸۹۵۱۰۸alibelyni@hotmail.com
رعدسیر شرقمشهد خ سناباد۲۱۲۳پ۲۵۷۷-۳۸۴۶۴۸۸۴-۳۸۴۶۷۱۵۹info@raadseir.com
رگا ترابرتهران خ ولیعصر ابتدای خ استاد مطهری ك منصور ی پ ۵۱ ط ۲۸۸۷۲۵۵۸۲۸۸۷۲۷۱۷۹mansoor@unitedsea.net
رواتهران محله خلیج فارس شمالی خ امیرحسین فردیفربت خ خلیج فارس پ۱۵۳ ط ۳ ۵۶۶۲۷۴۹۹۷۶۶۲۷۴۹۹۷info@ravatransport.com
روان ترابرنوین امیدبندرعباس چهارراه سازمان سید جمال الدین اسدآبادیک مهیار۵ س صفا و۳۰۷۶۳-۲۲۲۷۸۶۰۷۶۳۲۲۲۷۸۱۸
روان راهتهران خرمشهر خ عربعلی خ ۶ شماره۳۸ ط۴۸۸۷۵۳۷۴۷۲۱۸۸۷۶۹۰۵۹raco@ravanrah.com
روانسرترابرخ مطهری خ میرعماد كوچه ۱ پ ۴ قدیم و ۶ جدید ط ۴ ۱۷۸۸۵۳۴۰۲۹۸۸۷۴۶۵۵۰test@test.ir
روانهتهران خ ولیعصر بالا از زرتشتک نوربخش پ۳ ط۲ ۷۸۸۸۹۵۴۹۰-۸۸۸۹۰۰۹۲ghk.ravaneh1400@yahoo.com
روبارخیابان فردوسی كوچه بلژیك س مسعود شماره ۱۲ ط ۶۳۱۱۰۹۸۲-۳۱۱۰۳۱۱۰۸۸۳
روبینا ترابرتهران خ ولیعصر بالاتر از طالقانیک فیروزه برج جنوبی مجتمع اداری ولیعصر پ۳۳ ط ۳ ۶۳۸۸۹۴۷۵۷۲۸۸۹۴۷۵۷۲zahra.abdoli66@gmail.com
رودران ترابر رهروتهران خ قائم مقامسناییماقبل آخرک شجری معبرآخرک بهادری پ۲ ط۵ و۹۸۸۸۴۰۷۶۱۸۸۸۴۱۰۴۷roadruntarabarrahro@gmail.com
روژترابردریاراهکردستان مریوان خ مولوی کرد س روژ ط۴ ۴۰۳۸۷۳۴۵۴۹۰۰۰۸۷۳۴۵۴۵۵۰۰۸٫farabar.b@gmail.com
روستاتهران۰۰
روشا راه جهانتهران خ ش بهشتی خ احمد قصیر خ ش بهزاد شفق۱۷ پ۱۳ ط همکف ۱۳۰۴۱۹۸۹۰۰۰۸۶۰۸۲۷۸۵info@rosharah.com
روشان پیكمشهد۰۰
روشن تیرتهران خ سمیه نرسیده به ایرانشهر پ۱۹۲ ط۵ ۱۵۸۸۱۴۱۸۴۱۸۸۸۱۰۲۱۹info@roshantir.com
روشن مسیر پارسمشهد۱۲۳۴۵۶roshan@yahoo.com
روشناترابر پارستهران سهروردی شمالیت بهشتیک امامی پ۹ ط ۴۸۸۷۴۵۹۱۰۸۸۷۴۶۳۰۱roshanatarabarpars@gmail.com
رویا شیپینگ پرسیاتهران لاله زارنو دروازه دولت پ۵۹۰ س۶۰۹ ط۵ ۱۵۶۶۳۴۱۱۹۴۶۶۳۴۱۲۷۰info@royapersia.com
ره انجامخیابان ولی عصر نرسیده به سه راه فاطمی كوچه شهید حمید صدرپ ۴۷ ۱۰۲۱۸۸۸۰۷۰۸۳-۴۲۱۸۸۸۰۲۲۲۴info@rahanjam.ir
ره آذرمیدان انقلاب كوچه مهرنازس ۱۱۰ط ۳ پ۲۴۰۲۱۶۶۴۳۴۸۰۳-۴۰۲۱۶۶۴۳۴۸۰۳-۴rah.azar@yahoo.com
ره پویان پارسخیابان سمیه بعدازتقاطع فرصت س ۱۲۹ ط ۲ ۶۲۱۸۸۳۲۶۹۵۱۲۱۸۸۳۲۶۹۵۴nasrin@rppars.com
ره تازتهران خ ولیعصر بالاتر زرتشتک نوربخش پ۳ ط۲ و۵۸۸۹۴۱۴۴۶۸۸۹۴۳۱۷۹rahtaz58584@gmail.com
ره شتاب گرگانگرگان خ ولیعصرپاساژقابوسیه ط ۱۲۲۳۱۱۳۸۲۲۲۹۶۵۲
ره گستر خراسان۰۸۲۶۰۶۴۸۲۶۰۶۴
ره گسترفارس۰۰۰
ره گشایان ترابرآذربایجان غربیبازرگانخ امام پایین تر از شهرداری جنبک ش افخمی۳۳۷۵۳۲۷۳۳۷۶۲۲۰info@rahgoshayantarabar.com
رهاد ترابرتهران قائم مقام فراهانی خ خردمند شمالی نک ۱۸ پ ۱۴۰ س ایراکام۸۸۳۰۴۰۵۹۸۸۳۲۹۲۸۰office@rahadtarabar.com
رهاروتهران میرزای شیرازی كامكار شماره ۳۲۸۳۳۶۰۲-۸۸۳۸۲۸۸۳۸۷۶۸
رهام ترابر آریاتهران سلیمان خاطرک مسجد پ۱۷ ط همکف۸۸۳۱۵۷۱۶۸۸۳۱۲۰۷۲rajab.transportation@yahoo.com
رهاوردتهران کشاورز خ۱۶ آذر پ۲۷۲۱۸۸۹۸۶۷۰۶۲۱۸۸۳۹۰۳۶۷z.ramaki@dhl-ir.com
رهایش ترابرشرقمشهد مدرس بین مدرس۱و۳ س خاتم ط۳ ۴۰۰۵۱-۳۲۲۱۷۴۴۲۰
رهبارسهرودی شمالی وكوچه باغپ ۲۶ ط ۱ ۳۲۱۸۸۷۵۰۵۳۹۲۱۸۸۵۳۱۷۲۳rahbar_transport@yahoo.com
رهبارطوس۰۸۰۸۰۰۹۰
رهپادابریشمتهرانخ استادمطهرین خ سلیمان خاطرپ۱۴۸ ط ۳ شمالی۸۸۸۴۶۶۶۴۸۸۳۰۷۵۸۵ecmelan2003@yahoo.com
رهتاب طوسمشهد۰۰
رهتاش توسمشهد خ کوهسنگی ۳۰ پ۲۸۰۵۱-۳۸۴۴۳۰۸۰۵۱۳۸۴۴۳۰۸۰info@rahtash.com
رهروان آسیاتهران خ قائم مقام فراهانی ک ش میرزاحسنی پ۱۵ ط ۱ ۲۸۸۱۰۷۶۹۰-۹۸۸۱۰۷۶۹۰-۹hosseinzadeh@rahrovan-asia.com
رهروان خراسانمشهد م شریعتی مجتمع زیست خاور ط۱۰۱۰۰۵۵۱۳۸۳۱۴۰۵۵۱۳۸۵۳۹۹۸۷
رهزادترابرشهرک صنعتی چهاردانگه ماهر۲۱خ لاله بلوک ۱۱ پ۲۷ ۱۲۰۲۱-۵۵۲۶۴۷۱۲_۱۳۰۲۱-۵۵۲۶۴۷۱۴rahzad.tarabar@yahoo.com
رهسان ترابر مهر، محله آرژانتین- ساعی بزرگراه مدرس (بخارست) کوچه ششم پلاک ۱ طبقه ۴ واحد ۱۴ کد پستی ۱۵۱۴۷۱۷۵۳۷ ۸۸۵۳۹۵۵۶۸۸۵۳۹۵۵۶info@rahsantarabarmehr.com
رهسپارتهران۰۰
رهسپاران مهرتهران کریم خان استاد نجات الهی بین چهار راه لبا ف و سپند ک علائی شماره ۲۰۲۱۸۸۹۱۵۶۷۱-۲۲۱۸۸۹۴۲۱۸۵info@rahseparanmehr.com
رهنانخ شریعتی سه راه طالقانی ۱ خواجه نصیرس ۳۴۶۷۶۸۹۵۱۷۶۵۴۴۸
رهنوردشرق۰۸۲۷۴۷۲۰
رهیاب فرابر صدراتهران، جهاد، خیابان بیستون، پلاک ۶، طبقه نهم، واحد ۳۶ کدپستی: ۱۴۳۱۶۵۴۴۴۳۸۸۹۶۰۶۱۰۸۸۹۵۰۱۰۸info@rfstransport.com
ریتون رودتهران خ قائم مقام فراهانی خ گلریزک الوند پ۱۱ ط۲ و۱۲۸۸۸۶۰۶۲۷۸۸۸۶۳۷۴۶hassan@rhytonroad.com
ریل ترابرتوسمشهد راه آهن ن ش کامیاب۱۰ پ۱۷۴۵۱۳۲۲۳۵۸۷۶۵۱۳۲۲۳۵۸۷۵www.railtarabartoos@yahoo.com
ریناحمل پارستهران خ شریعتی بالاتر از مترو قلهکک سجاد پ۷۰ و۱۲۲۰۰۲۶۹۸۲۲۰۰۲۶۹۸
ریل صنعت پارسخیابان جمالزاده شمالی پ ۱۵۱ ط ۲ ۵۰۲۱۶۶۹۰۷۳۸۳-۴۲۱۶۶۹۳۵۴۲۵raylsanatpars@yahoo.com
زادراهتهران خ ولیعصرخ زرتشت غربی كوچه یزدان ش ۲۸۸۸۹۸۱۶۷۰
زاگرس ترابران آریالرستان خرم آباد کیلومتر ۱۵ جاده کوهدشت جنب پتروشیمی لرستان ش ص شماره۲ ط۱۶۶۱۴۲۳۸۳۰۴۶۶۱۴۲۳۸۳۰۵mehransalimi49@gmail.com
زاگرس تراكتهران دكتر بهشتی س كاج شماره ۱۴ ۱۲ كدپستی ۱۵۸۷۸۴۱۳۳۲۱۸۸۷۴۶۶۰۰۲۱۸۸۷۵۵۸۰۱info@zagross.com
زاگرس لجستیکتهران م پونک خ ۷ س فارابی ط۴ ۷۲۱۴۴۴۶۴۴۱۱
زرنگارترابرآسیابندرعباس سید جمال الدین اسد آبادی ن خ مسجد بلال س شاکری ط۳۷۶۳۲۲۴۰۳۵۰۲۱۴۳۸۵۹۴۳۷zarnegartarabarasia@gmail.com
زری بار راه سبزتبریز خ ش محلاتی ۲۲بهمن پاساژستاره باران ط۵۵۰۳۴۳۹۳۱۵۶۳۴۳۳۱۵۹zaribarrahesabz@gmali.com
زرین برناتهران خ سپهبد قرنی بالاتر از سمیه كوچه صرف زاده شماره ۱۲۱ ط ۲۲۱۸۸۸۲۳۴۹۵۲۱۸۸۸۴۱۸۸۷zarin.borna@yahoo.com
زرین ترابر آسیامشهد۰۵۱-۳۸۵۳۸۹۲۹zarrintarbar@yahoo.com
زرین پروانهمشهد فردوسی مقابل سالن ورزشی شهیدبهشتی۷۶۲۲۱۷۸۷۶۱۶۱۳۲
زرین ركابخ انقلاب روبروی استاد نجات اللهی كوچه كندوان پ ۲۲ ط ۳۶۶۷۰۳۶۰۶۶۶۷۰۴۸۸۲
زرین كمانتهران خ خرمشهر خ نوبختک ۶ پ۵۷ ط ۲-۸۸۵۲۷۷۰۸۰۹۵-۲۱-۸۸۵۲۳۴۲۶zarrin@hoornet.com
زمان تیر تبریزآذربایجانشرقی مرند سه راهی پادگان خ صیاد شیرازی جنب کوی بهارستان ۱۴۱۴۲۲۲۹۲۰۳۴۱۴۲۲۲۹۲۰۷zamantirco@gmail.com
زمان لجستیکتهران عباس آباد خ اندیشه خ سرافراز برج موج پ۱۱ ط۶ ۲۸ ۸۶۱۲۰۰۷۱info@zl-co.com
زمرد ترابر نویننواب ن آذربایجان شرقی برج گردون ط ۴ ۵۰۲۲۱۶۶۳۸۳۰۹۵۲۱۶۶۳۸۳۰۹۸sandani@zomorrodtarabar.com
زمین دریاتبریز خ رسالت مجتمع تجاری کوثر پ ۵۹۴۰۴۱۱ ۴۴۷۰۶۰۸٫۹۰۴۱۱ ۴۴۵۳۷۵۲zamindarya@yahoo.com
زمین دریا تیرتهران خ بهشتی ن خ سرافراز برج دریای نور ط۷ ۷۰۲۸۸۵۱۱۶۶۴۸۸۵۱۱۶۶۵info@landseatir.com
زمین دریاترابرکیانمشهد الهیه الهیه۱ مقابل درب اتوبوسرانی ط فوقانی الکتریکی آذین۷۶۳۳۵۵۱۹۱۵
زنجیرهتهران نلسون ماندلا بالاتراز چهارراه جهان کودک خ دیدار شمالیک کیش شرقی۲۱۸۸۷۷۴۷۰۰۸۸۷۷۸۵۹۴amir.saremi@chainintl.com
زنجیره طلایی تامینتهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ملت ن خ روانپور س جم ط۳۲۲۰۳۵۷۱۲۲۰۵۹۴۵۳sadraee@gschco.com
زنجیره طلایی سرعتتهران بزرگراه فتح کیلومتر۱۰ شسامانی پور بعداز درب ورودی گمرک۶۶۱۸۷۶۹۲۶۶۱۸۴۴۸۳info@zanjirets.ir
زورق دریاتهران خ آزادی بعد از دانشگاه صنعتی شریف كوچه ولی اله صادقی پ ۲۶ ط ۱ ۳۰۲۱۶۶۰۴۸۲۷۸-۹۲۱۶۶۰۰۷۴۲۵info@zoraqdarya.com
زهاب ترابرتهران خ آذربایجان بزرگراه نواب صفوی پ۵۱۴ س تجاری اداری شهاب یک ط ۵ ۱۵۳۶۵۰۱۴۵۰۰۶۵۰۱۴۵۰۰zahab.tarabar@yahoo.com
زهره شبمشهد م تقی آباد مجتمع تجاری زیست خاور ط۵ ۵۱۴۳۸۵۴۶۲۸۵۳۸۵۹۶۵۲۸
زیمانوردپارسکرجه باغستان غربی خ نیایش یکم خ ش اسماعیل ولدانی س پدیده ط۳۲۶۳۴۲۳۰۷۳۵۲۶۳۴۲۳۰۸۳۷ifo@zimatransport.ir
ساپرا ترابرتهران م جهاد خ چهل ستون خ بوعلی شرقی پ۳۵ ط ۱ ۲۸۶۰۵۴۶۹۴۸۸۹۶۰۴۰۳info@sapratarabar.com
ساتراپتهران خ ولیعصر بالاتر از چهارراه ولیعصر پ۱۴۴۹ ط۶ و۶۰۸۶۶۴۸۲۳۳۶۶۶۴۸۳۰۲۳
ساحل بیکران آریاتهران م آرژانتین خ الوند پ۷۲ ط ۱شرقی۲۱۸۸۶۴۳۳۷۰۲۱۸۸۶۴۳۳۸۴info@aryalandservices.com
