لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

  • به دليل وجود مسائل قانوني و حقوقي، نامه هاي ‘درخواست’ و ‘شكايات’ بايد بصورت كتبي به دبیرخانه انجمن  ارسال شوند.
  • برای ارتباط تلفنی با شماره‌های زیر تماس بگیرید:
    ۸۸۸۲۲۹۰۴ – ۸۸۸۲۱۳۵۹ – ۸۸۸۲۱۳۸۸ – ۸۸۳۱۴۶۹۲-۶
  • نظر ، پیشنهاد و انتقاد خود را پيرامون مسایل سایت ، در قسمت پایین وارد کنید :