ساحل ترابرطوس۰۴۲۳۶۴۰
ساحل رانانتهران کریمخان زند خردمند جنوبی پ۶۴ س کامران و۸۸۸۸۱۲۱۱۶۸۸۸۱۴۲۸۵info@sahelranan.com
سارا لجستیک(پیک تیزرخش)تهران خ آیت اله طالقانی بین خ حافظ و نجات الهی پ۲۸۹ ط۵۸۸۸۹۲۸۴۱۰۸۸۸۵۲۸۰۳info@saralogistics.co
سارابارتهران خ مطهری خ سرافراز نک ۳ پ۱۷ ط۴ و۵۰۲۱۸۸۷۳۰۹۵۹-۶۰۲۱۸۸۷۳۰۶۷۴
ساربانخیابان سلیمان خاطر ن وراوینی س شماره ۴ ط ۲۲۱۸۸۳۰۷۲۰۵۲۱۸۸۳۰۷۲۰۵
ساربان صفاتهران محله باغ صبا سهروردی خ امین الهی خ سهروردی جنوبی پ۱۱۵ ط۳ غربی ۸۸۴۰۹۷۲۶۸۸۴۰۹۸۳۲info@sarebansafa.com
ساربان گستر سبلانتبریز انتهای رسالت مرکز تجاری رسالت س مرکزی ط ۱ پ ۴۴/۲۴۱۱۴۴۶۸۷۰۰۴۱۱۴۴۵۷۱۲۱sarban_co@yahoo.com
ساری ترابرساریخ جمهوریپاساژ چهل ستونط۲پ۴۴۲۴۱۷۴
ساقه ترابرتبریز ۱ خ رسالت مجتمع تجاری کوثر ط ۱ پ۵۵۳۵۳۵۵۳۳۵۵۹۵۸۴
سالارگستر پارس جامبندرعباس سه راهی هتل هما س پارس آلومینیوم ط۳و۹۷۶۳۳۵۱۹۹۶۱۷۶۳۳۵۱۹۹۶۴
سالمخ سپهبد قرنی شمالیك شهید باجون زادهپ۱۲ ط ۱
سام ران لجستیک(امیدان پارس تیر)تهران محله امانیه خ مهرداد خ ش فیض اله عاطفی پ۸۵ ط۲ غربی۲۲۰۵۹۴۱۵۲۲۰۵۹۴۱۵reza@samrun.co
سام فرابرتهران خ اندیشه کحمید قدس خ سهروردی شمالی پ۴۵۵ ط ۵ غربی۸۶۰۲۲۶۸۶۸۶۰۲۲۷۸۹int.samco@gmail.com
سامان برایرانشهرشمالی بهشهرپ ۱۹ط ۵۰۲۱۸۸۳۱۱۸۴۷-۹۲۱۸۸۸۱۲۴۲۶samanbar_co@samanbar.com
سامان راه بهاورانتهران م ولیعصر خ کشاورز نرسیده به فلسطین پ۳۱ ط ۲ جنوبی۸۸۹۲۴۷۴۴۸۸۸۹۹۶۵۶samanrah_c@yahoo.com
سامان راه پارستهران استاد نجات اللهی ن سمیهپ ۱۲۱ط ۲ شماره ۶۲۱۸۸۸۰۹۷۱۳۲۱۸۸۸۰۰۴۵۵info@samanrahpars.com
سامان سریع ایرانیانتهران خ شیخ بهایی شمالی ن ظلع شرقی م شیخ بهایی پ۵ ط۴ ۵۲۱۴۰۸۸۵۱۶۰info@samanexp.com
سامان کیهان یاسمشهد خیام خیام۲۳ پ۲۰۹۵۱۳۷۶۳۱۲۲۶۵۱۳۷۶۷۶۹۸۰info@skymhd.com
سان رودتهران۰۰
سان لجستیکتهران عباس آبادخ شبهشتی بین اندیشه و سهروردی پ۸۶ ط ۱ ۱۸۸۴۵۶۲۰۶۸۸۴۵۱۲۹۸info@sunlogistic.ir
سانیار ترابران بار گنجمشهد سجاد ن خ بزرگمهر جنوبی س سارسل ط۴ و۴۰۴۵۱۳۷۶۰۵۴۵۵۵۱۳۷۶۰۵۴۰۷doc.sunnyarco@gmail.com
ساوینتهران میدان هفت تیر خ غفاری پ۷۱ ط ۲۲۱۸۸۸۱۲۴۳۰۸۸۳۰۹۹۸
سایبان دریاهفت تیر خ مفتح شمالی نرسیده به چهارراه زهره مجتمع اداری مرجان ط۳ ۳۰۱۸۸۸۴۷۲۴۶۸۸۸۱۱۶۷۱info@sd.jsgtco.ir
سائب ترابرخ ولی عصر پائین تر از خ طالقانی س اطمینان پ۲ ط ۵ ۲۲۲۱۶۶۴۱۴۱۴۰۲۱۶۶۴۱۲۵۴۸sa-ebtarabar@hotmail.com
سبحان ترابر آسیاتهران فردوس شرق ۲۰ متری خ ولیعصر ن خ ظرافتی پ۲۰ مجتمع ماندگار ط۲ و۶۴۶۱۲۰۱۴۳۴۳۸۵۷۲۱۶info@sobhangroupco.com
سبزآرنگ مهر۰۸۲۳۰۹۰
سپاروكاصفهان چهار باغ بالا مجتمع تجاری کوثر ط۴ ۶۰۸۳۱۳۴۵۴۰۰۳۷۳۱۳۲۲۱۱۰۲۴
سپاهان پویش آریاجردن گلشهر س آلفا شماره۶۰۲۷۲۰۸۳۰۰۰۷۲۰۸۳۷۲۰info@spae.ir
سپندبارتهرانخ ولیعصر روبروی پارك ملت برج ملتط ۸ ۳۰۰
سپهر گستر سهندتهران سهروردی شمال خیابن شهید قندی غربیپ ۱۲۵ ط ۶ شماره ۲۴۸۸۷۵۸۹۳۶۸۸۷۳۷۶۹۵ – ۸۸۷۵sepehrgostars@yahoo.com
سپهر گیتی ساعی کشاورز روبروی بیمارستان پارس پ ۱۷۰ ط ۴ ۱۴۸۸۹۸۳۰۸۱۸۸۹۸۳۰۸۹info@sepehrgiti.com
سپهردریا گیتیتهران پل سیدخندان خ شریعتی خ خواجه عبداله انصاری بعد از خ رودخانه۴ پ۱۶۶ و۴۲۲۸۷۷۵۰۴۲۲۸۵۴۲۷۵peyman.md@skyseaworld.co
سپهرران ترابرخ ولیعصر مقابل پارک ملت خ ارمغان غربی پ۶۶ ط ۴۲۱۲۲۰۲۸۷۸۱۲۱۲۲۰۲۸۷۸۰secretary@sepehrun.com
سپیدکارگویوسف آباد خ فراهانی پورنک ۱۹/۱ پ۱۴ ط ۱ و۳ ۲۱۸۸۷۰۷۴۱۷۹۸۲۱۸۸۷۰۷۴۱۶samad@speedcargo.ir
سپید تهرانتهران خ استاد مطهری خ کوه نورک ۶ پ۳ ط ۱ شمالی ۵۲۱۸۸۷۳۳۹۱۹۲۱۸۸۵۴۱۹۴۳info@sepidtehran.com
ستاره آسیایی آریامشهد بخش مرکزی محله احمد آباد احمد آباد خ شیرین پ۱ ط ۱ و۱۲۱۲۲۳۴۵۸۸۰۲۱۲۲۳۴۵۸۸۶asianstararia@yahoo.com
ستاره ترابرگرگانگرگان خ ولیعصرس امیركبیرط ۳۳۴۵۰۵۱۷۱۳۴۵۰۵
ستاره جهان رو آریاتهران فلسطین شمالی خ زرتشت غربی خ رامندی پ۳ ط۵ و۲۰۸۸۹۸۹۷۳۵-۶۸۸۹۵۰۲۸۵ahmadi.vahed.1@yahoo.com
ستاره درخشان سپهرخراسان رضوی مشهد ده دی امام خمینی ۳۰ مجتمع مرمر ط۷ و۱۳۰۵۱۳۸۷۶۸۳۵۱-۳۵۱۳۸۷۶۸۳۵۳setareh.derakhshansepehr@gmail.com
ستاره سیستان زمین یکتازاهدان خ ش بهشتی ۲۰ س مهران ط همکف ۱۰۵۴-۳۳۲۱۹۲۷۶
ستاره شب طوسمشهد مدرس مدرس ۸ مجتمع تجاری مدرس ط ۳ ۶۲۲۲۰۶۰۳۲۲۵۱۶۴۵
ستاره طلایی آریامشهد بزرگزاه میثاق اقدسیه۱۰ جنب پایانه اتوبوسرانی ط فوقانی۵۱۳۸۱۱۴۵۱۷
ستاره یاران زمینمشهد رضاشهر بین رضوی ۱۱و۱۳ پ۶۵۰۵۱-۳۸۷۶۵۳۲۸۵۱۳۸۷۶۱۷۸۱setare@yahoo.com
ستیتهران استاد مطهری بین دریای نور و کوه نور شماره ۲۲۷۰۲۱۸۸۵۱۴۷۵۰-۹۲۱۸۸۷۳۰۷۳۷info@sati-co.com
سحرتهران خ سمیه خ پور موسی خ شیرین پ۳۴ ط۴۸۸۸۴۵۶۰۸۸۸۸۲۲۵۴۷saharcohdshipng2@gmail.com
سحرراه جاویدخ خالد اسلامبولی خ ۱۸ پ۸ ط۳۸۶۷۶۳۰۰۰۸۶۷۶۳۱۳۱info@sahartrans.com
سدید بارتهران مطهری تركمنستان كوی نارونپ ۳ ط ۳۸۸۴۵۸۷۹۵۲۱۸۸۴۰۲۲۴۸sadidbar@yahoo.com
سرافرازترابرتبریز انتهای خ رسالت مجتمع کوثر ط ۱ ۵۵۷۴۴۷۸۲۷۹۴۴۷۸۲۷۸info@sarafraztarabar.com
سراهنگ توانا فردوسی ن چهارراه فرامرزعباسی پ۷۲۶۰۴۸۹۹۶۶۰۴۹۶۹۴
سرای ترانس آذرتبریز چهارراه لاله به سمت نصف راه ن کوی توحید پ۲۱ ط۴۴۱۳۴۴۱۱۰۸۶۴۱۳۴۵۰۲۲۳۹saraytransazar.98@gmail.com
سرایتبریزخ امام خمینی چهارراه ابرسان س زرین ط ۳۰۴۱-۳۳۳۴۱۱۴۵۰۴۱-۳۳۳۶۴۵۲۲info@saraym.com
سرآمدشرق۰۴۹۲۴۶۰
سرآمدیاران زمین (تیمابار اصفهان)اصفهان خ چهار باغ جنب کنسولگری روسیه پاساژ زاینده رود ط ۱ ۴۹۸۳۱۳۲۲۲۱۷۸۷۹۸۳۱۳۲۲۲۱۷۸۷teemabar@hotmail.com
سرخه بارخ خردمند جنوبی ن بهشهر پ۲ط ۴ جنوبی۸۸۴۷۷۷۶
سرعت ترابر ایرانیانتهران، شهران شمالی (میدان دوم)، کوچه یاس، پلاک ۳، طبقه چهارم (بدون احتساب طبقه همکف)، پلاک ۳، واحد ۱۶ کدپستی: ۱۴۷۸۶۵۵۱۱۹ ۴۴۳۶۲۱۱۸۴۴۳۶۲۱۱۸info@sticompany.ir
سرور ترابرتهرانمیدان فردوسیخ انقلابنرسیده به نجات الهیکوجه شاهرودپ ۵ط ۳ ۶۸۸۸۰۹۷۰۰۸۸۸۰۷۳۷۴info@sarvar-tarabar.ir
سروش ترابرمشهد خ دانشگاه دانشگاه۱۲ پ۲۰۷۲۲۳۷۲۸۰-۲۰۵۱۳-۲۲۳۸۵۷۶soroshtarabar@yahoo.com
سریع بار پرسیاکیلومتر ۵ بزرگراه شیرازتهران سمت چپ ۷۱۳۲۴۲۳۳۵۵۰۷۱۳-۲۴۲۳۰۰۰info@saribar.com
سریع سفر آسیاتهران خ کریم خان زند خ ماهشهر پ۱۴ ط ۳ ۵۸۸۳۰۰۷۸۶۸۸۳۰۱۶۹۶sarisafarasia@gmail.com
سریرران ترابرتهران م تختی خ سورناکوچه مهرداد پ ۱۱ ط ۳ شرقی ۷۸۸۵۰۲۸۱۵-۱۶۲۱۸۸۷۴۷۶۸۹sariran@dpimall.net
سعادت راه پارسهتهران آیت اله کاشانی جنت آبادجنوبی ن خ نیرو روبروی بازارمیوه و تره بار س آتام ط ۱ و۲۰۴۶۱۱۰۷۹۴۴۶۱۱۰۷۹۵
سعادت سرعتتهران گاندی شمالی خ برادران شریفی پ۵۷ ط ۱۹۸۲۱۸۸۸۸۸۶۵۰۸۸۸۸۰۵۲۰info@saadatsorat.com
سفیران جهان راهمشهد ۲۲ بهمن خ ۲۲ بهمن ۱۴ پ۳۲۰ ط۱۰۵۱-۳۳۶۵۹۶۷۵safiran@yahoo.com
سفیردریا ساحلتهران خ مطهری حیابان سلیمان خاطر برج دلتا ط۴ ۴۰۲-۸۸۳۱۴۷۵۴-۸۸۸۴۷۷۶۸kherad@sea-sapphire.net
سفیردریاساحل آرمانیتهران آفریقا گلشهر پ۵۸ ط ۲ ۲۰۱۲۶۳۰۹۵۶۵۲۶۳۰۹۷۶۹kherad@sea-sapphire.net
سفیدراهخ فلسطین شمالی بالاتر از كشاورز پ ۲۹س ۵۵ ط ۱ ۵۲۱۸۸۸۰۴۱۵۰۲۱۸۸۸۰۴۱۵۳sefid.rah@hotmail.com
سفیرراه سبزتهران خ كزیمخان زند خ شهید مصطفی خمینی ش ۳۹۸۸۴۲۶۳۵۸۸۴۲۶۰۵
سکان ترابر جهانتهران افریقا خ ش وحید دستگردی پ۳۲۱ ط همکف۹۱۲۲۷۸۱۲۶۷۹۱۲۲۷۸۱۲۶۷abbasi@sokantarabar.com
سکان رانان آریاتهران خ ولیعصر بالاترازپارک ساعی نک ش محمدعلی ترابنده پ۲۳۰۱ ۸۸۶۶۷۲۰۳۸۸۶۶۷۲۰۹info@sokanranan.com
سلمان ترابر توسمشهد م تقی آباد مجتمع زیست خاور ط ۲ ۲۰۹۰۵۱۱-۸۵۵۱۴۲۰۰۵۱۱-۸۵۵۱۴۲۵www.salmantarabar@yahoo.com
سلیس روداروندتهران خ قائم مقام فراهانی حد فاصل مطهری و بهشتی پ۱۶۸ ط ۲ ۲۲۵۴۹۶۵۰۰۰۸۸۵۵۱۳۹۵tranzit@salisshiping.com
سما ترابر آذرتهران م آرژانتین خ احمد قصیرک ۴ پ ۲۸ ۹۸۸۷۶۴۱۳۵۸۸۷۶۶۹۳۸
سما مروارید آسیاتهران خ ش بهشتی خ میرعمادک دخم پ۹ ط۳۵۷۶۴۳۵۷۶۴۳info@samatrans.ir
سمند ترابر بین المللتهران کیلومتر۱۴ بزرگراه تهران کرج پیکانشهر س سمندبلوک ۱۵ ط ۲۴۸۲۷۹۵۱۹۲۶۱۴۴۱۹۵۰۳۳m.mausaei@samandtarabar.com
سمند ریلآزاد راه تهران کرج پیکانشهر س بلوک۱۲۴۴۷۸۰۱۹۵۴۸۲۷۹۳۲۹info@samandrail.com
سمنستانتهران۰۰
سندباد بحریتهران گاندی خ سیاوش خ الوند پ۷۲ ط۲ غربی۸۸۶۴۳۳۴۲۸۸۶۴۳۳۲۷sit@sindbadlogistics.com
سندباد تیرتهران کریم خان زند خ استاد نجات الهیک علائی پ۲ ط ۳ شرقی ۹ ۸۸۹۲۷۱۲۵۸۸۹۲۷۱۲۵nooredinnejad@sandbadtir.com
سندبادسرخستهرانخ آزادی نرسیده به میدان انقلاب روبروی دانشكده دامپزشكی خ شهید زارع ن۶۶۴۳۱۱۳۲۶۶۹۲۴۶۴۵
سنگین ترابراریشتهران خ ش احمد قصیر خ ۱۶ پ۱۳ ط ۴ ۷۲۱۸۸۷۳۷۹۱۳۲۱۸۸۷۳۷۹۱۳info@starishco.com
سنورفرابرباشماقتهران خ فخررازی خ شهدای پاندارمری پ۵۶ ط۴۳۰۳۶۶۴۱۸۳۰۶۶۶۴۱۸۴۶۸snoor.intl.co@gmail.com
سوربن ترابر هوشمندتهران همت غرب کاشان دریاچه خلیج فارس م موج مجتمع آفتاب ط ۵ و۵۰۷۴۴۷۶۹۱۰۰۴۴۷۶۹۵۰۰info@stkh-co.com
سورتمه پیمانمشهد معلم بین معلم۴۹و۵۱ پ۸۰۳و۱۵۱۳۸۶۴۷۸۰۵۵۱۳۸۶۴۷۸۰۵
سورتمه ترابر خراسانمشهد خ امام خمینی امام خمینی ۲۸ مجتمع مرمر ط۶ ۱۱۵۱۳-۸۱۱۴۴۸۵-۶۸۱۱۴۴۸۷info@soortmetarabar.com
سورچی ترابرتهرانخ خرمشهر پ۲۹ ط ۴ ۱۳۲۱۸۸۷۴۶۴۸۰۲۱۸۸۷۴۶۴۸۱info@soorchico.com
سورن ترابرتهران جاده مخصوص کرج سه راه ارج گلها پ۱۲۹ ط۲۸۸۶۷۸۴۸۹۸۸۶۷۸۴۹۰info@sourentarabar.com
سورن تیرایرانیانتهران خ فردوسی خ صادق پ۷ مجتمع تجاری و اداری مرواریدط ۹ ۱۰۰۱۶۶۷۶۷۸۲۱۶۶۷۶۷۸۶۵info@sorentir.com
سورناترابرگرگان خ مازندران جنب دانشكده پزشكی س مقصودلو۳۰۲۷۳۱۷۱۳۰۳۲۴
سورناترابرشرقمشهد آزادشهر امامت۳۰پ۱۲۵۱۳۶۰۶۶۱۲۱۵۱۳۶۰۶۸۲۲۵sorenatarabar@gmail.com
سوسنگردتهران خ مفتح ك سعیدهمراه س پاك ط۴۸۸۲۲۰۹۷۸۳۴۵۱۰sitco@itair.com
سوكلاتهران كشاورزخ شانزده اذرش ۸۸ط ۴۶۴۱۸۲۲۹۰
سونتهران خ کریم خان زند خ ماهشهر پ۹ ط ۳ ۸۹۸۲۱۸۸۳۴۹۰۵۳۹۸۲۱۸۸۳۴۹۰۵۳info_sevan@yahoo.com
سوناک لجستیک(راهپادعصرجدید)تهران خ سمیه بعد از مفتح جنوبی پ۱۱۷ ط۴ ۹۸۸۸۶۱۷۷۶۸۸۸۲۰۸۷۵info@sevnaklogistics.com
سه زادتهرانمیدان هفت تیر۱ بهارشیرازکوچه شاهرخش ۱۲ط۳۸۸۸۶۲۰۹۰۸۸۸۶۲۰۹۵sehzad.int.co@gmail.com
سهلان تبریزتبریز انتهای خ رسالتمجتمع فلزکارانس تجاری کوثرط ۱پ ۵۹۶O41-34453182041-34466951sahlancompany@gmail.com
سهند ترابرخیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونك شهید خدامی كوچه لیلیپ ۳ ط۴ ۳۸۸۲۰۷۱۵۵۸۸۷۹۱۶۰۶sahandco.f@gmail.com
سهند تیرتبریزتبریز دیزل آباد خ۱۸متری گلدشت رسالت پ۵۵۶ مجتمع کوثر ط ۱۰
سهندراه اصلان آذربایجان(ایمن ترابرآسیا)تهران خ طالقانی بین حافظ و نجات الهی پ۲۵۱ ط۷ و۲۸۸۹۳۰۲۳۳۸۸۹۳۰۲۱۴imen.tarabar@yahoo.com
سهندراه وطنتهران خ خالد اسلامبولی خ ۱۸ پ۸۸۶۷۶۳۰۰۰۸۶۷۶۳۱۳۲info1@yektalogestics.com
سهی مشهدمشهد۰۰
سهیل ترابرتهران خ كریمخان زندخ استادنجات الهی پ ۱۵۴۸۸۹۲۳۰۱۶-۱۸۸۸۹۲۳۰۱۹info@soheiltarabar.ir
سی رود ریل شرقمشهد م جانباز برج اداری یاژبلوکc و۶۰۸۵۱۳۷۰۵۸۱۸۳۵۱۳۷۰۵۸۲۴۹searoadrail@gmail.com
سیروان ترابر مادتهران م ونک خ ملاصدرا بعد از چهارراه شیخ بهایی پ۲۰۸ ط۴۱۴-۸۸۲۱۶۱۰۴-۸۸۲۱۶۱۲۶info@sirwantarabarmaad.com
سیرود شبکهمشهد آزادی ن آزادی ۲۷ ش ۱۸۳۵۱۱۶۰۵۹۶۰۱۵۱۱۶۰۶۴۴۲۴info@searoad.net
سیرود کالای خاورمیانه کاراتهران خ خالد اسلامبولی خ ۷ پ۱۳ ط ۲ ۹۸۸۷۰۶۳۰۰۸۸۱۰۷۲۷۶info@searoadkala.com
سیف ایرانتهران ش مطهری بعد از خ اورامان پ۱۱۶ ط ۱ و۲۸۸۳۲۸۶۲۲۸۸۳۲۸۶۲۳safeiran@safeiran.co.ir
سیف کاروانتهران خ آفریقا جنب سوپر جردن كوچه شاهرخ س شاهرخ ط ۷ ۷۰۴۲۲۰۳۴۳۱۸-۱۹۲۶۲۰۱۳۵۲safekaravan@yahoo.com
سیماجم ترابرتهران کشاورز خ فلسطین جنوبی ن ذاکری س۲۵۵ پ۴۰۵ ط۲۸۸۸۹۵۵۳۰۸۸۸۰۰۴۰۳jamshiddi@gmail.com
سیماگزینه ماناتهران خ ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی پ۲۸۲۱ و۵۲۶۲۱۱۰۱۴
سیناترابرتهران سلسبیل شمالی بزرگراه نواب صفوی مجتمع اداری سهیل پ۵۱۸ ط۶ ۶۱۰۶۶۳۸۳۴۲۲۶۶۳۸۳۴۲۵info@sinatarabar.com
سیوان ترابر اطلستهران سعادت آباد علامه جنوبی خ۳۸غربی پ۵۵ ط۵۸۸۶۸۰۵۸۰۸۸۶۸۳۳۳۴atlas.saeonetarabar@gmail.com
سیوان ترابردامونتهران خ مطهری خ ش اورامان پ۵۰ ط۳ و۷۸۸۳۰۹۸۱۰۸۸۳۰۹۸۱۰info@sivantransport.com
سیوان راه و دریاتهران ش مطهری خ سسلیمان خاطر پ۱۳۰ و۲۰۵۸۸۳۲۲۲۶۹-۷۱۹۸۲۱۸۸۷۹۵۴۲۷info@seavan.org
سی بن ترابرتهران کریمخان زند خ خردمند شمالی پ۹۵ س کف رنگ ط۷۸۸۳۲۵۱۹۲۸۸۸۴۷۶۴۲f.amankhani@seabonetarabar.com
سی رود ترابرتهران میرداماد میدان مادر برج بیژن ط ۸ ۵۲۲۲۶۵۳۸۷۲۲۲۶۵۳۸۵-۶
سیتاروتهران ایرانشهرجنوبی ش ۴۳ط ۳۸۳۹۰۴۵۰
سیراف پارتتهران سهروردی جنوبی روبروی داروخانه راسل پ۱۰۷ط۳۲۱۸۸۴۴۲۵۶۰۲۱۸۸۴۰۶۳۶۸davoodi@sea-rough.com
سیروس اتحاداصفهان شاهپور جدید خ استقلال شمالی بلوک۵ پ۵۳۳۸۶۷۳۱۰۳۳۸۶۷۳۰۹cyrusetehad@yahoo.com
سیزانتهران خ طالقانی غربی خ فریمان نک شمس شرقی پ۳۷۶۶۴۰۸۲۴۴۲۱۶۶۴۰۹۱۸۴cizan89666@gmail.com
سیس ترابرتهرانم ونک خ صائب تبریزی شرقی خ ششیرازی پ۱۷۶ ط۴۰۲۱۸۸۰۵۵۸۶۵-۸۲۱۸۸۰۳۴۳۵۴zarei_sis@yahoo.com
سیف رودخیابان مطهری فجرشماره ۴۴ط ۱۸۳۳۷۲۱۸۸۲۱۰۱۲
سیماب راه برتهران خ بهارجنوبی شماره۳۲ط ۳۸۸۴۶۱۶۵۰
سیماكاروانتهران میدان ارژانتین خ الوندشماره ۴۸۷۷۳۵۵۵۸۷۷۸۶۲۴mgt@sitsco.com
سیمرغ پراورتهران خ ازادی خ دكترحبیب الله پ ۱۶ط ۱۶۶۰۲۰۱۳۵۹۸۰۲۱۶۰۳۱۰۸۷info@simorgh-paravar.com
سیمگون سیربتدرلنگه پاساژمدنی پ ۳۰۰۰
سینا پیك راه
سیناصدر تهران خ سعدی شمالی س ۲۵۰ ط ۶ ۵۷۷۶۱۲۵۴۱۲۱۷۷۶۸۵۱۶۸sinasadr@neda.net.ir
شاپورترابرپارستهران اتوبان ستاری شمال فردوس شرق پ۴۳۸ ط ۲ ۹۴۴۰۰۹۶۵۲۴۴۰۰۹۶۵۳info@shapourtarabar.ir
شـادمان گرگانگرگان آق قلاخ شهیدباهنرروبروی تامین اجتماعیمجتمع شادمان ط ۳۰۱۷-۳۴۵۲۳۴۳۱۳۴۵۲۳۲۴۳info@shademanco.com
شادمهرترابرتهران خ ش مطهری خ گلریزک الوند پ۱۱ ط ۴ ۲۰۸۸۸۳۵۸۸۱۸۸۱۴۱۴۳۶
شارانتهران خ اشرفی خ پیامبر شرقی خ شاهد گلستان ۲۶ س آلپ پ۴ ط۴ ۱۰۴-۴۴۹۶۹۷۸۵-۴۴۹۶۹۷۶۹info@sharantransportco.com
شارآسا۰۸۲۹۹۹۸۰
شامخ فرابرتهران شمیرانات نارنجستان ۸ پ۲۳ مجتمع تجاری و اداری پارک سنترفرمانیه ط۵ ۵۰۳ ۴۰۲۲۴۵۱۸۰info@shamekh.org
شاهدسعادت آباد علامه شمالی ن خ هجدهم شرقی برج علامه ط ۱۰ وb2234588022345886shahedsit@dpimail.net
شاهراه طلایی کیهانبجنورد م ش مجتمع اداری لادن ط ۴۰۰shahrahtalaieekeyhan@yahoo.com
شاهراه ملل متحدکرمانشاه ۲۲بهمنک بوستان شدرخشان سی متری ۲ پ۱۲۵۸۸۹۵۱۲۰۳۸۸۹۵۱۲۰۴info@nilitrans.com
شاهو ترابر پارسعباسآباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک ۸۹ ، طبقه دوم، واحد شرقی با کدپستی:
۱۵۷۶۹۱۷۵۱۶۱
۱۰- ۸۸۵۴۹۳۰۶۸۸۷۶۰۶۰۱sayadi@shahootarabar.com
info@shahootarabar.com
شاهین ترابرتهران مفتح جنوبی ضلع جنوبی استادیوم شیرودی ورزنده پ ۸ ۴۲۱۸۸۳۲۲۲۹۷۲۱۸۸۳۲۲۲۹۶info@shaahintrans.com
شایان ترابرآریاتبریز انتهای خ رسالت مجتمع تجاری کوثر ط ۱ و۵۹۷۰۴۱-۳۴۴۸۲۷۶۶۰۴۱-۳۴۴۸۲۷۶۶shayan.itc@yahoo.com
شایان راه ترابراصفهان امیرکبیر خ کارآفرینان عطاالملک پ۴۶ بلوک۳۳ ط ۱ و۲۳۱۴۵۴۶۳۶۰۰۰۳۱-۴۵۴۶۴۴۵۵shayan.rah.tarabar@gmail.com
شایان سیر بهارگرگان آق قلا محله طعنع مختوم قلی ۲۰ سصانعی۱۷۳۴۵۳۱۵۹۹۱۷۳۴۵۳۰۸۲۸
شایان كار خراسان
شایسته سیرگرگان خ ولیعصرپاساژقابوسیه ط ۲۲۲۳۲۲۹۶۲۲۳۶۳۸۲
شباهنگ آذینمشهد خ آخوند خراسای ۱۹ مجتمع تجاری واداری مرمر ط۶ و۱۴۵۱۳۸۱۱۴۵۵۷۰
شبدیزترابرتهران خ ش مطهری خ سلیمان خاطر چهارراه وراوینی برج دلتا پ۱۱۶ ط۵ و۶۰۲۸۸۳۲۲۰۰۸۸۸۳۱۹۸۰۷shabdiztarabar@gmail.com
شبکه راه دریاتهران ظلع جنوب غربی م آرژانتین س۲۴ ط۲و۱۲۱-۴۲۵۴۱۸۸۷۰۰۳۶۵info@seawayco.com
شبکه راه ودریا- تکراری استتهران خ احمد قصیر ن یازدهم پ۳۸ ط ۳ ۱۵-۳۲۷۲۰-۸۸۷۲۷۱۷۳info@seawayco.com
شبگیربارطوسمشهد سجاد چهارراه بهار بهار۲ س بهار ط۳-۷۶۱۹۴۱۴-۷۶۸۸۱۴۵shabgirbar@yahoo.com
شرق بارخیابان دكترفاطمی پ ۳۳ س اچاچی اپارتمان ۱۶۱۵۶۲۲۷۸۷۶۲۹۶۸۳
شرکت ایلیا ترابر توسمشهد۰۵۱-۳۸۵۳۰۹۱۸elia@yahoo.com
شرکت بین المللی بارجامه توسمشهد۰۵۱-۳۸۵۴۳۷۵۹barjame@gmail.com
شرکت بین المللی پارسیران شرقمشهد۰۵۱-۳۸۴۴۳۶۳۷parsiran@yahoo.com
شرکت بین المللی فردوس راه ترابرمشهد۰۵۱-۳۸۵۴۳۸۰۱ferdousrah@yahoo.com
شرکت پرهام ترابر توسمشهد۰۵۱-۳۶۰۵۲۰۹۸parhamtarabartous@yahoo.com
شرکت دنیاران طوسمشهد۰۵۱-۳۸۴۵۴۵۳۰donyaran@yahoo.com
شفق ترابر ناصحمشهدخ احمدابادمقابل سی متری ۱ ن كوچه توحید۱۰۴ط ۱۰۰
شقایق ترابر پیروزخ شریعتی خ ملک بن بست فرهومند پ ۱۲۸۸۴۵۱۸۴۸۸۸۴۵۹۷۹۴shaqayeqtransco@yahoo.com
شمسخیابان استادنجات الهی سپند شماره ۲۰ط ۵۲۱۸۸۹۰۸۹۲۱۲۱۸۸۸۹۲۸۸۰info@shamstransport.com
شمیم ترابرصباتهران خ افریقاچهارراه ظفربرج پم ط ۴ ش ۶۸۷۹۲۸۷۰۸۷۹۲۸۷۰
شنلتهران بهشتی خ احمد قصیرک یازدهم پ۳۸ ط۱۱ ۳۹ ۸۸۷۲۷۲۵۳-۵۸۸۷۲۸۵۱۹abbas_mehraiy@yahoo.com
شوكاتهران م فردوسی خ ایرانشهر پ۵۶ ط ۲ ۱۰۸۸۸۶۳۸۷۶۸۸۳۰۴۵۲۱info@shookatpt.co
شهاب ترابرخیابان ولیعصر بالاتر از م ونک خ شریفی برج خشایار ط۵ ۵۰۱-۸۸۲۰۹۵۳۷-۸۸۲۰۹۵۳۸a.r.delavar@shahabtarabar.com
شهاب ترابر آریاتهران خ احمد قصیرک ۴ پ ۲۹ ط ۵ ۹۲۱۸۸۵۳۵۷۷۱۲۱۸۸۵۳۵۷۷۰info@shtarya.com
شهاب تیر آریاارومیه خ جشن آباد آزادی پ۳۰طهمکف۴۴ ۳۲۷۵۶۱۴۶
شهاب ثاقبتهران خ سمیه ن كوچه رامسر پ ۱۶۲ ۹۲۱۸۸۸۱۰۰۰۱۲۱۸۸۳۰۵۹۶۸info@shahabsagheb.com
شهاب سحرجلفا خ تیمسار فلاحی درب خروج گمرک پ ۲۰۰۴۹۲ ۳۰۲ ۵۱۴۵-۷۰۴۹۲ ۳۰۲ ۵۱۴۸shahabsahar.transport@yahoo.com
شهاب سحر آذر جلفا خ ش تیمسار فلاحی پ۲۰ ۹۸۴۹۲۳۰۲۵۱۴۵۹۸۴۹۲۳۰۲۵۱۴۸www.shsazar@yahoo.com
شهاب سهندتهران یوسف آباد خ اسدآبادی ن خ سیزدهم مجتمع تجاری پرشیا پ۳۷ ط ۳ ۳۳۸۸۷۱۶۷۸۲۸۸۷۰۳۸۷۸info@shahabsahand.ir
شهام ترابرتهران خ استاد نجات الهی خ ش کلانتری پ۷۶ ط ۱ ۹+۹۸ ۲۱۸۶۰۳۶۳۱۴+۹۸ ۲۱۷۷۵۲۳۶۶۹mail@shahamtarabar.com
شهبادکویرایرانیانمشهد م شریعتی مجتمع زیست خاور ط ۱۲ ۱۲۱۴۵۱۳۸۵۵۰۰۱۸۵۱۳۳۸۵۵۰۰۱۸shahbadkavir@gmail.com
شهریارتهران خ مطهری چهار راه سلیمان خاطر اكبری صحاف زاده پ ۳۱ با احتساب ط همكف ط ۵۸۸۷۵۵۲۶۶۸۷۰۲۹۲۲
شیبتهران م ولیعصر خ ش سید محمد صف شکن خ آیت اله طالقانی پ۲۹۲ ط۲جنوبی۸۸۸۵۱۰۰۶۰info@shib.ws
شیرازترابرآسیاکردستان مریوان دارسیران۲ خ آزادیک آزادی۳ پ۲ ط ۱۸۷۳۴۵۹۳۱۹۵۸۷۳۴۶۰۳۲۳۲shiraztarabarasia@yahoo.com
شیمامارینتهران خ ش بهشتی خ کاووسی فر پ۱۹۸۸۵۱۸۵۱۸۸۸۷۴۸۸۵۰nima-komeili@yahoo.com
صبا ترابر راهزاهدان خ امیرمعزی چهارراه رسولی جنب بانك سپه پ۱۹۸ ط ۲۲۳۰۶۵۰۲۲۰۲۷۷
صبا ترابر یامچیتهران خ جمهوری ن فخررازی جنب مسجد سجاد پ۱۰۱۱ ط ۲ ۸-۶۶۹۵۲۲۶۱-۶۶۹۵۲۲۶۴styitco@mail.com
صبا راه سعادت(زمرد راه سعادت)تهرانت جمهوری اسکندری س زائر ط ۳ ۴۰۶۹۸۲۱۶۶۹۰۴۹۵۵۹۸۲۱۶۶۹۰۴۹۵۵arez1975@yahoo.com
صبا لجستیکتهران محله جمالزاده خ فرصت شیرازیک سامانی پ۱۸۱برج توحید ط۶ ۱۵شرقی۶۶۵۷۲۱۰۷۶۶۹۲۸۰۵۵sabalogisticscompany@gmail.com
صباماهان مشهدزاهدان خ امام خمینی هیرمند ن هیرمند۶۵۴۳۳۲۲۷۳۰۳۵۴۳۳۲۲۴۶۰۵info@sabamahan.ir
صبوران ترابرآذربایجانارومیه آزادی جنب گمرک روبروی بانک تجارت۳۲۷۵۵۸۴۲۳۲۷۵۵۸۴۳sabooran_transportco@yahoo.com
صحراترابرتهران خ ایرانشهر جنوبی شماره۱۱۴ ط ۱ و۲۸۸۳۱۸۸۵۰۸۸۸۴۷۳۷۳dariush@stcotransport.com
صحرارانانبازرگان امام خمینی روبروی پاساژ سبز س قوجان نزاده ط ۱ بازرگانایران ۴۶۲۳۳۷۶۹۸۷۴۶۲۳۳۷۲۴۵۲info@sahraranan.com
صحراناوگان پرهامزاهدان چهارراه رسولی خ مصطفی خمینی خ چمران پ۲۱۳۴۵۳۳۲۱۲۵۹۴
صدرالجستیک کالا(آیتین ترابرآریا)تبریز نصف راه ۲۲ بهمن مجتمع ستاره باران ط۷ ۷۰۴۱۳۴۳۹۳۲۴۵۴۱۳۴۳۹۳۲۴۷info@sadralogistics.com
صدرآذین ترابر۰۷۵۳۳۶۶۰
صدرراهتهران۰۰
صراطتهران کیلومتر۱۹ جاده مخصوص کرج سه راه کاروانسرای سنگی خ کارگر مجتمع نصر۲ ط ۱ ۲۴۴۹۸۱۹۲۷۴۴۹۸۷۰۴۹serat@itair.com
صفتهران م ونک خ کارو تجارت پ۱۹ ط ۳ و۲۸۸۸۶۵۹۹۳۶۸۸۶۶۹۹۴۰diar-mahan@yahoo.com
صفا تیر آسیاتهران سعادت آباد دریا خ صرافهای جنوبی انتهای خ کنعانی مقدم شرقی پ۳۶ مجتمع بهاران ط۳ و۱۵ ۸۸۶۸۵۰۱۴۸۸۶۸۷۳۶۰safatirasia@gmail.com
صفا راه آریاخ طالقانی ما بین استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی پ ۳۰۴ ۳۲۱۸۸۸۵۱۱۹۰۲۱۸۸۸۵۱۱۹۲safarah.co@gmail.com
صفاترابرگرگانگرگان خ ولیعصر پاسا ژ قابوسیه ط ۲ پ ۱۷۱۳۰۳۶۹۱۷۱۳۰۳۶۹
صنایع (اینتراکس)خ سمیهبین مفتح و بهارس خاقانی شماره۸۳ جدید ۳۴۸۸۸۴۴۱۵۷۸۸۸۳۰۱۶۷info@intracsco.com
ضیایی لجستیکتهران خ مطهری خ سلیمان خاطر پ۱۱۶ برج دلتا ط۹ ۱۰۰۲۰۲۱-۳۳۸۴۸۵۴۲
طاهر بار كهكشانتهران م ولیعصر خ طالقانی پ۲۵۱ ط ۲ جنوبی ۸۸۸۰۰۳۲۷۸۸۸۰۰۳۲۸taherbarkahkeshan@gmail.com
طریق بارتهرانطالقانی ن ولیعصرس اطمینان شماره ۲ط ۱۶۴۱۳۸۸۶۶۴۱۳۸۸۶
طلایه داران غدیر زنگانزنجان کیلومتر ۳ اتوبان زنجان قزوین راهبران مجتمع حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان۰۲۴ ۳۳ ۷۹۴۲۴۵_۹۰۲۴ ۳۳۷۹۴۲۴۷tgzco1@gmail.com
طلایه داران میر سعید تهران فاطمی خ پیروزه خ۲/۱ ط ۳ و۷۰۰tdmirsaeid@gmail.com
طلایه ترابر
طوفان ترابرمشهد۰۰
طوفان ترابرآسیاتهران نلسون ماندلاجردننرسیده به بیمه مرکزی خ سلطانی پ۳۲ ط ۱ ۱۲۶۲۱۰۷۹۳۲۶۲۱۷۹۶۲tofantarabarasia@gmail.com
عرشه ترابرتهران خ جمال الدین اسدابادی ن خ ۳۷شماره ۳۴۵ط ۳۸۰۶۴۰۴۰۸۰۶۲۷۶۶
عرشیا بار تهران خ میرداماد م مادر خ شاه نظری خ سپاهان ن فرجام س ترمه پ۲۶ ط۲ و۸۲۶۴۱۱۰۸۵۲۶۴۱۰۱۶۷overseas@arshiabar.com
عروس دریا۰۸۰۲۵۴۵۷۰
عصرترابرتهران كریم خان زند ابان جنوبی كوچه شانسپ۱۶ط ۲۰۲۱-۸۸۸۹۷۸۱۸-۱۹۰۲۱-۸۸۸۹۳۹۱۱info@asretarabar.com
عطاردرانتهران خ خالد اسلامبولی خ ۳ پ۲۸ ط ۱ ۴۸۸۱۰۷۶۸۱۸۸۷۲۴۲۲۵ataroadrun1379@gmail.com.com
عظیم ترابرتهران سید جمال الدین اسد آبادی خ ش زینالی ۲۷ پ۴ ۴ط ۲ ۸۸۷۰۱۱۴۸۸۸۷۰۱۱۳۴fereidoonipour@azimtarabar.com
فاختهمشهد۰۰
فاخر ترابرتبریزتبریزخ راه اهن روبروی كوی گلستان س شالچیانط۲۴۵۸۶۱۱۴۵۷۲۹۰
فاراتیرترابرمشهد خ چمران جنب بانک مسکن مرکزی۰۵۱-۳۲۲۳۵۷۱۶faratir@yahoo.com
فارسان ترابرتهران خ آذربایجان روبروی خ کارون پ۱۰۴۵ ط ۱ و۸۶۶۸۴۷۰۲۴۶۶۳۶۰۹۵۱test@itair.com
فتاح جویانتهران خ آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی مجتمع برجساز بلوکaط۱۲ ۶-۶۶۹۰۷۰۲۹-۶۶۹۰۷۰۲۸fattahjooyan-sakan@yahoo.com
فتح المبینتهران ایرانشهرشمالی كوی رضاملكیان پ ۳۸۸۸۲۵۷۴۵۸۸۲۶۱۸۶
فجرجهادتهران۰۰
فخارترابرتهران خ استادمطهری ش ۱۷۰ط ۲۸۴۴۴۱۹۰
فرا راه سحرمدرس مجتمع تجاری مدرسط۴ پ ۵۲۲۵۲۶۶۱۲۲۵۷۱۳۸
فرابرم ۷ تیر خ مازندرانی پ۲۲ ط ۱ ۱۰۲۱-۸۸۸۳۲۷۴۲۲۱۸۸۸۳۱۶۷۰farabar@safineh.net
فراتیرکیهان تبریزتبریز ائل گلی باغچه بان پ۴ ط ۱۰۴۱-۳۳۸۵۸۶۱۱۴۱۳۳۸۵۸۶۱۲faratirkt@gmail.com
فرارانان تهرانتهرانخ بهشتی خ اندیشه ۲ شرقی پ ۲۴ط ۳ ۱۲۸۸۴۵۶۰۸۵۸۸۴۳۷۷۵۸fararanan_tehran_c@yahoo.com
فرازرانان جهانتهران خ مطهری خ کوه نورک ۲ پ۸ ط ۱۸۸۵۲۹۲۱۹۸۸۵۴۰۹۲۸info@frjtrans.com
فراسوترابرتهران خ الهیه خ تختی ن كوچه سالور پ۱۲ ط۱۰۰
فرافرست آریاتهران م آرژانتین ابتدای خ بخارستک ۱۹ پ ۱۰ ۲-۸۸۱۰۳۵۱۲-۸۸۷۲۷۴۸۶info@faraferest.com
فراگامان جهانتهران خ بهشتی خ خالداسلامبولی ک ۱۶ غربی پ۱۴ ط۵۸۸۴۸۰۴۱۰۸۸۴۸۰۴۲۴info@faragaman.com
فرامرز طوسمشهد۰۰
فرایندتهران خ دكتربهشتیبین مفتح و میرعمادک ۱۶پ ۱۲ط ۳ و ۱۳۲۱۸۸۷۵۳۲۷۲۲۱۸۸۷۵۲۶۴۰farayandtransport@gmail.com
فربالخیابان ولیعصر بالاتراز میدان ونك شهید خدامی كوچه لیلی پ ۳ ط ۲ ۳۸۸۷۹۱۶۰۸-۱۰۸۸۷۹۱۶۰۶farbal.co@hotmail.com
فردادلجستیکتهران کاووسیه بزرگراه آیت اله مدرسک نور پ۳۷ ط۳ و۱۲۸۸۵۵۹۱۲۶۸۸۷۰۱۹۲۸info@fardadlogistic.com
فرزاد۰۳۱۱۸۷۲۸۰
فرسنگسارترابرتهران خ جمالزاده ن ازادی س تفرشی ط ۶۶۴۳۴۶۲۶۴۳۵۴۶۲
فرنود ترابرمشهدخ امام خمینی۲۸ مجتمع تجاری مرمر ط ۱۵۱۳۵۱۳۸۵۳۹۳۰۵۵۱۳۸۵۱۸۳۲۶
فرنوش ترابر۰۸۳۵۱۱۲۰
فروهر دریای پارستهران م فاطمیک بهرام مصیری پ۱۷۸۸۲۱۲۱۰۰۸۸۹۱۶۹۷۲info@fdp-ag.ir
فرین فرایران تهران خ بخارستک نوزدهم پ۱۰ ط ۱-۸۸۷۱۶۲۹۵-۸۸۷۱۶۲۶۴info@faraferest.com
فـكورترابرتهرانخمطهری خسلیمان خاطر پ۱۱۶ ط۵۸۸۳۹۹۸۵۸۸۳۹۹۸۵
فولادكاشاناصفهان۰۰
فیروزه گنبدگنبدكاوس خ بعثت پاساژفتحی شماره ۶۱۷۲۲۱۱۷۲۲۲۱۸۷۴
قاصدمشهد پیروزی بین پیروزی ۱۰ و خاقانی پ ۲۰۰ ط ۱۵۱۱۸۷۹۳۰۹۶۵۱۱۸۷۹۳۰۹۸ghased.intl@yahoo.com
قائم تیرآسیاتبریز خ امام چهارراه ش بهشتیک سید لو خ منظری مجتمع تجاری اطلس ط۲ و۴۴۱۳۳۲۵۳۱۳۵۴۱۳۳۲۵۲۰۹۱ghaemtirasia@yahoo.com
قطارهای مسافری وباری جوپارتهران بزرگراه شیخ فضل اله نوری شمال به جنوب خ سازمان آب خ حاجی پور امیر نک دیهیم پ۱۴۴۲۸۱۶۱۰۴۴۲۸۱۶۱۳info@joopar.com
ققنوس بارترابرتهران مفتح شمالیک ۲ پ۹ ط۳شمالی۸۸۱۷۷۳۳۰۸۸۱۷۷۳۳۹farzaneh.tishevarz@gmail.com
قلعه بارتبریزتبریزچهارراه ابرسانی س اسكان ب ۸۳۵۶۶۸۸۴۱۳۴۵۲۸۰
قهرمان سیرالبرزکرج گرمدره خ کوهکک محمدی س اهورا ط۴۲۶۳۶۱۲۱۰۳۳۲۶۳۶۱۲۱۰۳۳kahraman.s.a.co@gmail.com
کارا ترابر آسیامشهد۱۲۳۴karatarabarasiya@yahoo.com
کاراترانس گسترتهران قیطریه خ خراسانیک حوزه علمیه پ۲۸ و۵۲۲۲۳۷۱۷۰info@karatrans.com
کارانه بارتهران امیرآباد خ کارگرشمالیک۵پ۳۸ ط۵ ۲۰۸۸۲۲۳۰۴۱۸۸۲۲۱۵۴۹s.ansaripiri@gmail.com
کارترابرتهران خ بهشتی خ سرافراز برج موج پ۱۱ ط نهم ۳۷۸۶۰۳۱۳۷۴۸۶۰۳۱۳۷۰info@kartarabar.com
کاردانخیابان شهید بهشتی چهارراه اندیشه س ۵۰ ۱۴۰۲۱-۸۸۴۲۳۴۱۳-۱۴۰۲۱-۸۸۴۰۹۴۹۱kardan_co_ltd@yahoo.com
کارکیا ستاره امیدمشهد خیامخیام ۱۰خ زنبقمجتمع تجاری زنبقط ۳ ۵۰۵۱-۳۷۶۸۲۱۲۸۰۵۱-۳۷۶۴۰۸۷۰-۱karkia_setarehomid7@yahoo.com
کارکیا تیروژسعادت آباد، دریا، خیابان ۳۸ ، پلاک ۵۵ ، طبقه اول و کدپستی۱۹۹۷۹۳۷۱۱۳۸۸۵۶۵۸۵۱۸۸۵۶۵۸۵۲tirozh1390@gmail.com
کارکیا نیک نام۸۸۱۷۵۲۸۳۸۸۱۷۵۲۷۵info@niknaamco.com
کارکیاترابرآسیابندرعباس م یادبودک مالک اشتر۲ س صدرا ط ۲ ۲۰۴۳۳۵۱۴۹۹۴۳۳۵۱۴۹۹۷karkiatarabar@gmail.com
کارکیاسورناتهران خ ظفر خ وحید دستگردی پ۲۱۵ ط ۴و۸۲۲۹۲۷۹۲۴۲۶۴۲۰۰۲۹hobabi.shariyar@golrangtarabar.com
کارکیاکارگوتهران خ ش مطهری بعداز سلیمان خاطر پ۱۴۸ ط ۱ و۳۸۸۳۰۶۶۷۸۸۸۳۰۶۶۷۸shahab@kkcitc.com
کارگزاری ایران حامیتهران ایرانشهر ن خ سمیه س۱۰۲ ط۳ ۱۱۸۸۸۴۰۵۱۸-۱۹۰
کارگو اطلستهران امانیه خ ولیعصر خ ناهید غربی پ۵۶ ط ۲ ۳۹۲۶۲۱۵۷۸۷۲۶۲۱۷۶۶۸royan@cargoatlasco.com
کارن لجستیک(صبا سرعت پارس)تهران خ طالقانی بعد از خ بهارک آفتابک ستاره پ۳ ط۴۸۸۳۰۱۲۱۲۲۲۱۱۸۶۸۱saba_speed.pars@gmail.com
کاروان بارتهران خ مفتح ن سمیه پ ۱۷۴ س۱۰۸۸۸۳۰۰۵۳۸۸۸۳۰۴۲۵۷karvanbar@hotmail.com
کاروان بدخشانlمشهدخ جمهوری جمهوری ۱۳ ن خبیری۱۹ پ ۱۸ ط ۱۹۸۵۱۳۴۴۴۳۲۲۹۸۵۱۳۳۴۴۴۸۰۰karevan.b@gmail.com
کاروان پیمایشمشهد۰۰
کاروان ریل ترابرخیابان ولی عصر ابتدای قتحی شقاقی فراهانی پور پ۱۱ط همكف
کاروان کارتهران شهید بهشتیبعد از سهروردیخیابان كاووسی فركوچه آریاوطنیپ۳۲۲۱۸۸۵۲۰۶۶۸۲۱۸۸۵۲۱۵۸۷bayat@caravancarco.com
کارین بار آریاتهران سهروردی شمالی خ ش قندی پ۱۱۸ ط ۳ ۶۸۸۵۰۰۳۳۷-۸۸۸۷۶۵۸۳۵
کارینا ترابر کیانتهران خ بهشتی خ کاووسی فرک آریا وطنی پ۳ ۱۸۸۵۴۴۹۲۸۸۸۵۳۶۸۰۵info@karinatarabar.com
کاسپینتهرانخ میرزای شیرازی نک شهدا پ۲۲۹ ط ۲ و۸۸۸۱۰۹۷۹۲۸۸۶۱۶۶۴۰caspian@caspian-transport.ir
کالا تجارت اسکانتهران خ قائم مقام فراهانی خ ماگنولیا پ۳۲ ط ۳ ۱۰۸۸۸۱۵۶۰۰۸۸۸۱۵۰۳۸test@itair.com
کالا تندبرتهران میدان هفت تیرخ شهیدلطفیپ۱۱ط۲۲۱۸۸۸۱۱۱۷۸۲۱۸۸۸۳۵۲۱۷y.ebadi@ktb-co.ir
کالا خدمات پاسارگادبندرانزلی اطبا خ قایقچی بن بست سپیدار شماره ۳۰۱۸۱۳۲۴۲۵۹۶۱۸۱۳۲۲۵۳۷۳info@pasargadint.co
کالا گذر پارسمشهد۱۲۳۴kalagozarpars@yahoo.com
کالابرتهران خ طالقانی ن بهار جنوبی پ۱۶۳ ط ۴ ۱۸۷۷۵۰۹۱۰۹۷۷۶۰۲۶۱۸info@kalabar.net
کالاترابرهونامتهرانخ خردمند جنوبی آذرشهرپ ۳ ط ۳ -۸۸۸۳۲۴۴۴-۸۸۸۳۷۷۸۶kala.tarabar.honam@gmail.com
کالاسپیدترابرتهران خ ولیعصر نرسیده به چهارراه زرتشت بن بست سروش پ۲ ط۴۸۸۹۴۵۲۹۹۸۸۹۴۱۹۶۷sarvi-barak@yahoo.com
کالای آروندترابرزاهدان خ ش بهشتی بهشتی۲۰ مجتمع مهران و۵۰۰
کالایارترابررستاکتهران خ آرژانتین ساعی معبر ماقبل آخر خ احمد قصیر خ۱۹ پ۱۵ ط۳۸۸۷۱۷۹۵۵۸۸۷۱۷۶۵۶
کاوش مسیرآریاتهران کوی نصر خ جواد فاضل شمالی پ۹۱ ۱۵۸۶۱۱۱۴۱۸
کرانه بار تهرانتهران خ مفتح شمالی نک دهم پ۴۰۰ ط ۳ ۴۰۲۸۸۷۴۸۴۷۲۸۸۷۴۶۰۷۵shattak@caranehbar.net
کژال ترابربزرگراه فتح ۶۵متری فتح بن بست فتح۱۵ پ۹۶۶۷۸۹۸۱۰-۶۲۲۳۸۷۲۲۴info@kazhaltransport.com
کشتیرانی نسیم اطلس اقیانوستهران خ قائم مقام بالاتر از خ مطهری ک ۳ پ۱۵ ط ۵۹۸۲۱۸۸۵۰۲۸۲۸۹۸۲۱۸۸۷۳۲۳۰۱info@atlas-ocean.com
کشتیرانی نسیم دریا آریا(پال مالی نکا) تهران خ خالد استامبولی كوچه ۳ پ ۲۸ ۳۸۸۷۱۸۲۵۶۸۸۷۱۸۲۵۷palmalineka@dpimail.net
کشتیرانی هدف مارینتهران جنت آباد جنوبی شماره۸۰۲ مجتمع سمرقند ط۵ ۵۰۷۴۴۴۹۵۱۳۸۴۴۶۰۶۲۸۸info@hbdco.net
کوچ ترابرتهران انقلاب خ ولیعصر پ۱۴۱۳ س وفا ط ۲ ۲۰۵۸۸۹۰۰۹۵۷۸۸۹۰۰۷۳۸kuchtarabar@gmail.com
کوشاترابر توسمشهد هاشمیه بین هاشمیه ۳۱و۳۳ س خلیج فارس ط۱ ۳۵۱۳۸۸۴۶۸۷۱۵۱۳۸۸۴۶۸۵۷koushatarabar@yahoo.com
کوشاترابرغربتهران خ وزرا خ ۶ پ۲۲ ط۲۸۸۵۵۹۱۴۹۸۸۵۵۹۱۹۸koushatarabar1@gmail.com
کوشش کارگنبداستان گلستان بندر ترکمن آزادی س کاسپین ط۳۱۷۳۴۴۳۳۰۵۹۱۷۳۴۴۳۳۲۶۴kosheshkar_gonbad@yahoo.com
کولاک ترابر طوسمشهد۰۵۱-۳۷۶۶۲۴۳۳koulak@yahoo.com
کولاک راه اندیشهاصفهان خ امام خمینی خ عطا الملک بلوک ۳۱ ۵۳۱۳۳۸۷۶۵۱۸۰۳۱۱-۳۳۸۷۵۴۱۵koulakrahandisheh@yahoo.com
کوله بارخ آزادی به سمت انقلاب بعداز بزرگراه نوابت اسکندری س ادادری تجاری پانامال ط۴ ۴۱۰۶۵۰۱۰۴۱۵۶۵۰۱۰۴۱۳info@koolebar.co
کوهنه ناگل پارستهران خ قیطریه ن کوی فریبا خ حکمت س سپید ط ۵ ۳۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کهکشان سیر آسیاتهران جمهوریت اسکندری پ۱۵۷۸ س اداری تجاری زائر ط۴ و۵۰۶۶۶۵۸۳۸۰۷۶۶۵۸۳۸۰۷arez1975@yahoo.com
کیا مهر ترابرمشهد خ امام خمینی سه راه دارایی مجتمع اداری مرمر ط ۱۲ ۳۵۱۳۸۱۱۴۲۸۰۵۱۳۸۱۱۴۳۳۷kiamehr@mail.ru
کیاجهان ترابرتهران م ولیعصر ابتدای کریمخان پ۳۰۸ س کیمیا ط۴ و۴۲۸۸۹۲۰۲۶۵۸۸۹۴۰۱۴۳
کیان پارس سپنتاتهران خ مطهری خ سلیمان خاطر پ۱۱۶ط۹۱۰۰۲۸۸۳۰۳۱۷۹۸۸۳۱۹۸۰۳info@kpsco-logistics.com
کیان ترابر شرقخ فردوسی پ ۱۰۱۳۳۲۲۶۰۹۶kian@yahoo.com
کیان دریای ایرانیانخراسان رضوی مشهد مقدس م شریعتی مجتمع اداری زیست خاور ط۱۲۱۲۱۴۳۸۳۸۱۱۰۰-۱۲۰۰۳۸۳۸۱۶۰۰info@kianlogistics.com
کیان راه ترابر سپهرمشهد استقلال بین استقلال ۲و۴ پ۲۲/۱ ط ۲۰۵۱-۳۶۱۱۱۱۱۷-۹۰۵۱-۳۶۱۱۱۱۱۴info@kianrah.com
کیان مهرترابرتهران محله باغ فردوس خ ش سید مرتضی فیاضی پ۵۱ بلوکbط۳ ۷۲۲۶۲۲۹۵۴۲۲۶۲۲۹۵۴info@barsam-majid.com
کیوان نورترابراردبیل بزرگراه بسیج م سینا پ۱۱۱ ط۴۳۳۸۱۲۰۴۲۳۳۸۷۰۱۰
کیهان ترابرتهران خ جمهوری م جمهوری ابتدای بزرگراه نواب مجتمع شهاب یک ط ۲ ۱۲۳۶۶۳۸۱۴۶۵۶۶۳۸۰۲۱۳kayhantarabar@gmail.com
کیهان ترابرنگین زاگرس(درزیان راه غرب)کردستان مریوان خ جمهوری اسلامی مجتمع هیمن ط ۳ پ۳۶۸۷۳۴۵۳۰۸۱۹۸۷۳-۴۵۴۴۶۳۶officecenter_rec@yahoo.com
کیهان تیرارسجلفا امام خمینی خ گمرکک شهاب سحر پ صفر ط ۱ ۴۱۴۲۰۲۴۸۰۱۴۱۴۲۰۲۴۹۰۱daver.omid1975@yahoo.com
کیهان روانشبهشتی خ برادران کاووسی فر خ حسین میرزائی زیتالی پ۱۲۱ س کیهان ط ۲ ۵۲۱۸۸۷۵۹۸۰۸۸۸۷۵۴۰۱۸keyhan.ravan@gmail.com
كاروان سهندترابرتبریزتبریزكوی ولیعصرفلكه بزرگ ن میدان پ ۷۴۶۹۳۸۴۰
كالا رسانان چاپارفرودگاه مهرآباد پارکینگ ترمینال ۳حجاج۹۱۰۲۳۷۰۹۴۴۹۰۵۶۱۹
كالا ناوگان شرقتهران خ نلسون ماندلا خ عاطفی شرقی ن بن بست ساسان پ۳۵۱ ۵۲۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۱۹۸info@kalanavgan.com
كالاابیوردمشهد۰۰
كالاجهش سیرگرگان خ امام خمینی پاساژفلسفی پ ۴۱و۴۳۲۲۲۳۴۳۶۲۲۲۸۷۷۷
كالادنیادارانخ ولیعصر نرسیده به فاطمی ن كوچه كامران مجتمع اداری كامران ط همكف ۳ ۹۶۴۱۴۲۱۸۶۴۰۲۹۹۷
كالارانتهران خ میرزای شیرازی كوچه هشتمپ ۷ط ۴۸۸۹۰۴۶۹۶-۸۸۹۰۱۸۸۸۸۰۰۳۴۴info@kalaran.co
كالای جوشن سیرگنبدكاووسخ خرمشهر پ ۲۱۱۷۲۳۳۸۳۴۴۲۱۷۲۳۳۸۸۲۵۰info@joshansair.com
كالای سریعتهرانخ طالقانی ن ملك الشعراپ۲۹۶ط۸۸۸۳۶۶۶۴۸۸۴۴۵۷۲ansari@kalasaree.com
كالجارمیدان انقلاب ك مهرنازپ۳۶ط۳۱۲۹۲۵۵۰۲۶۴۳۶۴۴۷
كاویان كالاتهران خ سهروردی شمالی خ قندی پ۸۳ ط همکف ۱-۸۸۵۴۵۸۷۴-۸۸۵۴۵۲۷۲test@test.ir
كران متحدایران تهران میرداماد میدان مادر شاه نظری ۲ پ ۱۶ س اداری۲۱۲۲۲۵۰۴۸۳۲۱۲۲۹۰۷۴۴۱info@kmitco.com
كرانه طوستهران مردامادک شمس تبریزیک رامین پ۱۶ ط۲ ۷۲۲۲۷۱۸۸۴۲۶۴۱۴۵۷۲
كشتیرانی ایرانتهران خ ش مطهری بعد از خ سرافراز روبروی دادگاه جرائم پزشکی ش۲۲۵ و۶۸۸۷۳۵۷۹۰۸۲۹۱۲۰۰۳info@ptbnet.com
كشتیرانی آبران جنوبتهران خ ونك ش ۴۰ط ۴۸۸۸۶۴۸۲۸۸۸۲۳۴۱
كشتیرانی دریای دوستیتهران خ قائم مقام ن خ جم ش ۷۷۸۸۲۹۲۲۳۸۳۷۴۵۲
كشتیرانی كانتینرتهران خ شبهشتی خ صابونچی ک دهم پ۱۵ ط۳۸۸۷۳۴۰۶۷-۹۸۸۷۴۰۹۲۰info@ptbnet.com
كلان ترابرتهران خ شریعتی ك پیرجمالی پ ۱۲۰۰
كوشش كار گنبدگنبد كاووس خ مطهری شرقی پ ۴۱۰پاساژ تورانی۲۸۱۱۱۱۷۲۲۲۲۸۱۱۱
كوه بارخ ایرانشهرشمالی پ ۱۳۲ط ۵۲۱۸۸۸۲۸۸۵۱۲۱۸۸۲۶۷۲۰
كهكشان گردانتهران خ مطهری خ قائم مقام ک ۴ پ۳ط۱۸۸۱۷۷۰۴۶۸۸۵۳۷۹۸۵
كهن ترابرتهران خ ولیعصرروبروی پارك ملت ش ۱۴۰۱۸۰۸۹۵۲۴۰
كیان تورتهران۰۰
كیانوش ترابر۰۷۴۲۵۳۳۰
كیوان ترابر طوسمشهد۰۰
گاهبارخیابان ایرانشهر جنوبیت سمیه س ۱۰۲ ط ۵ ۲۰۸۸۳۰۱۷۳۷۸۸۸۴۰۵۹۰gahbar_co@yahoo.com
گذر سبزتهران م هفت تیر ابتدای خ قائم مقام فراهانیک یکم پ ۱۶ ط ۴ ۱۰۲۱۸۸۸۴۰۸۲۲۲۱۸۸۸۳۰۲۴۹info@greenmile-co.com
گذردیلمگرگان خ ولیعصرروبروی دادگاه انقلاب س یزدی پ ۳۳۴۲۸۷۷۷۱۷۱۲۳۴۳۶
گذرگاه شرقمشهد۰۰
گردون ترابرشرق۰۷۱۷۷۷۵۰
گردونه مهرتهران اسكندری جنوبی مابین خ جمهوری و ارومیه پ ۳۸۳ط ۱۶۶۹۲۰۰۴۳۶۶۹۲۰۰۴۳
گسترشتهرانگاندی خ۳۴ خ ولیعصر پ۲۲۴۵ ط۳ ۱۱۸۸۷۷۶۷۸۸۲۱۶۶۹۳۷۷۵۹sohrabi@nilgongroup.com
گسترش شاهدمیدان ارژانتین بیهقی ك دوازدهم شرقی پ ۵۲۸۷۳۷۷۰۰۸۷۳۳۴۱۰
گسیل ترابرتهران انقلاب ن جمالزاده شمالی س تفرشی ط ۶ ۳۶۶۴۳۳۷۲۸ – ۶۶۶۶۴۳۳۷۲۸ – ۶۶۴۳gossil_anzali@yahoo.com
گل بكسانتهران خ قائم مقام فراهانی پ۱۳۰ ط ۶۲۱۸۸۸۳۹۴۹۱۲۱۸۸۳۰۶۲۴۵ghhh@ghhhh.ir
گل راهتهران مفتح شمالی س ۴۰۰ ط ۵ ۵۰۴۲۱۸۸۷۴۵۹۱۵۲۱۸۸۷۴۶۰۷۵golrah@hotmail.com
گلریزكرجمهرشهر ارم ن ۱۱۸ س تجاری مریم ۱ همكف۰۲۶۱-۳۴۰۹۷۴۶/۷ ۳۴۰۹۸۱۳golriz_transport@yahoo.com
گلستان گرگانتهران میدان۷تیرابتدای خ مفتح جنوبیك نامدارپ۴ط۳و۵۸۸۲۸۳۱۷۸۳۱۲۹۹۶golestan@itair.com
گلف اجنسی ایرانتهران میرداماد بین خ نفت و بزرگراه مدرس شماره۲۴۹۲۲۲۵۴۷۵۲-۵
گنج بار تهرانتهران خ ولیعصر خ فاطمی س۱۸ پ۱۴ ط۲ و۳۴۵۶۷۴۰۰۰۸۸۹۰۱۰۹۵ganjbar_tehran@yahoo.com
گنج ترابرتهران میدان فاطمی خ شهیدگمنامپ ۴۵۸۷۲۸۱۸۲۶۵۹۰۴۸
گنج جاده ابریشممشهد۰۵۱-۳۷۲۳۷۷۶۷tresure@yahoo.com
گودرزگرگانگرگانآق قلا روبروی دادگستری س سینا۱۷-۳۴۵۲۹۰۹۰۱۷-۳۴۵۲۲۶۲۲
گوهربران گستربالاتر از میدان ولیعصر كوچه فخاریپ۱ط ۴ ۸۹۸۲۱۸۸۹۳۹۴۴۶۹۸۲۱۸۸۹۲۰۹۶۳gbg_transport@yahoo.com
گوهرنگارطوس۰۸۱۲۶۸۹۰
گیتی پارس آسیابندرعباس اوزیها شهداک زیتون س یادبود ط ۲ و۵۸۸۷۵۷۸۳۰۸۸۷۵۷۰۹۸info@gitipars.com
گیتی ترابرایرانیانمرند آیت اله طالقانیک شچمران ط ۱ ۴۱۴۲۲۴۳۱۹۵
گیتا ترابرآسیاكرج محمد شهر ولد آباد بزرگ سردخانه میر جلیلی ط ۲۸۸۳۰۷۱۵۲۶۳۱۸۰۰۰
گیتی پیما ایرانتهران ۱۵ خرداد نرسیده به چهار راه سیروس جنب شركت گیتی نورد۴۶۶۸۱۹۸۳۹۸۲۶۴۱
گیتی جاده ودریا ترابرتهران، سعاد تآباد، خیابان ۲۴ متری سعاد تآباد، پلاک ۴، طبقه ۵ )بدون
احتساب طبقه همکف(، واحد شمالی کدپستی: ۱۹۹۸۶۹۹۱۳۳
۲۲۰۷۸۴۹۳۲۲۰۷۸۴۹۳deshmirf@yahoo.com
لتكاراهساری خ فارن روبروی فرش مشهدپلاك ۱۰۴۰۱۵۱ ۲۳۱۵۱۸۶۱۲۳۱۵۱
لطیف ترابرتوسمشهد م تقی آباد خ کوهسنگی۱/۸ مجتمع خاور ط۴ و۴۱۲۵۱۳۸۵۵۹۸۹۰۰
لیوفرابرتهران خ وزراک هیجدهم پ۴ ط ۴ ۸-۸۸۷۱۵۸۴۸-۸۸۷۱۲۹۷۶info@livefarabar.com
مادترابرتهران آفریقا تابان غربی پ۶۷ ط۲ ۶ شمال شرقی-۸۸۷۷۳۹۶۸-۸۸۲۰۲۵۶۸info@maadlagistics.com
مارال ترابر پیشروتهران خ استاد نجات الهی خ اراک پ۶۴ ط۴۱۵۸۸۸۵۱۱۹۰-۸۸۹۳۴۸۰۰maraltrans@yahoo.com
مارال ترانس آذرتهران م هفت تیر خ بهارمستیان پ۸۸ و۳۸۸۸۲۷۸۰۰۸۸۵۹۲۴۳۶info@maraltransco.com
مارال تیرارستبریز خ راه آهن ن چهارراه خطیب پ۱۴۴۱۳۴۴۸۸۶۹۵۴۱۳۴۴۸۷۶۴۵maraltiraras@gmail.com
ماروس ترابرتهران خ آفریقا ستاری پ۵۹ ط۲ ۲۸۸۷۹۸۸۰۰۸۸۷۹۸۴۸۳roshanaie@yahoo.com
مارین ثمین پارستهران م آرژانتین خ بیهقیک چهاردهم شرقی پ۱۲ ط ۴ ۷۸۸۱۷۸۳۳۰۸۸۱۷۸۳۳۹info@msp-co.com
مارین بارتهران قائم مقام فراهانی كوچه شبنم شماره ۶۸۸۳۲۵۰۰۶-۹۸۸۳۰۱۷۹۸info@parsmarine.com
ماکوسیرخ شریعتی ابتدای خ بهشتی پ ۱۹ برج زرین ۶/۲۲۱۸۸۵۰۴۹۸۲۲۱۸۸۷۴۸۱۰۲ms_makuseir@yahoo.com
ماكاترابربلوچستانزاهدان خ دانشگاه مقابل مسكن وشهرسازی پ ۴۳۴۰۰
ماه مداربابكان
ماه یار ترابرتهران شهر آرا خ آرش مهر خ۳۰ پ۱ ط۲ ۱۲۰۲۱-۸۸۲۵۱۵۴۰۲۱۸۸۲۵۱۴۳۷info@mahyargroup.com
ماهان ترابر آریاتهران خ ولیعصر بالاتراز چهارراه زرتشت خ میرهادی پ۵ ط ۱۸۸۹۲۷۴۶۶۸۸۹۲۸۱۷۴p.tahuni@mahantarabar.com
ماهان ترانستهران خ ش بهشتی مقابل پمپ بنزین پاکستان جنب گمرک پ۳۱۲ ط۲ ۵غربی۸۸۵۳۵۷۲۱۸۸۵۳۵۷۲۱shayeghi1947@yahoo.com
ماهان تیرجادهاردبیل بزرگراه بسیج م سینا پ۱۱۱ ط۴۳۳۸۱۲۰۴۲۳۳۸۱۷۰۱۰
ماهان فراتیرمشهد۱۲۳۴mahanfaratir@yahoo.com
ماهورترابرتهران میردامادمیدان مادرپاساژنازپ ۸۲۲۵۳۹۸۶۲۲۵۷۳۳۱
ماهورکیان سبلاناردبیل شهرک رجاییک ش شعاری پ۱۱۱ ط ۱۴۵۳۳۸۱۵۸۰۰۳۳۸۱۱۷۶۶rostam.seyfi1366@gmail.com
مبناآسیافرابرتهران خ سهروردی خ ش مطهری خ قابوسنامه ک مرزبان نامه پ۲۷ ط ۱۸۸۸۲۷۱۱۰۸۸۸۲۳۷۰۴mehdi.ghasemi@mabnasia.com
متفرقه
متین رو۰۸۳۱۰۳۷۰
مجتمع ترابری رهنورداصفهان خ پانزدهم خردادجنب مسجدكاظمیهس رهنورد۶۱۰۶۸۰۳۱۶۱۷۶۲۴
محك رانانتهران خ شریعتی قلهك ك سجاد پ ۷۰ ط ۴ ۱۰۲۲۰۰۴۵۵۷۲۱۲۲۰۰۵۹۳۷info@mahakranan.com
محورشرقمشهد انتهای بولوار جانباز از سمت بولوار آزادی مجتمع قائم پ ۱۲ ط ۲ ۲۸۰۷۸۸۱۵۱۳۶۱۱۰۸۲۲mehvareshargh@yahoo.com
مدیاترابر آسیاتهران فردوس خ گلستان شمالی بزرگراه آیت الله کاشانی پ ۲۱۰س ماد ط ۵ ۱۹۴۴۰۲۶۴۹۷۴۴۰۲۲۵۵۷mediatarabarasia@gmail.com
مدیران حمل پارسمشهد وکیل آباد دانش آموز دانش آموز۱ پ۲۶۴ و۲۵۱۳۶۰۱۶۵۹۵۰۵۱-۳۶۰۶۸۲۶mhptransport@gmail.com
مرات ترابرتهران خ طالقانی خ فرصت شمالی س ۱۵۸۸۸۲۹۳۷۵۰
مرآت سحر معلم بهاران جنوبی ابتدای خ ش حسینی غربی مجتمع تجاری و اداری بهاران ط ۲ ۸و۹۶۵۰۳۱۱۰۴۶۵۰۳۱۱۰۴re.kh.665@gmail.com
مرز رانانتهران، میدان ولیعصر، خیابان شهید استاد نجات الهی، خیابان طالقانی، پلاک ۲۵۱ ، طبقه ۵، واحد شمالی کد پستی۱۵۹۸۶۱۸۱۴۱۸۸۹۲۴۷۶۹۸۸۹۲۴۸۲۲marzranan@hotmail.com
مرسلخيابان دكتر فاطمی . شماره ،۱۱۶طبقه اول۸۸۹۶۰۶۳۳۸۸۹۶۳۵۶۰info@morsel-transport.com
مركزیخیابان استاد نجاتالهی سپند شماره ۴۴۸۹۲۲۱۷۸۸۹۲۴۱۲
مرندنوتهران میدان مادر خ وزیری پور ن كاووسی پ ۲۶ ۲۲۲۲۷۵۰۹۷۲۲۲۷۲۱۷۳manager@newmarand.com
مرواریدگستر ایرانیانتهران م جمهوری ابتدای نواب برج اداری سهیل ط هشتم ۸۰۴۶۶۳۸۴۸۳۷-۶۶۳۸۴۷۷۷morvaridgostar@yahoo.com
مرواریدماکوبازرگان خ امام س قوجازاده۴۴۳۴۳۷۵۰۸۶۴۴۳۴۳۷۲۷۴۰morvaridmaku-transport@yahoo.com
مژده ترابرتهران محله فردوس خ گلستان شمالی بزرگراه آیت اله کاشانی پ۲۰۸ ط۶ ۶۰۱۴۵۸۴۲۴۴۰۵۸۹۵۷info@mojdehtarabar.com
مسیر ابریشم ایرانیانتهران خ احمد قصیرک نهم پ۱۶ ط۵۹۸-۲۱-۸۸۵۵۷۹۰۴۸۸۷۰۰۰۲۹info@iraniansilkroad.com
مسیر اکسیرتهران م گاندی ک۱۶ پ۱۱ ط۲و۱۱۸۸۶۶۳۳۱۲۸۸۶۶۳۳۱۳hello@masirex.com
مسیر پهنه پارستهران خ استاد نجات الهیخ اراکپ ۶۴ط ۲ ۹ ۸۸۸۹۹۶۵۱۸۸۸۹۹۶۹۸mpp.tehran@outlook.com
مسیر دروازه مللکرمانشاه دولت آبادک روشن روان خ ۴۵ متری ۲ علافها پ۱۲۶ ط همکف ۶۶۶۵۳۴۶۸۶۶۶۵۳۴۶۸info@nationsgateway.ir
مسیر سپید تجارتتهران خ ستارخان خ ش صحرائی مجتمع آپادانا ورودیfط۲ ۱۰۴و۵۲۴۴۲۰۸۷۳۸۴۴۲۰۸۷۳۸mohammad.babajamdi@yahoo.com
مسیر طلایی پارسیانمشهد سجاد خ بزرگمهر جنوبی ۲۲ پ۵ ۲۰۲-۳۷۶۶۶۷۰۹-۳۷۶۴۵۲۲۹parsian.goldenroute@yahoo.com
مسیرطلایی راسا(بیژن ترابر)تهران خ اندرزگو بین خ سلیمی جنوبی وطالقانی پ۵۲ ط۴ ۴۹۱۰۹۱۱۱۲۲۶۴۲۸۵۰۷info@rasa-goldenway.com
مسیرانتهران خ آفریقاک سرو پ۷ ط ۳۸۸۶۴۵۵۴۳۸۸۶۴۷۹۳۵masiranco@gmail.com
مشاهیر شرقمشهد م شریعتی مجتمع تجاری زیست خاور ط۶ ۶۱۵۵۱۳۸۵۵۱۸۰۰۵۱۳۸۵۱۷۸۸۲mashahir.shargh@yahoo.com
مشكینتهران م آرژانتین جنب بانک پارسیان پ۲۲ س صهبا ط ۳۸۳۷۲۰۸۸۷۰۳۰۹۰info@meshkinco.net
مصون بارخ خرمشهر خ نوبخت خ قندی ش ۵۱ ط ۳۸۸۷۳۸۴۱۵۸۸۷۵۶۷۷۸masunbarptco@gmail.com
مکث بار پارستهران خ دکتر بهشتی خ اندیشه ۲ شرقی پ۲۴ ط۴ و۱۵۸۸۴۰۵۲۱۰۸۸۴۴۷۶۰۸info@maxbar.co
ملک ترابرخیابان ازادی بین اذربایجان و جیحون كوچه شهیدزمانیپ ۱۲۱۶۶۰۱۸۱۸۲۲۱۶۶۰۱۸۰۸۰traffic@malektarabar.com
مهاجران باركیلومتر۱۰جاده مخصوص كرج بعدازپمپ بنزین شركت حمل ونقل مهاجران بارمستقردرشركت جهادنصر۶۰۲۵۹۱۸۶۰۲۵۹۲۸
مهاجرفخرآذربایجانآذزبایجان انتهای خ رسالت مجتمع تجاری کوثر پ۵۷۸۴۴۸۳۶۴۴
مهان تندر پارسهتهران خ ولیعصر نرسیده ب پارک ساعی برج نگین ساعی ط ۷ و۷۰۳۸۸۷۱۲۲۱۴۸۸۱۰۷۹۴۳md@mehanltd.com
مهان تندربار(یدک رود)تهران خ ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ن بن بست گل س گل پ۴ ط ۲ ۲۰۱۸۸۶۵۲۰۱۹-۲۶۸۸۶۵۲۲۸۶md@mehanltd.com
مهبارترابرتهران خ ش مطهری بعد از سهروردی ک حاتمی بن بست جمشید پ۳ ط۴ ۱۰۸۶۰۲۶۲۲۱۸۶۰۲۶۳۳۱info@mahbartarabar.com
مهبدترابرمشهد۰۰
مهدادتهران خ شبهشتی بعداز چهارراه سهروردی خ کاووسی فر پ۵۹ ط ۲۲۱۸۸۷۴۱۱۶۴۲۱۸۸۵۳۰۸۸۵info@mahdad.com
مهدمرصع۰۷۱۰۴۳۸۰
مهدمینامشهد۰۰
مهدی خرم ترابرمشهد خ امام خمینی ۲۸ برج مرمر ط۱۲ و ۱۱۰۵۱-۳۸۱۱۴۴۹۳۵۱۳۸۱۱۴۲۸۸khoraram.ktc@gmail.com
مهرآور پویاتهران خ دکتر علی شریعتی خ ش دستگردی پ۷۰ ط۳ ۷-۲۲۹۰۳۶۲۸-۲۶۴۱۹۹۴۱mehravarepooya@yahoo.com
مهرراد ناوگانتهران عباس آباد اندیشه خ مطهری نرسیده به خ قائم مقام س افراتاب پ۲۸۱ ط۳ ۱۲۹۱۰۰۶۰۵۰۸۶۰۴۵۰۰۰info@mehrrad.org
مهرراد لجستیکجمالزده شمالی ی، کو اه سایمین، مجتماع تجااری اداری
مسکونی اطلس طبقه ۳ واحد ۳۰۶ و کد پستی ۱۴۱۸۶۳۳۰۹۹
مهرساترابرسهروردی شمالی خ خرمشهرك فرهادپ ۶ط ۵۸۷۳۳۶۲۶۸۷۴۷۴۱۲
مهرکاران تهرانتهران محله عباس آباد اندیشه خ قائم مقام خ میرزاحسنی پ۱۳ ط۲ ۳۸۸۱۰۴۲۷۶۹۱۰۰۶۰۵۰info@mehrkaran.net
مهرگستران گیتی نورد آریاتهران خ قائم مقام فراهانی بالاتر از مطهری ک ۴ پ۱۲ ط۳و۹۸۸۱۷۱۷۳۲۸۸۱۷۱۷۳۳coordinator@mggna.com
مهرورزترابرتهران۰۰
مهسا ترابرقزوین صنعت ن پردیس پ ۲ ۰۲۸۳۳۲۹۵۸۸۵–۸۲۸۳۳۲۹۵۸۸۴mahsatarabar@yahoo.com
مهیار ایرانخ مفتح شمالیک زهره پ۷ ط ۲۲۱۸۸۳۲۹۹۰۵۲۱۸۸۳۲۲۲۳۹info@rahbaranpayam.com
میچکاترابرشرقمشهد خ ابکوه جنب پمپ بنزین سعداباد س سعداباد ط ۱۰۵۱-۳۷۲۹۸۱۴۶۰۵۱ ۳۷۲۹۷۹۶۶info@michka-mts.com
میشکا کاروان آسیامشهد۱۲۳۴mishkakarevanasiya@yahoo.com
میلادتهران خ ملاصدرا خ شیراز شمالی خ ونککوچه خواجوی کرمانی پ ۵ ۲ ط ۱ ۸۹۳۴۳۰۰۰۸۹۳۴۳۷۲۴info@miladtransport.com
میلان بارایران تهران ولیعصر بعد از چهار راه زرتشت كوچه پزشكپور پ ۹۲۱۸۸۸۰۱۸۰۴۲۱۸۸۹۰۹۸۳۷transport@milanbarco.com
میهن ترابرتهران خ قائم مقام فراهانی نرسیده مطهریک الوند پ۱۳ س الوند ط۵ ۱۷-۲۱۸۸۸۲۰۶۳۴-۸۸۸۲۰۶۵۶info@mihan-tarabar.com
میانكاله ترابرساریگنبدكاوسخ میهن غربیپ۵۳۵۲۸۰۴۸۲۱۶۱۱
میانلو۰۸۷۶۳۶۹۳۰
میثاق ظفرتبریزتبریزچهارراه اب رسان س اسكاب پ ۸۳۴۵۲۸۰۴۱۳۵۶۶۸۸
میلیتزر اند مونش پارستهران خ مطهری روبروی خ سلیمان خاطر پ۱۴۱ ط۱۸۸۷۷۴۷۰۰۸۸۷۳۸۶۲۷mumir@mumnet.com
مینا ترابرتهران بزرگراه نواب صفوی خ دامپزشکی شرقی پ۲۲ ط ۲ ۶۶۸۷۷۹۷۰۶۶۸۷۷۹۷۱minatarabar75@gmail.com
میهن پارسمیدان ونك خ ملاصدراخ شیراز جنوبین خ سرو پ ۲ ط ۱ ۱۸۰۵۰۵۱۴۸۰۵۰۵۱۳
نارآسامشهد۰۰
نارین شرق کالاتهران محله جهان کودک خ دیدارشمالی خ کیش پ۱۸ س کیش ط۳ شمالی۸۸۶۶۰۱۰۵۸۸۸۷۹۸۸۵secrecan@neciran.com
ناسارترابر۰۵۱۱۸۴۳۰۸۰۲۵۱۱۸۴۳۰۸۶۱nasartarabar@hamed-group.com
ناسوت بارتهران خ استادمطهری خ سلیمان خاطرپ ۷۶/۱۸۸۴۶۵۱۲۸۸۴۶۵۱۲
ناظم بارتهران رباطكریم جاده ساوه نرسیده به پلیس راه شماره ۱۷۲۸۹۷۳۱۹۸۸۹۹۵۹۷
نامداران ترابرتهران بالاتراز م ونک برج نگار ط۱۷ ۲۹۶۶۴۱۹۶۶۴۱۰۰۱rod@namdaranlogistic.com
ناوران راهمیدان هفت تیر ابتدای خ بهار شیراز پ۱۸۳ مجتمع امین ط۶ ۲۵۸۸۸۲۵۴۳۱۸۸۸۲۵۴۳۱www.navranrah@yahoo.com
ناوگان بارتهران خ خرمشهر خ عربعلینوبخت خ ۶ س۳۸-۸۸۵۳۱۶۹۴۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۳۸info@nbc-logistic.com
ناوگان پارس جمتهران خ ترکمنستان کوی نارون پ۳ ط همکف۸۸۴۶۱۹۵۸۸۸۴۶۱۱۴۱navgan.pars.jaam@gmail.com
ناویانخ سعدی شمالی س ۲۵۰ ط ۳پلاك ۴۷۷۶۸۴۳۶۰۲۱۷۷۶۸۵۰۱۵navian@itair.com
نایب ترابرطوسمشهد احمد آباد حدفاصل بین رضا و طالقانی مجتمع تجاری قسطنطنیه ط۲ ۱۰۴۵۱۳۴۶۴۳۸۴-۵۵۱۳۸۴۶۴۳۸۶nayebtarabartoos@yahoo.com
نبراتهران م ونک برج آیینه پ۱۱۰ ط ۱ و۱۰۳۸۸۷۸۹۲۲۴۸۸۷۷۲۹۱۶info@nebraco.com
نجیب ترابرمشهد۱۲۳۴najibtarabar@yahoo.com
نسیم اطلس جادهتهران خ بخارستک مقدس پ۲۱ ط ۱ ۱۲۸۸۵۳۰۵۴۹-۵۶۸۸۷۳۲۳۰۱info@atlas-group.co
نصرت لجستیک (نسكا گستر)بهجت آباد خ سربداران خ عبده پ۵۷ ط۲ و۵۸۸۹۱۸۱۵۴-۵۸۸۹۱۸۱۵۶info@nosratlogestic.com
نفت برتهران استادنجات اللهی خ سپند شماره ۳۲۲۱۸۸۹۰۹۰۷۸۲۱۸۸۹۰۹۰۷۹info@naftbar.com
نگارترابراطلسمشهد جانبازت فرامرز عباسی مجتمع کیان سنتر۲ ط ی نهم ۹۱۱۵۱۳۶۱۴۴۴۲۷-۸۵۱۳۶۱۴۴۴۲۷-۸negartarabaratlas@gmail.com
نگارترابرزریناردبیل کمربندی ۲ روبرویشهرک رجایی بین م سیناو پمپ بنزین زارع۴۵۳۳۸۴۳۵۰۰۴۵۳۸۴۳۲۳۶negar8844@gmail.com
نگین ترابران خلیج فارسبندرعباس جاده بندر خمیر بعد از مسجد ابوالفضل ورودی۱۷۶۳۳۵۳۲۶۵۰
نگین ترابرشرقتهران كشاورز فلسطین شمالی كوچه راد س راد ط نهم ۱۸۸۸۸۰۵۵۷۱-۲ ۸۸۸۰۵۵۷۱-۲ negintarabar@yahoo.com
نگین ترابرهرمزگانتهران بزرگراه فتح روبروی اداره انبار آگاهی پ۵۶۰ط ۴ ۱۴۶۶۲۶۱۰۲۴۶۶۲۶۱۰۶۸negin_tarabarhormozgan@yahoo.com
نمایندگی کشتیرانی فراحمل دریاتهران کشاورز خ فلسطین جنوبی پ۴۰۵ ط۳ و۳۲۸۸۹۳۱۹۰۳۸۸۸۹۸۳۶۷info@seatransagency.com
نمایندگی کشتیرانی فرشته اقیانوس آبیسهروردی شمالیک شهرتاش پ۴۷ ط۲۸۸۵۰۸۳۵۱۸۶۰۳۱۵۴۶info@fereshtehlineragency.com
نمایندگی کشتیرانی نیک پاددریاتهران محله آرژانتینساعیک هشت متری زمانیک ۶ پ۱۴ ط ۱ ۲۰۲۱-۴۵۴۷۵۰۰۰۰۲۱-۴۵۴۷۵۰۰۰info@nikpadco.com
نوا ترابرتهران خ فتحی شقاقی بین سید جمال الدین و چهستون پ۱۴ ط ۱۸۷۱۶۶۷۷۸۷۱۶۹۹۵test@test.ir
نواراترابراسیاتهران، فردوس، خیابان شهید عبداله احمدی، پلاک ۳، طبقه یک، واحد ۲ کدپستی: ۱۴۸۱۸۹۶۶۱۵ ۴۴۹۶۶۲۹۴۴۴۹۶۶۲۹۵info@nevaraco.com
نوذرتبریزتهران خ میرداماد بین خ زرنگار و خ نسائ پ ۱۶۵ ط۱ جنوب شرقی۲۲۹۱۲۳۹۰۲۲۹۱۲۳۹۲
نورترابر سروشبندرانزلی غازیان خ رمضانی پشت بانک صادرات س آرمین ۲۳۱۳۴۴۴۴۳۵۳۵۱۳۴۴۴۴۳۵۳۶info@noortarabar.com
نورهانتهران خ سمیه بین سپهبد قرنی و استاد نجات الهی بن بست خاص پ۲۸۸۹۰۸۳۰۰۸۸۹۰۸۳۰۰info@norahan.com
نوندمشهد خ فدائیان اسلام ۱۳ س کاملان ط ۳ ۵۵۱۳۸۵۳۲۰۹۵۵۱۳۸۵۳۲۰۹۴navand.rouzbahan@gmail.com
نوین ترابر رایکاتهران خ ولیعصر میرداماد س میرداماد پ۴۸۲ ط۳ شرقی و۳۰۸۸۶۴۰۲۹۴۸۸۶۴۰۲۹۷novin_tarabar@yahoo.com
نوین ترابرگلدیرانتهران خ گاندی خ ش علی شهابیازدهمپ۱ ط همکف۸۶۰۸۷۹۰۴۸۶۰۸۷۹۰۴info@ttn.ir
نیک برارومیه خاتم الانبیا روبروی منابع طبیعی استان جنب تالارامیر۰۴۴۳۲۷۵۹۳۵۱-۳۴۴۳۲۷۵۹۳۵۴infonikbarco@jemell.com
نیک بین الملل آرتاتهران بزرگراه کردستان بالاتر از ملاصدرا خ عطار پ ۴۸۲۱۸۸۸۸۸۶۲۸۲۱۸۸۷۸۱۰۰۴commercialmanager@nikarta.com
نیک تکتهران بزرگراه کردستان بالاتر از ملاصدرا خ عطار پ ۴۸۸۸۸۷۷۵۳۰۲۱۸۸۷۸۴۹۴۲ali.sharifi@niktak.com
نیک رانان ساوالانم ۷ تیرک صارم پ۵۳ س اداری نارون ط۵ ۹۸۶۰۷۴۲۹۰۸۸۸۴۸۱۷۸info@nrstrans.com
نیک راه ترابرآرمانیتهران م جمهوری ابتدای نواب برج اداری شهاب ۱ ط ۴ ۱۴۵۶۶۳۸۱۴۸۳۶۶۳۸۱۵۸۶nikrahtarabar@gmail.com
نیک رکابتهران خ فاطمی غربی سین دوخت شمالی كوچه وحید پ ۴۲۱۶۶۹۰۵۳۴۹۲۱۶۶۹۰۵۳۴۸nikrekab@parsonline.net
نیک نام مارین فرابرتهران محله باغ صبا سهروردی خ وراوینی پ۱۱ ط۲ ۵۸۸۸۶۰۰۶۷۸۸۸۲۵۱۴۳info@niknammarin.com
نیکا بار ایرانیانآذربایجان شرقی تبریز خ ۲۹ بهمن برج شهر ط۷ c74133248008nikabariranian98@gmail.com
نیکان ترابرتهران اتوبان حقانی نرسیده به چهارراه جهان کودک خ دیدارشمالی نک کیش پ۳ ط ۲ ۲۸۸۷۸۴۰۷۸۸۸۷۸۴۰۷۸info@nikangroup.ir
نیکسان کالاتجارتبندرعباس پاسداران سه راه هتل هما س هما ط ۱ و۱۶۷۶۳۳۴۴۶۰۱۹۷۶۳۳۳۴۴۶۰۱۶
نیکو بار آسیاتهران م آرژانتین خ الوند خ۳۱ پ۹ ط۶۰۲۱ ۸۸۶۷۱۰۷۵۸۸۶۷۱۰۲۵harbik.bayramzadeh@ekol.com
نیکولجستیک(طاهاجهان آریا)تهران محله زندان قصر خ شامجدی منش خ معلم پ۳۹ ط۷جنوبی۸۸۴۲۶۰۷۶۸۸۴۲۶۰۷۶k.ghasemi@tauggroup.com
نیل آسا ترابرکرمانشاه دیزل آباد خ ۱۰۳ روبروی زندان بالاتر از گروه خودرو سازی بهمن۸۸۳۱۶۹۴۷۸۸۳۴۲۱۴۴info@nilasa.com
نیروترابرتبریزتبریزمیدان جهاد نصف راهس بانك سپهط۲۱۴۱۱۴۴۶۵۷۱۷۴۱۱۴۴۶۰۱۰۸persian_king20@yahoo.com
نیکوآورانتهران سعدی جنوبی س تقی نیا شماره ۵۲۱ ۳۱۰۲۱۳۳۹۶۱۱۰۰۲۱۳۳۹۶۱۱۰۰s.k.hosseini@nicologistic.com
نیك آذربانتهران خ سپندشماره ۳۲ ط ۳۸۹۳۱۰۵۸۹۲۰۹۴
نیك تاتهران۰۰
نیك رسان ایرانیاننهران گاندی هفدهم شماره ۲۱ ط۲۲۱۸۸۷۸۹۸۰۵۲۱۸۸۷۸۸۸۳۱info@nikresan.com
واران ترابرتهران كشاورز ش ۳۸ ط۵ ش ۱۴۸۹۰۵۶۶۹۸۸۹۷۵۲۵varantarabar@itair.com
واسع عصرخیابان مطهری خ امیر اتابك شماره ۱۲۴ط۱و۱۰۵۸۳۲۱۴۴۹۸۳۱۴۷۸۹vaseasr@hotmail.com
واگن بارتهران خردمندشمالی شماره ۱۱۰۸۸۲۸۸۰۶۸۳۴۰۵۹
واگن بار آسیامشهد سجادحد فاصل بزرگ مهر جنوبی ۱۰۱۲ پ ۴۸۰۵۱-۳۷۶۶۴۰۳۴۶۱۳۷۶۶۳۶۶۴info@wagonbar.com
واگن کارتهران خ خردمندشمالی میدان شعاع ش ۱۴۰ط۲۲۱۸۸۳۰۴۰۵۹۲۱۸۸۳۲۹۲۸۰info@waggoncar.com
والیتهران خ انقلاب بین اردیبهشت وفروردین س ۳۱۰۰۰
وحدتتهران خ ش بهشتی خ احمد قصیر خ یازدهم پ۱ ط ۳ ۹۸۸۷۲۱۶۶۵۸۶۰۴۶۳۲۰
وحید احسان توسمشهد خ امام خمینی ۲۸ برج مرمر ورودی۱ ط۷ و۱۴۵۱۳۸۱۱۴۵۴۰۵۱۳۸۱۱۴۴۳۴
ودود ترابرتهران م ولیعصر خ سپهبد قرنی خ برادران شاداب پ۵۵ ط۲۸۸۸۹۸۹۹۹۸۸۸۹۵۸۲۷vadudetarabar@gmail.com
ورزنده ترابرتهران سمیه شماره ۸۳ س خاقانی ورودی شرقیط ۶ ۴۳۹۸۲۱۸۸۳۰۸۶۲۱۹۸۲۱۸۸۸۴۴۴۲۱shahriari@varzandeh.com
ورسک ترابربازرگان امام خمینی ن خ ۱۲ فروردین ك گمرك۶۷۰۷۱۲۵۶۷۲۷۰۹۸
ورشان ترابرتهران طالقانی شرقی نرسیده به شریعتی س شماره ۱۷ ط ۲پ ۶۲۱۷۷۵۲۸۸۷۲۲۱۷۷۵۳۳۴۲۹csd@varshanco.com
وزین ترابرتهران خ طالقانی بعد ازچهارراه بهار نرسیده به شریعتی پ۶۰ ط۲ ۳۲۱۷۷۶۲۱۸۰۰۲۱۷۷۶۵۵۷۸۸info@rahrovan-asia.com
وستا باور پرشیاخ کارگر شمالی ک ۵ پ ۳۸ ط ۴۸۸۳۳۳۶۰۷۸۸۰۰۸۶۶۲info@wbpersia.com
وفاراهتهران خ آیت اله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی مجتمع تجاری اداری اترک ط ۲ ۲۰۵۴۴۶۰۹۲۳۰۳۴۴۶۰۹۲۳۰۶vafarah_co@yahoo.com
وندا ترابر ایرانیانتهران ایرانشهر بالاتراز طالقانی پ۱۴۰ ط ۲۸۸۸۳۵۱۱۸۸۸۸۳۵۴۶۰safar.rpo@gmail.com
ویرا لجستیکتهران، امجدیه، خاقانی، خیابان سمیه، پلاک ۸۳، طبقه سوم، واحد ۲۰ کدپستی: ۱۵۷۱۸۳۸۳۳۵۸۸۳۲۶۹۱۰۸۸۳۲۶۹۱۰ghaffaritrading@yahoo.com
هادی بازرگاناستان آذربایجانغربی ـ بازرگان دفتر مرکزی شرکت حمل و نقل بین المللی هادی بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۴۶۱۵-۲۰۰۴۴۳۴۳۷۴۶۱۵-۲۰hadibazargan2004@yahoo.com
هاگ بارتهران جاده مخصوص کرج مجتمع اداری چیتگر ط ۲ ۵۴۴۹۰۷۱۶۷۴۴۹۰۷۱۶۹info@hbtc.biz
هامون رودتهرانبهجت آباد خ حافظ خ ش محمد رحمتی بهمبریهرازپ۹ ط ۳۸۸۹۱۱۳۸۳hamoonroad@gmail.com
هدایت پژمانتهران فلكه ۱ صادقیه س نگین ط همکف انتهای راهرو پ۸۴۴۲۱۲۵۸۰۴۴۲۲۷۸۷۸info@hpitco.com
هدفمیدان آرژانتین بیهقی ۱۲ شرقی ن سام پ ۱۰ ط همکف۰۲۱۸۸۵۲۴۰۱۵-۱۶۲۱۸۸۵۲۴۰۱۶info@hadafshipping.com
هدف لجستیکتهران خ شبهشتی خ سرافراز خ دوازدهم پ۱۲ ط۷جنوبی۸۸۱۷۰۰۰۷۸۶۰۴۴۸۷۵info@hadaflog.org
هرمزشیدبرناتهران خ قائم مقام فراهانی نرسیده به م شعاعک ممتاز پ۷ ط ۱ ۴۸۸۸۲۵۵۱۲۰hormozshidborna@yahoo.com
هرمزمارینتهران كشاورزابتدای فلسطین جنوبی شماره۲۵۵ ط ۵۲۱۸۸۸۰۴۹۹۹۲۱۸۸۸۰۳۹۰۱info@hormozmarine.com
هریستهران خ ازادی خ مسعودباغبان پ ۲ط ۲ ۸۰۰
هژیر راهتهران خ طالقانی خ ایرانشهر س۱۱۴ ط۵ و۱۸۸۳۰۹۸۶۱-۲۸۸۳۰۹۸۶۵hazhirrah@yahoo.com
هفت پیکر کیهانمشهدخ احمدابادمقابل رضاك توحیدپ ۴۸۲۴۲۴۲۸۲۸۰۰۰
هفت دریاتهران میردامادمقابل بانک مرکزی پ۱۶۹ ط۳ ۱۲۲۱۲۲۲۲۵۳۰۳۲۱۲۲۲۷۰۶۳۸
هلال دریا ایرانیانتهران م آرژانتین خ الوند پ۱۹۸۸۲۰۱۵۹۸۸۶۰۸۴۰۲۲admin@hilaldarya.com
هلمند ترابرزاهدان زیبا شهر منطقه ۵ ۲۴ مثری۵۴۱۳۴۱۰۵۰۱۵۴۱۳۴۱۰۵۰۰
هما اکسپرسم ونک خ ملاصدرا جنب پل کردستا خ شاد پ۱ ط۱۸۸۶۲۳۴۵۰۸۸۷۲۳۴۵۰
همادیس فرابرتهران خ ولیعصر بالاتراز خ بهشتی خ اکبری پ۲۲۳۰ ط۱۵ و۱۵۰۲۸۸۱۰۳۷۲۳۸۸۱۰۳۷۲۴reza@homadis.biz
همام ترابرخیابان گاندی جنوبی ن ۶ شماره ۲۴۸۸۹۶۷۴۷
هماهنگ بار پارستهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نک ساعی ۲ پ۶ برج الماس ساعی ط۳ ۵۴۱۹۲۶۰۰۰۴۱۹۲۶۰۰۰amirsrn@gmail.com
همدانیاناصفهانخ امام خ شاهپورجدیدپایانه های امیركبیرجنب مسجدغرفه های جدید۷۵۰۶۶۴۳۱۸۶۸۴۸۸
همراهان شب توسمشهد ن چهارراه فزامرز عباسی س۷۲ ط ۱ ۱۵۱۳۶۰۴۴۳۷۷۵۱۳۶۰۴۴۸۳۹hamrahan_toos@yahoo.com
همکاران شیلاتتهران خ سمیهت فرصت س سعید پ۶۸ ط۴ ۵۵۸۸۸۴۵۳۴۶-۷۸۸۸۴۷۶۳۲shahram_ghahremanzadeh@yahoo.com
همگام سفرایده آلسعادت آباد م ش تهرانی مقدم خ سرو شرقی پ۶۴ ط ۷ غربی ۲۶۷۴۱۶۳۷۲۶۷۴۱۶۴۱info@hsi-logistics.com
هنزا ناودریاتهران احمد قصیر خ۱۷ پ۱۷ ط۴۴۳۳۱۲۸۸۷۰۷۹۸۰shahram@hansanav.com
هوابار تهرانتهران استاد مطهری شرقی شماره ۳۱۲۱۸۸۴۰۳۱۹۷۲۱۸۸۴۳۲۹۱۶info@barair.com
هودج ترابرتهران پاسداران شمالی پایین تر از فرمانیهک نارنجستان ۴ پ۱ ط۱۳ و۱۲۶۲۵۳۶۷۳-۴۲۶۲۵۳۶۸۱info@hoodadj.com
هوراندتهران فردوسی كوچه برلن س جواهریپ۱۱ ط ۲ ۴۰۲۱۳۳۹۱۶۷۸۷-۹۲۱۳۳۹۰۹۱۳۴cs@hoorand.co.ir
هورخش پیمانتهران۰۰
هورسیس راهتهران خ سلیمان خاطر بعد ازخ ملایری پور پ۵۱ ط۴ و۸۸۸۸۶۶۱۴۳۸۶۰۷۲۳۰۲info@hsrl.ir
هویارترابرتهران م آرژانتین خ بیهقی خ۱۴شرقی پ۱۵ ط همکف۸۸۱۷۱۰۱۰۸۸۱۷۶۷۹۱info@huyartarabar.com
هیرادتهرانخیابان خالد اسلامبولیخیابان ۲۵پ ۵۰۲۱۸۸۷۱۷۰۹۱-۹۳۲۱۸۸۷۱۳۷۵۳contact@hirad.net
یارمند ترابرارومیهجاده سلماسروبروی سیلوجنب گمرك۷۷۹۲۲۹
یاریگران خاورمشهد۰۰
یاسمنتهران خ ش بهشتی خ خالد اسلامبولی ن ک ۳ پ۲۷ ط۵ ۸۸۸۷۱۷۱۲۸۲۱۸۸۱۰۹۹۵۰secretary@jasminlogistic.com
یاشار بارتهران خ فلسطین شمالی روبروی وزارت بازرگانی خ هشتم شماره۸ ط۳۸۸۹۶۸۹۶۴۸۸۹۶۷۸۰۳akbar.lashgari@yasharbar.com
یاور شرقمشهد سجاد۱۲ س خاتم ط۲ ۴۵۱۱۷۶۲۱۱۶۱۵۱۱۷۶۲۳۲۰۹yavarshargh@yahoo.com
یزد آرمانیزد۰۰
یزد بارتهران خ استاد نجات الهی خ اراک پ۶۴ ط ۴ ۱۵ -۶۲۲۹۷۰۰-۶۲۲۹۶۹۹yazdbar@gmail.com
یکتا ترابر آسانتهران خ خالد اسلامبولی خ هجدهم پ۸ ط ۴۸۶۷۶۳۰۰۰۸۶۷۶۳۱۳۱info@yektatarabarasan.com
یکه تاز سریعتهران سمیه جنب برج سپهر س خاقانی شماره ۳۹ ط ۶ ۴۲۸۸۸۱۲۲۶۰ – ۱ ۸۸۸۱۲۲۶۱yts.com58@yahoo.com
یگان ترابرتهران خ ش مظفرخ صبائی نرسیده به دمشق س ۱۸۶ط ۳ شماره ۳۱۴۴۳۷۴۳۳۴۸۸۹۰۵۵۰۴y_manafi@yahoo.com
یول آی زنجانزنجان خ امام س ممتاز ط۴ ۴۰۸۲۴۳۳۳۲۱۴۱۳۲۴۳۳۳۳۳۷۴۹info@yolay.co